KOMPLOTIST!

De massamedia noemen ons samenzweringstheoretici omdat verenigingen en ethische instanties waarvan zij deel uitmaken ons hebben veroordeeld; de podiumwetenschappers verachten ons op basis van diezelfde veroordelingen en aanvallen van de pers. We draaien rondjes: Kairos is een samenzweringstheoreticus! Waarom? Omdat hij een samenzweringstheoreticus is? Wie zei dat? « A ». « Maar ook B, omdat A dat zei », en C, « omdat B dat zei omdat A dat zei »… Ondertussen zijn ze allemaal blij, want door ons zo in te delen, zorgen ze ervoor dat we niet over alles wat Kairos publiceert praten.

Espace membre

Leden