[HEBDO#23]Sneeuw, pompen… Kijk naar wat de media je laten zien, of kom in beweging!

De media van de macht maken de werkelijkheid, dicteren je dagelijks leven. Wie hen volgt, had vanochtend 25 cm sneeuw moeten verwachten en overal een stortbui. Ze roepen op wat er niet is en verdoezelen wat er wel is: overal sneeuw, maar nergens duizenden Duitse tractoren in de hoofdstad. Bierpompen in Davos, maar geen journalisten backstage(1). Zoals de socioloog Alain Accardo het formuleerde in Journalistes précaires, journalistes au quotidien: « We kunnen stellen dat de representatie van de wereld door de media, zoals die dagelijks door journalisten wordt geproduceerd, niet laat zien wat de werkelijkheid werkelijk is, maar wat de heersende klasse en de bezittende klasse denken dat het is, wensen dat het is of vrezen dat het zal worden. Met andere woorden, de media en hun medewerkers zijn niet meer dan de min of meer gewillige en ijverige instrumenten die de heersende klasse nodig heeft om haar hegemonie te garanderen.

Ondertussen hebben de media het in cafés, op straat, op het werk… over de sneeuw. We zijn al lang gewend aan de domheid van de media, en de echt belangrijke onderwerpen, de onderwerpen die de pers belangrijk zou moeten maken, worden geëvacueerd wanneer we ze proberen te delen in een discussie, omdat ze deze intellectuele luiheid hebben gecreëerd van « oh nee, je gaat niet beginnen met politiek ».

En de machthebbers verdelen je geld onder degenen die dit bedrog vooral niet aan de kaak stellen. Vandaag hebben we vernomen dat het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel op dinsdag unaniem een ontwerpdecreet heeft goedgekeurd dat de financiële steun aan de niet-commerciële periodieke pers reorganiseert. Minister van Media Bénédicte Linard was verantwoordelijk voor de tekst ter verdediging van zogenaamde onafhankelijke tijdschriften zoals Wilfried, Médor en Imagine. Het was dezelfde minister die destijds de regels veranderde zodat Médor, een coöperatie, aanspraak kon maken op perssubsidies, aangezien voorheen alleen non-profitorganisaties, zoals Kairos, daar recht op hadden, en het was dezelfde minister Linard die enige tijd later een nieuwe voorwaarde introduceerde: lidmaatschap van AADJ.(2)voorgezeten door Martine Simonis, Algemeen Secretaris van de AJP, waardoor we effectief geen hulp kregen van de pers. AADJ-leden? Belga, BETv, Imagine, LN24, Médor, Nostalgie, NRJ, RTBF, RTL, Wilfried… die zelf de helft van het budget van AADJ financieren, de andere helft komt van AJP, dat ook bestaat uit media die eigendom zijn van de overheid. Het zijn dus organen die bestaan uit vertegenwoordigers van de massamedia die besluiten om je geld niet te geven aan gratis media zoals Kairos. Zou het uitgekeerde geld hetzelfde zijn? Zou je dezelfde keuzes maken als je op je belastingformulier kon kiezen welke media je wilde helpen?(3)

Dus je geld wordt royaal gegeven door de machthebbers aan degenen die hun mond houden en niet te veel ophef maken. Ondertussen sterven de echt vrije media, verpletterd onder het gewicht van censuur, rechtszaken en politiek georganiseerde financiële drooglegging.

Binnenkort zullen alleen de industriële media je nog vertellen wat je moet denken. Die dag kun je het beste vluchten om de storm… van sneeuw te vermijden.

Het is aan degenen die het belang van onze aanwezigheid niet hebben begrepen om te beseffen dat dit is wat er zal gebeuren zonder hun hulp, zonder massale hulp.

Notes et références
  1. https://soirmag.lesoir.be/561876/article/2024–01-17/aux-pompes-biere-avec-le-roi-les-images-de-bill-gates-la-belgium-house-de-davos
  2. Voir liste des éditeurs ici : https://www.lecdj.be/fr/le-conseil/membres/
  3. https://www.rtbf.be/article/combien-la-rtbf-coute-t-elle-a-chaque-menage-francophone-10849778

Espace membre

Leden