De speciale belastinginspectie en de lekken

Het catastrofale beheer van onze federale en regionale regeringen ten aanzien van diverse gezondheids- of klimaatcrises heeft een diepe kloof onder de bevolking doen ontstaan. Gedraagt de Administratie der Financiën in het algemeen en de Bijzondere Belastinginspectie (I.S.I.) in het bijzonder zich in dit verband billijk jegens de Belgische belastingplichtige? Doen zij wat nodig is om het geld te krijgen waar het is, of voorkomen zij dat sommigen het sturen waar het « verloren » gaat?

Met andere woorden, zijn alle Belgen gelijk voor de ISI en is deze administratie goed gericht op het « lekken » van belastingparadijzen? Wij zullen trachten deze vraag te beantwoorden door te kijken naar het specifieke geval van een van de leiders van het ISI, de heer Yannic Hulot (algemeen adviseur van het ISI).

U kunt inderdaad op uw computer zoeken door deze naam in te typen, gevolgd door « ISI ». Op het moment van schrijven stellen wij vast dat de heer Hulot de bevoorrechte gesprekspartner was van een journalist van Le Soir in een artikel dat op maandag 18 oktober 2021 verscheen onder de titel « Achter de schermen van de jacht op offshore « .

Dit artikel van één bladzijde kenmerkt zich door de opsomming van alle redenen waarom een ISI-onderzoek mislukt, en dat zijn er vele. Als ze ons wilden uitleggen dat het heel moeilijk is om de grote oplichters te pakken, zouden ze niet anders gedaan hebben…

« 20 miljoen in twintig jaar « (1), zegt Yannick Hulot. « 20 miljoen », vergeleken met betalingen in de honderden miljarden, is een klein bedrag.… Deze belachelijke output wordt verklaard door een nog kleiner aantal: de eenheid die belast is met het toezicht op honderden miljarden euro’s bestaat uit… 4 personen.

Yannick Hulot beweert dat er weinig fraude is met al die miljarden, met een vreemd argument: « Wanneer een Belgisch bedrijf ananassen koopt in een belastingparadijs, stort het een bedrag op een bankrekening die daar geregistreerd is om zijn leverancier te betalen. Hier tenslotte is de ultieme verklaring voor de rol van belastingparadijzen: het bevorderen van de teelt van ananas.

Om deze bedragen te rechtvaardigen, geeft Yannick Hulot het voorbeeld van de bagger-/bouwsector (die in feite twee grote bedrijven omvat, Jan de Nul en Deme, waarvan de voormalige kabinetschef van Didier Reynders aandeelhouder is) die, zegt hij, contracten ondertekent  » in Zuidoost-Azië, maar die via de Emiraten, Hong Kong of Singapore moet gaan . Een belastingambtenaar legt uit dat deze grote ondernemingen via belastingparadijzen « moeten » gaan om zaken te doen. We hebben een slechte start… » Ongelooflijk inderdaad, voor iemand die zou hebben geloofd dat de leiding van de ISI gemotiveerd was door hun werk. Dat is niet het geval.

Kan iets in de achtergrond van de heer Hulot dit gebrek aan motivatie verklaren? Bijvoorbeeld, zijn huwelijk… Monsieur Hulot’s vrouw behoort tot de familie Moorkens. Zoals we in 2020 schreven, staat het bekend als zeer rijk. « De man is van Waalse afkomst, maar zijn vrouw behoort tot de familie Moorkens. Deze laatste wordt beschouwd als een lid van de Vlaamse economische aristocratie. « De rijkste belgen » rangschikt deze familie en haar Alcopa groep op de 376e plaats van de rijkste in België met een vermogen van 50.419.000 euro. De ISI baas brengt zijn weekenden door tussen Knokke en Verbier… De jachtopziener deelt zijn tijd ook met stropers. Onnodig te zeggen dat Hulot alle pogingen om de belastingontduiking van de grote Vlaamse families tot op de bodem uit te zoeken, teniet heeft gedaan. Zitten we niet midden in de definitie van nepotisme?(2).

Deze situatie wordt nog verergerd door twee factoren. Ten eerste hebben wij begrepen dat een klokkenluider heeft geprobeerd de ISI een honderdtal dossiers te bezorgen van grote Belgische fraudeurs met rekeningen in belastingparadijzen. Hulot, die belast is met dit dossier, heeft niet openlijk geweigerd. Hij gebruikte echter talrijke uitvluchten om de stoutmoedige naar andere administraties te sturen en naar het parket van Brussel, waar Jean-Marc Meilleur hetzelfde deed. Ongelooflijk, maar waar. Niemand wilde bewijs van massale belastingontduiking in belastingparadijzen. Alsof de Belgische schatkist het niet nodig had…

De tweede is in de entourage van de heer Hulot. Zijn in Rusland geboren secretaresse, een zekere MK, is naar verluidt zeer geïnteresseerd in alle dossiers die de Russische geheime diensten zouden kunnen aangaan. Ze gaat ook vaak naar schietclubs. Vanaf daar, kan ze gezien worden als een spion…

Samenvattend lijkt het erop dat, bij gebreke van ernstiger maatregelen, de heer Hulot en zijn secretaresse dringend moeten worden overgeplaatst naar een plaats waar geen gevaar bestaat voor collusie, spionage of nepotisme.

Espace membre

Leden