Toen de waakhonden van de journalistiek ‘alternatief’ speelden

Wij hebben het nooit nuttig geacht kritiek te leveren op media die dichter bij ons leken te staan dan de media die gewoonlijk « mainstream » worden genoemd. Hoewel wij geweigerd hebben hen expliciet te noemen en hun redactionele lijn kritisch te benaderen, hebben wij ons er niet van weerhouden deze zogenaamde « alternatieve », « onafhankelijke » of « inclusieve » pers in sommige van onze analyses te situeren. Het is tijd om de balans op te maken. Als zogenaamde alternatieve publicaties, of zelfs « slow press », die de wereld becommentariëren, soms interessant journalistiek werk leveren, blijft er iets tegenstrijdigs, zelfs onoplosbaars in het idee zelf om iets anders te doen: hoe vreedzaam naast de massapers te bestaan zonder deze te bekritiseren? Hoe werken ze in beide, zonder dissonantie te ervaren(1), maar ook zonder zich te storen aan de mainstream media die bijdraagt aan een deel van hun inkomen? De verklaring is niet ingewikkeld. De coëxistentie is vrij sereen omdat deze alterna …
Notes et références
  1. Voir Le conflit mental « indépassable » des journalistes, Kairos 27.
  2. À laquelle on peut évidemment ajouter la critique du discours officiels du Covid ou de l’Ukraine.
  3. Voir notre appel du 14 décembre 2020, https://www.kairospresse.be/appel-aux-journalistes/, suite auquel aucun des journalistes des médias mainstream ne prendra position publiquement.
  4. https://www.kairospresse.be/medias-suppots-du-pouvoir-politique-politiques-suppots-du-pouvoir-financier/

Espace membre

Leden