Eiland van verzet aan de Picardische kust

Illustré par :

Chanic Het is een charmant stadje, dat voor de helft wordt bevolkt door Picardiërs en voor de andere helft door seizoenarbeiders. De laatsten hebben er al jaren banden en er zijn veel Belgen. De ondertekenaars van dit document maken er deel van uit. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020 is een nieuwe meerderheid gekozen met een grote meerderheid van stemmen en een hoge opkomst van de kiezers, meer dan 70%. Dit eerste teken van originaliteit staat in contrast met de resultaten van de tweede ronde in het grootste deel van Frankrijk, waar de verkiezingen werden gekenmerkt door een recordonthouding. Deze meerderheid heeft een nieuwe burgemeester aan het hoofd geplaatst en verdedigt binnen een ongebonden politieke vereniging een zeer dynamische aanpak met ecologische en sociale waarden. De burgemeester en zijn team volgen op een lange periode van stagnatie en ontkoppeling met een meerderheid die gedurende twee termijnen de levensader heeft verdoofd van deze eens zo bel …

Espace membre

Leden