JEAN-PAUL PHILIPPOT: STERKE SCHAKEL IN EEN DOORNLOOS PUBLIEK KANAAL

Illustré par :

Hoewel de pers deze week onthulde dat het jaarverslag van de RTBF had « nagelaten » het salaris te vermelden dat RTBF-baas Jean-Paul Philippot in 2018 ontving, door te verklaren dat het 50.000 euro onder het werkelijke bedrag lag, verdoezelde de informatie enkele essentiële elementen. Ten eerste, dat het aangegeven jaarsalaris, 325.000 euro, reeds onfatsoenlijk, ongerechtvaardigd en niet te rechtvaardigen was. Ten tweede, dat de emolumenten van deze « manager » van de openbare dienst, waarvan de bezoldigingscommissie bestaande uit politieke medewerkers het bedrag vaststelt, in overeenstemming waren met zijn sociale contacten en zijn stamboom. Van een dergelijke structuur valt niets te verwachten op het gebied van informatie die kritisch denken en twijfel kan inboezemen, zolang degenen die er de leiding over hebben deel uitmaken van de wereld die omvergeworpen moet worden. Een terugblik op een artikel gepubliceerd in Kairos 36.

De liberale oriëntatie van de overheidsdiensten, die langzaam maar zeker worden uitgehold, is ook en vooral te verklaren door hun « bestuur », waarbij managers uit de economische wereld zijn binnengehaald die alleen op financiële rentabiliteit uit zijn. Ten nadele van informatie, ten voordele van zaken. 

De protserigheid van de RTBF ten opzichte van politici en zakenlieden en haar neiging om dezelfde personen uit te nodigen, trouwe vertegenwoordigers van het overheersende denken, kan niet alleen verklaard worden door het belang van de reclame, de sociologische afkomst van de journalisten, hun opleidingstraject dat gekenmerkt wordt door de « ondernemersgeest » of het individualisme van sommigen, maar ook door het feit dat degene die de zender leidt, afkomstig is uit de economische en politieke wereld, waarop hij zijn adresboekje heeft aangelegd. 

Jean-Paul Philippot, afgestudeerd aan de Solvay Business School, is voormalig adjunct-kabinetschef van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Charles Picqué, een functie die hem in contact bracht met belangrijke personen, zoals Steven Vanackere of Jean-Claude Marcourt. Hij deelt zijn leven met Laurence Bovy, voormalig kabinetsdirecteur van Laurette Onkelinx, die in de raad van bestuur van de haven van Brussel heeft gezeten, voorzitter van de NMBS is geweest en momenteel directeur van Vivaqua is. 

Hij kende ook zijn goede vrienden van de universiteit, zoals Thomas Spitaels en Bruno Colmant. De eerste, de 393ste rijkste man van België met bijna 43 miljoen euro, is de grote baas van TPF, een bedrijf dat 4200 mensen in dienst heeft, op vier continenten is gevestigd, actief is op het gebied van bouw, transportinfrastructuur, water en energie, en is gegroeid door een reeks fusies en overnames. De andere, die regelmatig op de RTBF-microfoon zit, is hoogleraar aan de ULB en de UCL, lid van de Koninklijke Academie van België, licentiaat in de fiscale wetenschappen (ICHEC) en doctor in de toegepaste economische wetenschappen (Solvay, ULB). Bruno Colmant is begonnen bij Arthur Andersen, evenals Bernard Marchant (voorzitter van Rossel, eigenaar van het dagblad Le Soir), die zijn loopbaan daar is begonnen als juridisch en fiscaal adviseur. Daarna werd hij directeur bij ING, dat hij in 2006 verliet om kabinetschef te worden van minister van Financiën Didier Reynders, over wie hij zei dat hij« altijd was opgegroeid met de mannen die voor hem werkten . « Sinds 2015 is hij hoofd Macro Research bij Bank Degroof Petercam, waar een andere RTBF-regular, Etienne de Callatay, de rode loper uitrolt als hoofdeconoom, maar ook Alain Siaens, die er niet van houdt als de rijken en de belastingvluchtelingen worden gestraald. Een groep vrienden ten dienste van… zichzelf. 

DE MAFFIA VAN HET OPENBAAR BESTUUR
Jean-Paul Philippot verdient 337.049€/jaar als algemeen directeur, d.w.z. 28.087/maand. Francis Goffin, directeur-generaal van Radio, 397.939 euro. François Tron, directeur van tv-zenders, 334.932 euro. De compagnon van Philippot, die niet op de lijst van OCMW-begunstigden staat, ontvangt 249 298 euro bruto per jaar, exclusief ziekenhuisverzekering, auto van de zaak, maaltijdcheques en Visa-kaart.
*  » Ontdek het echte salaris van de directeur van Vivaqua « , Laurence Bovy, La Libre, 7 september 2017 

Het trio wordt gecompleteerd door Laurent Levaux, het huidige hoofd van Aviapartner. Als handelsingenieur met een diploma toegepaste economie en een MBA van de Universiteit van Chicago, richtte hij een KMO voor industriële diensten op in Luik alvorens in dienst te treden bij MC Kinsey, een multinationaal adviesbureau voor strategisch management, dat dezelfde belastingvluchtelingen adviseert die wij in onze bladzijden bekritiseren. Daarna kwam CMI (een internationale onderhouds- en engineeringgroep), ABX Logistics, een dochteronderneming van de NMBS, die in 2006 voor 10 miljoen euro aan het investeringsfonds 3i werd verkocht, en twee jaar later voor 750 miljoen euro werd verkocht. Is het toeval dat hij in datzelfde jaar CEO werd van Aviapartner, dat werd gekocht door… 3i. Laurent Levaux is ook bestuurder van Proximus, FN Herstal, Bpost en Circuit de Spa-Francorchamps. Tenslotte is hij voorzitter van Sogepa, een« investeringsfonds dat voldoet aan de criteria van een particuliere investeerder « , waarvan de raad van bestuur een mix is van politici en zakenlieden. 

Het is niet nodig hier in detail op in te gaan, aangezien het er alleen om gaat de vriendschappen, medeplichtigheden en accenten van de baas van de RTBF te onderstrepen, die zijn ideologische positionering kunnen doen vermoeden. Proeve van opzet? Nee. Want zelfs een normaal gevormd kind van 10 jaar zou, met het oog op dit alles, kunnen begrijpen dat wanneer Philippot gaat eten met Colmant en Levaux, de kans dat hij het zal hebben over de wijze waarop miljonairs moeten worden belast of over de noodzaak het dictaat van de economische groei te stoppen, even groot is als de kans dat hij de Lotto wint. Het is ook om deze en andere redenen dat Dider Reynders, na 16 maanden gezwegen te hebben over de zaak Kazachgate, weinig risico nam om zich bloot te geven aan de journalisten van Jeudi en prime op de RTBF. 

DE RTBF EN DE POLITIEK 

Jean-Claude Marcourt, minister bevoegd voor de media, leerde Jean-Paul Philippot kennen toen hij in het kabinet zat. Ze zijn sindsdien « echte vrienden  » geworden(1). Beiden zoals  » uren aan tafel zitten, de wereld herbeleven « , maar misschien ook « de toekomst » bespreken. digitale revolutie « , om het doel te bereiken van visies 2022 (2) van de rtbf gericht op de  » convergentie, digitalisering, globalisering « , voor « de een wereld die digitaal en mondiaal zal zijn. Hebben ze het over de afschaffing van reclame op RTBF? Zijn« grote medeplichtigheid  » met de baas van het reclamenetwerk (RMB), Yves Gérard, Anne Bataille, CEO van Aegis Media Belgium, of Martine Clerckx, oprichtster en adjunct-directeur van het strategie-adviesbureau Wide, doet ons twijfelen. 

De media en politici schurken tegen elkaar aan en vinden elkaar meer dan aardig. Deze laatsten, die in de raad van bestuur van de RTBF zetelen, waken over de partijdige belangen, in solidariteit met het « denken » van hun politieke fractie. Onder de effectieve leden van het RTBF-bestuur: 6 PS, 5 MR en 2 CDH. Sommige van deze leden maken deel uit van het bezoldigingscomité dat de bezoldigingen van de bestuurders van de RTBF vaststelt (zie kader). Het gaat er dus om dat laatstgenoemden het zich gemakkelijk maken met degenen die beslissen wat er aan het eind van elke maand in hun zak verdwijnt, ook al heeft de MR de nadruk gelegd op het gebrek aan transparantie en de « nevelachtige  » beloning aan het hoofd van de RTBF (3). Als dank wordt het aan de AR overgelaten om de modaliteiten vast te stellen die bij « Europese, federale, gemeenschaps- en gewest‑, provinciale en gemeentelijke verkiezingen, (…) een specifiek informatiesysteem zullen opzetten dat de burgers in staat stelt te begrijpen wat er bij de verkiezingen op het spel staat ». Apparaat ten gunste van de MR, PS en cdH… 

Op RTBF, heeft de democratie nog een lange weg te gaan… 

Bestand geproduceerd door Alexandre Penasse 

Notes et références
  1. « Le carnet d’adresses du patron de la RTBF », 23 février 2011, https://trends.levif.be
  2. « « Vision 2022 » : le plan de la RTBF qui anticipe le futur des médias », 9 janvier 2017, https://www.lesmediasfrancophones.org
  3. « Pour le MR, les rémunérations à la tête de la RTBF dépassent les plafonds et restent nébuleuses », 8 février 2017, www.rtbf.be.

Espace membre

Leden