[INTERVIEW] Pr. Mattias DESMET: De conditionering van de « massa’s »

Het was in september vorig jaar dat we Mattias Desmet filmden met enkele Nederlandse journalistieke collega’s die een interview deden voor hun krant. Wat deze professor in de klinische psychologie, die we al verschillende keren geïnterviewd hebben, te zeggen heeft, zou iedereen op prime time moeten horen… onmogelijk, want Mattias Desmet ontcijfert de processen van massamanipulatie die specifiek zijn voor het Westen, waar isolatie, essentieel voor de vorming van de massa, in combinatie met angst, het mogelijk maakt om hen in de door de machthebbers gewenste richting te sturen. We stevenen duidelijk af op een totalitaire samenleving, met een systeem dat tijdens Covid werd ingehuldigd en dat zeker opnieuw zal worden ingezet zodra de machthebbers het nodig hebben om hun transhumanistische ideologie uit te voeren.

Desmet vermijdt te vervallen in het manicheïstische « Westen goed/Poetin slecht »-discours, maar erkent, voortbordurend op Arendt’s « banaliteit van het kwaad », dat het kwaad geen grens trekt tussen twee groepen, de ene goed en de andere slecht, maar een mogelijkheid is in ieder van ons. En daar moet je tegen vechten.

Website https://mattiasdesmet.substack.com/

Twitter (X?): @DesmetMattias

Espace membre

Leden