Terug in de humus… van de wortels tot de boomtoppen:

Illustré par :

Terug in de humus… van de wortels tot de boomtoppen(1):

De gloeilamp werd niet uitgevonden door de kaars te verbeteren. Het is door het loslaten van een onnatuurlijk systeem dat we de Humus zullen reïntegreren.

Opdat mens en natuur ooit vrijelijk de handen ineen zouden slaan, moeten wij de moed hebben de realiteit onder ogen te zien. De begrafenislobby’s hebben echter onlangs een kostuum aangetrokken dat zowel verleidelijk als betekenisloos is: het kostuum van de « greenwashing « . Greenwashing is een beetje als een laag verf die de scheuren in een vervallen gebouw verbergt: het glanst en verkoopt… 

Op de Belgische begraafplaatsen bestaat de groene revolutie erin geen glyfosaat meer te gebruiken om onkruid te verdelgen. Alles is in orde, Madame la Marquise, alles is in orde, alles is in orde! Een weide bedekt nu de paden, de ruimten tussen de monumenten zijn met gras begroeid en de horizontale delen van vele graven zijn met bloemen versierd(2). Maar je moet het weten: bloemen zijn juwelen die gealchemiseerd kunnen worden… Ze zijn een van de meest vervuilende gewassen(3). Wat de doodskisten betreft, we betreuren een kleinigheid, een incident, een vergissing: tegen vervuiling fungeren ze niet eens als baken! Of ze nu gemaakt zijn van riet, suikerriet, karton, fair trade, geweven, wol of verwisseld voor een overhemd, het maakt geen verschil: zelfs biologisch afbreekbare materialen vergaan niet op een diepte van twee meter! En als er ooit een bloem over een graf groeit, is dat niet omwille van het lichaam van de overledene, maar ondanks het

In Wallonië lijken er geen zorgen te zweven in het luchtruim van de lokale overheden. Onze politici, aangespoord door de heer « Kerkhoven », Xavier Deflorenne, lijken keer op keer te scanderen Alles is in orde, Madame la Marquise, alles is in orde, alles is in orde! De begraafplaatsen zijn groener geworden en Wallonië heeft zelfs het gebruik van kartonnen, rieten of onbehandelde houten doodskisten toegestaan, of zelfs alleen lijkwaden. 

Een kleinigheid, een incident, een vergissing: Putrefine en Cadaverine zijn altijd in orde, moeten wij u zeggen. Wegens plaatsgebrek en uit vrees voor de verspreiding van ziekten, wordt de overledene op een diepte van ten minste twee meter begraven. Er is geen ideale vochtigheid, noch lucht, noch een goede koolstof/stikstofverhouding voor de humusers om te leven, al die micro-organismen in de allereerste centimeters van de bodem die in staat zijn de stoffelijke resten harmonieus te recycleren. 

Voor de politici zijn er slechts twee problemen: de vervuiling door glyfosaat en de buitensporige zwaarte van het werk van de doodgravers, die bij opgravingen de rottende sappen in hun gezicht krijgen die door de waterdichte omhulsels worden vastgehouden. Mr Cemeteries heeft twee oplossingen. De eerste is een terugkeer naar de wereld van vroeger: zonder glyfosaat en met « doorlaatbare » doodskisten. Dus de bovenkant ziet er ecologisch uit en de onderkant is gewoon een hoopje botten. Alles is in orde, Madame la Marquise, alles is in orde, alles is in orde! Toch is het nodig, Wij moeten u zeggen: zolang wij onze dierbare doden begraven, zullen hun lichamen altijd blijven rotten, de grondwaterlagen rond de begraafplaatsen zullen altijd chemisch verontreinigd zijn door de drugs, pesticiden, kunstmest, enzovoort, waarmee de lichamen nu gevuld zijn. De tweede oplossing is de stimulans om naar crematoria te gaan. Alles is in orde, Madame la Marquise! 

Laten we niet vergeten dat het verlangen om de dood te verfraaien, heeft geleid tot initiatieven voor groenwassen die misschien deuren en geesten zullen openen naar een meer veelbelovende toekomst… 

Eén zo’n aanbod is het champignonpak van de Zuid-Koreaanse wetenschapper Jae Rhim Lee(4): het is gebaseerd op het bewezen vermogen van champignons om de moleculaire ketens van organisch materiaal en giftige stoffen te splitsen. 

Het probleem is dat geen van hen ooit zal leven of overleven zonder goed begraven lucht! 

In dezelfde geest biedt een Nederlandse start-up, Loop(5), een « levende doodskist » gemaakt van mycelium van paddenstoelen. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden: deze kist moet begraven worden op(6), ondanks wat de foto’s op de site lijken te beloven. Net als bij het champignonpak is het onmogelijk — zelfs voor het bescheiden bedrag van 1495 euro — dat onze myceliumvrienden hun werk doen bij gebrek aan lucht en, tussen haakjes, vocht… op de bodem van een graf! 

Een andere uitvinding, uit Italië, is de « Capsula Mundi(7) « . Het is een soort biologisch afbreekbaar plastic ei waarin het lichaam van de overledene in foetushouding wordt ingebracht. De capsule wordt begraven en er wordt een boom boven geplant. Voorstanders van dit idee stellen dat de capsule « uit zichzelf » ondergronds ontbindt op dezelfde manier als het lichaam. Maar dit is allemaal science fiction, niets ontbindt zes voet onder de grond! Nogmaals, als de boom erin slaagt te groeien, is dat niet dankzij de menselijke resten maar eerder ondanks hen

Wat gebeurt er in de crematoria? Hier neemt groenwassen vaak de vorm aan van biologisch afbreekbare urnen. Helaas is in het urnenstadium de « schade » al aangericht: giftige dampen dansen over de hoofden van gezinnen die in de buurt van crematoria wonen(8). Tot de « ecologische » voorstellen behoren gedenkbosjes waar nabestaanden een boom uitkiezen aan de voet waarvan zij de biologisch afbreekbare urn begraven of de as van hun dierbare uitstrooien. De boomopdracht kost maar liefst €1000… voor vijf jaar(9). De gezinnen hebben de indruk dat de as de boom doet groeien, terwijl de boom niet groeit dankzij de as, maar ondanks de as. Meer rook en spiegels! 

Deze ideeën zijn, ondanks hun praktische absurditeit, van groot belang: zij laten ons zien dat de zorg voor het milieu veel harten en geesten beroert. Zij zijn het bewijs dat steeds meer van ons bomen willen laten groeien en niet langer willen vervuilen zodra het leven ons heeft verlaten. 

Wij zijn ook getuige van de opkomst van nieuwe zogenaamde « ecologisch verantwoorde » voorstellen. Een van hen is promessie. Dit is een in Zweden ontwikkeld procédé waarbij het lichaam van de overledene wordt ondergedompeld in vloeibare stikstof van ‑196oC. Het lichaam is dan zo verzwakt dat het door schudden kan afbrokkelen. Dit proces heeft het voordeel dat amalgaamvullingen (en tandprothesen) kunnen worden teruggewonnen en dat de verspreiding van kankerverwekkend kwik in de lucht wordt voorkomen. Het organisch materiaal wordt gevriesdroogd en samengeperst(10) om te worden begraven op 60 cm of meer, d.w.z. buiten het bereik van de humus. 

Een andere divagatie is aquamation(11), ook wel « alkalische hydrolyse » of « bio-creatie » genoemd. Het is in de Verenigde Staten gepatenteerd voor de behandeling van beenderen en dierlijk afval. Leuke referentie! Het lichaam wordt gedurende enkele uren ondergedompeld in een soort snelkookpan met een alkalische oplossing. Dit « koken » levert een bruinachtige vloeistof op. De botten worden op dezelfde manier verbrijzeld als bij crematie. De bruine soep wordt in de gootsteen gegoten omdat het een utopie is te geloven dat ze als meststof voor gewassen kan worden gebruikt. Deze methode doet vreemd genoeg denken aan de methode van de maffia om lichamen te dumpen door ze in een badkuip met bijtende soda te dompelen… Het heeft echter wel een voordeel: het verbruikt minder energie dan verbranding. 

In België is noch aquamatie noch promessie wettelijk toegestaan. Bovendien zijn zij nooit het voorwerp geweest van petities van burgers en hebben zij nooit de steun gekregen van enig democratisch proces. Niemand droomt van deze procedures. Cui prodest ? De roosters van de crematoria, die moeten worden ontstopt omdat het de laatste tijd bijzonder druk is geweest om elk risico van besmetting te voorkomen. 

Aquamation is interessant voor crematoria omdat zij het tegen lage kosten zouden kunnen invoeren en hun faciliteiten voor het ontvangen van nabestaanden, catering, het vermalen van botten, enz. rendabel zouden kunnen maken. Ze hoeven alleen maar een kamer toe te voegen om de aquamatie uit te voeren en het te laten lijken alsof alles in orde is, Madame Marquise… in de crematoria. 

Laten we onze kleine rondleiding door de begrafenisindustrie eindigen met Recompose(12). Dit is de techniek die het meest lijkt op Humusation, in een extreem « high tech » versie. Het lichaam van de overledene wordt in een draaiende cilinder geplaatst, voorzien van een kneedhaak en gevuld met plantaardig materiaal, waarin voortdurend vochtige lucht van 50°C wordt geïnjecteerd. Het proces duurt ongeveer een maand. Pas op, de resulterende compost is niet stabiel, de koolstof in het lichaam heeft een soort langzame verbranding ondergaan en is gedeeltelijk vervluchtigd in CO2. Het doel van humusatie is humus op te bouwen en koolstof terug te brengen naar het bodemoppervlak. 

Afgezien van Recompose hebben al deze nieuwe technieken die aan de menselijke verbeelding zijn ontsproten, geen weerklank in de dierenwereld. Dit is slechts retoriek om de portemonnee van de betrokkenen te strelen en doet op geen enkele wijze een beroep op de levende krachten die de natuur in het leven heeft geroepen om zichzelf te regenereren. 

Laten we positief blijven. We kunnen duidelijk zien dat sommige mensen proberen de situatie te verbeteren en dat er een reële belangstelling bestaat voor ecologische praktijken. 

Vandaag staan we in België voor een moeilijke keuze: de lucht en het water verontreinigen of het land en het water verontreinigen. De enige manier om dingen te veranderen is te stoppen met het cremeren en begraven van lichamen en ze te vernederen. 

Recompose biedt een sprankje hoop. Nu het in de Verenigde Staten gelegaliseerd is, zou het logisch zijn dat onze politici, zonder verder uitstel, in Wallonië of Brussel de toelating en de overheidsfinanciering van wetenschappelijke proeven goedkeuren voor de humusatie van enkele overblijfselen van instemmende mensen om het « proces » van de Stichting Metamorfose te valideren(13) wat resulteert in ongeveer 1,5 m³ gezonde en vruchtbare humus per humuslichaam. De auteurs van dit « proces » zijn ervan overtuigd dat zij uitzonderlijke resultaten zullen behalen: de humus van één enkel lijk zal de ruimte zelfvruchtbaar kunnen maken om honderd bomen te laten groeien; humusatie zal de totale ecologische voetafdruk van een mensenleven met 5% verminderen in plaats van deze met nog eens 5 tot 10% te verhogen met de huidige praktijken. 

We willen niet langer kiezen tussen het graf en de oven. Laten wij ons van dit dictaat bevrijden en ons hart volgen, dat ons slechts vraagt om het idee van diplomatie met de levenden over te nemen en ons opnieuw te verbinden met de intelligentie van de natuur. Laten we nat worden! 

Wat nu? Tot ziens in het volgende nummer… 

Sandrine Wilson, ambassadeur voor humusatie 

Barbara Previtali
Notes et références
 1. Suite de l’article Le « juste retour à la Source » pour les Vivants après la mort ? publié dans Kairos no49 du mois d’avril 2021.
 2. Dans le même état d’esprit, fleurissent en France des « cimetières nature » , notamment à Souché près de Niort : https://www.comitam-obseques.com/ sepulture/cimetiere/concession-funeraire/les-cimetieres-ecologiques.html
 3. https://www.dela.be/fr/organisation-de-funerailles/pendant-les-obseques/ enterrement-ecologique
 4. Bien expliqué dans la TED conférence : https://www.ted.com/talks/jae_rhim_ lee_my_mushroom_burial_suit?language=fr et https://www.humusation.org/ oeuf-urne-bio-costume-champignons/
 5. https://www.loop-of-life.com/
 6. « The wooden handles can be removed before burial ». Burial, c’est bien « enterrement ». Lien : https://www.loop-of-life.com/product
 7. https://www.capsulamundi.it/en/ et http://www.buzzecolo.com/30835/ capsula-mundi/
 8. https://santecool.net/mercure-dentaire-le-scandale-qui-valait-au-bas-mot-82millions-deuros/
 9. https://98181425–91af-41ae-8ae3-85facca5db33.filesusr.com/ugd/ ccce7d_7f3537d696a74da19539f747f3e89064.pdf
 10. https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/promession-modefuneraire/
 11. https://aquamationinfo.com/, https://www.caminteresse.fr/economiesociete/cest-quoi-laquamation-1189645/ et https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-resomation-l-alternative-ecolo-a-la-cremation?
 12. https://recompose.life/our-model/#the-process
 13. La Fondation Métamorphose pour mourir puis donner la vie : https://www. humusation.org/membres-fondateurs/
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.