Gaat het leger naar de knoppen?

In 2016 publiceerde La Dernière Heure de resultaten van een enquête volgens welke 81% van de Belgen vertrouwen had in hun leger. Het was de openbare instelling met het grootste trustkapitaal. Na een kleurrijke zomer is het niet zeker dat onze militairen opnieuw zullen winnen met zo’n score(1).


Wat verklaart deze situatie?

1) De zaak Jurgen Conings


Wat kan ik over deze zaak zeggen, behalve dat hij een bittere smaak in de mond achterlaat. Inderdaad, er zijn een aanzienlijk aantal incidenten en ongerijmdheden die vragen oproepen. Officieel stuurt een lid van onze strijdkrachten twee dreigbrieven aan een dozijn mensen (één aan de politie en één aan zijn vriendin). Volgens de media gaat het om viroloog Marc Van Ranst, minister van Defensie Ludivine Dedonder, Conings’ superieuren en de advocaat van zijn ex-vrouw. In zijn brieven valt hij ook de moskeeën aan(2). Hij verdwijnt in de wildernis met vier LAW anti-tank raketwerpers en handvuurwapens. 

LAW type raketwerper

Het probleem is dat hij al 6 jaar bij de Staatsveiligheid in een dossier staat omdat hij tot Vlaams-nationalistisch extreem-rechts behoort, en als een potentieel gewelddadig persoon wordt beschouwd. Talrijke waarschuwingen lijken geen invloed te hebben gehad op Conings’ carrière(3). Hij is zelfs in staat zonder de minste controle de beroemde raketwerpers te bemachtigen, hoewel zijn functie als instructeur van troepen die naar het buitenland gaan het gebruik van dit soort wapens niet vereist.

Kortom, men kan zich afvragen of de SGRS, de inlichtingendienst van het leger, geen blijk heeft gegeven van zelfgenoegzaamheid ten aanzien van Conings door hem toegang te verlenen tot zware wapens in soms belangrijke functies (hij was bij voorbeeld, parlementslid belast met de bescherming van het Parlement en de vertegenwoordigers van de Natie).


De reactie van het leger lijkt dan totaal disproportioneel. Als de waarschuwing is gegeven, zijn alle excessen toegestaan: De politie hoeft niet langer de regels van zelfverdediging te respecteren. Verschillende kranten maken melding van schietinstructies om zonder waarschuwing en op zicht te doden(4). Duitse, Nederlandse en Luxemburgse versterkingen werden opgeroepen, aangezien zij geen politiebevoegdheid hadden op Belgisch grondgebied. En het Belgische leger gaat een puinhoop maken van zware middelen met helikopters (waaronder een NH-90) en pantservoertuigen. De officiële rekening zal 867.000 euro bedragen(5). Dit alles alleen om te ontdekken dat Conings zelfmoord had gepleegd in de dagen die volgden op het begin van de zoektocht, hoewel zijn lichaam pas 35 dagen later werd ontdekt(6).


De ontdekking van het lichaam is ook ongemakkelijk. Het is gemaakt door een liberale burgemeester (Open VLD), dicht bij de regering, en een jager, in een gebied dat als ontoegankelijk wordt beschouwd, maar dicht bij een fietspad. Dit gebied ligt « net » buiten de zoekperimeter van het leger… Het is onzichtbaar door de varens. Terwijl deze klein zijn aan het begin van de klopjacht.


Erger nog, veel media melden een onverklaarbare schietpartij aan het begin van de zoektocht(7). Als we hieraan toevoegen dat de familie het lichaam niet mag zien en geen autopsie kan laten uitvoeren… De kers op de taart is waarschijnlijk de verklaring van de jager die sterk twijfelt aan de hypothese van zelfmoord gezien wat hij zag (positie van het lichaam, wonden, enz…).


Het is geen wonder dat er een cult-achtige aanhang is ontstaan op de plek waar Conings lichaam werd gevonden(8). Men had een held willen creëren voor de Vlaams-nationalistische zaak, beter kan niet…

2) Overstroming in juli 2021


Op 13, 14 en 15 juli werden vooral Wallonië getroffen door catastrofale overstromingen, waarbij een veertigtal mensen om het leven kwamen. Het leger, dat als een van zijn belangrijkste taken heeft de natie te helpen, zal zeer laat ingrijpen om de bevolking te helpen(9). Cédric Halin, burgemeester van Olne, heeft dit zojuist bevestigd: « Ik heb geen persoonlijke wrok tegen de militairen, maar wij hebben gedurende een tiental dagen geen enkel materieel op de grond gezien.

Een grondige studie zou kunnen trachten deze vertraging te begrijpen, met name voor een reeks goed geplaatste eenheden zoals de 12e Linie van Spa of de 4e Genie van Amay. Wij hebben echter besloten te proberen deze vertraging te begrijpen in verband met de interventie van de NH-90 helikopters van de luchtcomponent. Dit zijn inderdaad ultramoderne toestellen die in dit soort situaties als zeer doeltreffend worden beschouwd.


Met name de NH-90 NFH-versie is in dienst bij het 40e Search and Rescue Squadron, gevestigd in Koksijde, dat als normale taak heeft redding op zee in alle weersomstandigheden.

De kenmerken van de NH-90 zijn wat dit betreft duidelijk: « dit vliegtuig heeft een grote wendbaarheid en wendbaarheid waardoor het in staat is om missies uit te voeren bij dag en nacht in zeer slechte weersomstandigheden ». (https://fr.wikipedia.org/wiki/NHindustries_NH90)

België heeft 4 TTH’s in Beauvechain en 4 NFH’s in Koksijde. In feite zijn de TTH specimens al zeer nuttig omdat ze in staat moeten zijn commando’s achter vijandelijke linies te infiltreren, dus a fortiori, zijn ze in staat overstromingsslachtoffers in de Vesdervallei te bergen…

Deze juweeltjes kosten meer om te opereren dan een F‑16. Het zijn zelfs de duurste vliegmachines in de defensiesector. (15.000 euro per vlieguur) Wat doen onze NH-90s tijdens overstromingen? Ter herinnering, ze beginnen op 13 juli. Een artikel gepubliceerd door l’Avenir.net op 16 juli 2021 (Intempéries: un premier hélicoptère de la Défense engagé, hier  » Een NH90-helikopter van Defensie is vrijdagochtend opgestegen vanuit Bierset (Luik) om deel te nemen aan reddings- en evacuatiemissies in de overstroomde gebieden waar mensen nog steeds op hulp wachten. Dat heeft Kurt Verwilligen, woordvoerder van de luchtcomponent, vanochtend gezegd op Radio 1 (VRT). Defensie heeft het vrijdagmorgen ook via haar website meegedeeld: de helikopter is mensen te hulp gekomen die vastzaten op een dak in Pepinster (provincie Luik).


Donderdag konden de helikopters niet worden ingezet vanwege de weersomstandigheden. Dit heeft Defensie donderdagavond bevestigd in haar beoordeling van de toegezegde hulp.  » Verschillende defensiehelikopters staan stand-by voor reddings- en evacuatiemissies in de provincie Luik, waaronder een NH90 NFH reddingshelikopter van het 40e Search and Rescue Squadron van de basis Koksijde. Het staat sinds donderdagochtend met zijn bemanning geparkeerd op de luchthaven van Luik « Het leger zei destijds. Het was deze helikopter die vrijdagmorgen eindelijk zijn eerste missie vloog. Er is ook een reddingshelikopter van de Franse civiele bescherming die donderdag Luik heeft bereikt. Het weer op donderdag beperkte het zicht, waardoor het gevaarlijk was om het vliegtuig te laten opstijgen.  » Hoogspanningslijnen staan wel op de kaarten, maar bijvoorbeeld geen bouwkranen, legde de woordvoerder vrijdag uit. Vrijdag zouden meer helikopters kunnen worden ingezet. Ook het leger is aan het werk met een groot aantal personeelsleden, vrachtwagens, boten (waarvan er verscheidene donderdag naar de kazerne moesten terugkeren omdat ze niet sterk genoeg waren om de stroming te weerstaan) en zandzakken. België heeft gebruik gemaakt van het Europees mechanisme voor civiele bescherming, dat het mogelijk maakt bijstandsaanbiedingen van andere landen te ontvangen. Frankrijk stuurde bijvoorbeeld een team van tientallen reddingswerkers en een reddingshelikopter « .


Uit dit artikel kunnen we onszelf een aantal vragen stellen:

 • Wat doen de andere 7 NH-90’s van Defensie in de tussentijd en waarom worden ze niet gebruikt?
 • Waarom doen ze er drie dagen over om uitgezonden te worden?
 • Waarom bereikt een Franse helikopter Bierset wel, maar de Vesdervallei niet ?
 • Waarom praten over obstakels zoals bouwkranen in vergelijking met NH-90’s waarvan de bemanningen gewend en uitgerust zijn om te werken in het midden van windturbines op de Noordzee en over de masten van schepen in nood, in alle weersomstandigheden?

Het hoogtepunt wordt bereikt met een artikel in de DH van 05.08.2021 met de titel :

« De NH-90’s van Beauvechain hebben hun missie volbracht: een twintigtal voertuigen zijn uit de wateren in de Luikse regio gehaald.

Het zou beter zijn geweest als ze binnen enkele uren na de ramp aanwezig waren geweest en mensen hadden teruggebracht voordat ze verdronken…

3) Afghanistan


Er zijn twee probleemgebieden:

 • De kosten van twintig jaar operaties: het leger is niet verantwoordelijk voor de missies die het zijn toevertrouwd, maar de politici wel… Het is duidelijk. Niettemin moet de vraag naar de kosten van deze operatie worden gesteld. Waarschijnlijk de langste in de Belgische militaire geschiedenis, de bewaking van de Belgische sector in Duitsland tijdens de Koude Oorlog niet meegerekend. Hoewel het nut van dit laatste niet algemeen wordt betwist, is het duidelijk dat het Afghaanse avontuur voor niets lijkt te zijn geweest gezien de totale overwinning van de Taliban. Het hoofd van Defensie, admiraal Michel Hofman, is verheugd dat er geen doden zijn gevallen in het Belgische contingent in Afghanistan. Maar hij erkent dat de totale kosten van de stationering ongeveer 400–500 miljoen euro bedragen(10). Onnodig te zeggen dat na de Covid-crisis en de overstromingen van deze zomer, het geld beter elders geïnvesteerd had kunnen worden…
 • De luchtbrug en de 2.500 Afghanen die naar België werden « gerepatrieerd »: moreel gezien was het noodzakelijk om de collaborateurs van het Belgische leger te beschermen door hen Afghanistan te laten verlaten. Niettemin vormt de komst van 2.500 Afghanen naar België een aanzienlijk risico voor de Belgische bevolking. Vooral als je ziet hoe de SGRS omging met de zaak Jürgen Conings. Wetende ook dat de Franse diensten infiltraties hebben ontdekt in de massa van Afghaanse vluchtelingen die naar Frankrijk zijn gebracht door de luchtbrug(11).

4) Grote manoeuvres in de Ardennen in oktober


De generale staf heeft grote manoeuvres in de Ardennen gepland voor begin oktober. Het is een beetje alsof er brand is in je huis en je dan ontdekt dat je water hebt gespaard voor je zwembad, dat het vuur had kunnen doven. Dit betekent dat het leger niet zijn best heeft gedaan om de slachtoffers van de overstroming te helpen. Zij heeft vrijwillig aanzienlijke personele middelen (« mandagen ») achter de hand gehouden om cowboytje/Indiaantje te gaan spelen in de Ardense bossen. Dit is schandalig.

Conclusie


Er zijn dus vragen te stellen. Terwijl het Belgische leger, gesteund door buitenlandse troepen, al zijn energie stak in het opsporen van Jurgen Conings, wiens dood op zijn zachtst gezegd vreemd was, stak het niet evenveel energie in het helpen van de slachtoffers van de overstroming kort daarna. Aangezien ik in de zomer uit Afghanistan ben gerepatrieerd, is het legitiem om te vragen waar dit alles toe diende en, zoals vaak het geval is, deze enorme geldverspilling te betreuren, geld dat elders zeer nuttig zou zijn. 

Het Belgische leger is altijd zeer gewaardeerd geweest door het Belgische volk en de leiders van het leger mogen deze situatie niet veranderen. Tenzij sommige politici opzettelijk proberen deze band tussen ons leger en het volk te verbreken. Aangezien ze niet meer in de buurt zijn…

Notes et références
 1. https://www.dhnet.be/actu/belgique/81-des-belges-font-confiance-a-leur-armee-5862c631cd70138bd4256f08)
 2. « Marc Van Ranst n’est pas la seule cible de Jürgen Conings… » dans Sudinfo du 31-05-2021
 3. « Jürgen Conings était dans le collimateur des services de renseignement depuis six ans. » information RTBF du 26.05.2021
 4. « Speciale eenheden hebben toestemming om Jürgen Conings te doden : « In de benen schieten, dat is iets voor de films. »» GVA, 20.05.2021
 5. « La ministre de la Défense annonce une refonte totale des services de renseignement militaires. » Le Soir du 05.07.2021
 6. « Affaire Jürgen Congings : son podomètre révèle un suicide « plus que probable » dans les premiers jours. » Le Soir, 24.082021
 7. « Chasse de Jurgen Conings : des coups de feu ont été entendus dans le parc national Hoge Kempen, les forces de l’ordre mobilisées en nombre. » Sudinfo, 20.05.2021
 8. « L’endroit où l’on a retrouvé Jürgen Conings est devenu un lieu de pélérinage… » 7SUR7, 06.09.2021
 9. « Visite du Roi aux sinistrés des inondations… » RTBF, 15.09.2021
 10. « L’armée boucle 19 d’opérations en Afghanistan. » Le Soir du 09.06.2021
 11. https://www.liberation.fr/societe/police-justice/liens-avec-les-talibans-des-rapatries-dafghanistan-scrutes-par-la-dgsi-20210826_VJV74WJOQ5APHLL5OD2C3BARDE/

Espace membre

Leden