Wals met Tina

« Er is geen alternatief . Een schokkende zin, waarvan het moederschap wordt toegeschreven aan Margaret Thatcher. Een stelregel die hij in de jaren tachtig gebruikte om elke kritiek op zijn neoliberale ideeën in een markteconomie van de hand te wijzen. « TINA »: het broodkruimelspoor van de « covidiaanse » communicatie van de regering. Een politieke slogan, waaraan de dominante media een formidabel klankbord bieden, een versterkend effect. Het gaat niet langer om het « denken » van de maatschappij, om het maken van keuzes, maar om het volgen van haar « natuurwetten », die door de techno-wetenschap zijn geformuleerd. Het gevolg: het in diskrediet brengen, of zelfs muilkorven, van elke dissidente meningsuiting. Identificeer de tegenstander goed. In de Middeleeuwen werd de heks, de ketter, gehaat. In de 19e eeuw werd de vervloekte burger bestempeld als « socialist ». In de twintigste eeuw, ten tijde van het McCarthyisme, werd hij een « communist ». Ten tweede zijn het de termen « Poujadist », « popul …
  1. Alexander De Croo: «Le moment où l’on va déconfiner n’est pas très loin» (vidéo) Le Soir
  2. L’UE bloque la demande de dérogation temporaire de certaines obligations liées à l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), déposée par l’Inde et l’Afrique du Sud.

Espace membre

Leden