DE DUBIEUZE PRAKTIJKEN VAN ECOLO SCHAERBEEK

Illustré par :

Terwijl Écolo ethiek altijd centraal heeft gesteld in haar programma, lijken integriteit en ethiek er bij Écolo Schaarbeek niet toe te doen. Maar zelfs toen hij van deze plaatselijke situatie op de hoogte werd gebracht, reageerde de voorzitter van Écolo niet. Hoewel de Ecolo-parlementsleden in de Publifin‑, Kazachgate- en Samusocial-zaken voorbeeldig werk hebben geleverd op het gebied van parlementaire controle, lijkt het erop dat de ethiek van sommige Ecolo-wethouders, eenmaal aan de macht, tanende is. Hier volgen enkele voorbeelden uit Schaarbeek, waar Ecolo al bijna 20 jaar aan de macht is.

De opvolger van Isabelle Durant in Schaarbeek, schepen Vincent Van Halewyn, 1ste schepen, wordt al 10 jaar achtervolgd door een onbetaalde schuld van 35.000 euro aan het Brussels parlement. Om een extra salaris van 2.000 euro per maand als parlementair medewerker te ontvangen, verklaarde de heer Van Halewyn dat hij een universitair diploma had, een diploma dat hij in feite pas twee jaar later zou behalen. In totaal zal hij ten onrechte 35.000 euro aan overheidsgeld van het parlement ontvangen voordat de situatie wordt ontdekt. Toen Van Halewyn gevraagd werd zijn diploma te tonen, werd hij gedwongen ontslag te nemen en Isabelle Durant plaatste hem terug in zijn Schaarbeekse leengoed.

Gedurende 10 jaar heeft de heer Van Halewyn, op vragen van verschillende personen, steeds geantwoord « dit probleem [de 35.000 €] is opgelost « . In een recent interview met ons hebben twee onafhankelijke parlementaire bronnen deze bewering ontkend: de eerste schepen van Écolo van Schaarbeek heeft het Brusselse parlement in feite nooit de 35.000 euro terugbetaald die hij had ontvangen, wat hij later zelf heeft toegegeven op een bekend sociaal netwerk. In termen van integriteit, hebben we beter gezien, lijkt het…

VAN HALEWYN’S BEDREIGINGEN

Maar daar laten we het niet bij. Toen op de Facebook-pagina van transparencia.be werd onthuld dat 35 000 euro al tien jaar niet was terugbetaald, rechtvaardigde de betrokkene zich door te zeggen: « Het Parlement heeft mij nooit een verzoek om terugbetaling gestuurd « , wat waar is. Vanuit ethisch oogpunt lijkt het echter het minste dat men had kunnen doen, het ten onrechte ontvangen overheidsgeld spontaan terug te betalen. Zeker komende van de verkozen vertegenwoordiger van een partij die in 2017 de socialistische burgemeester van Brussel Yvan Mayeur deed aftreden wegens onverschuldigde beloningen van vergelijkbare omvang. Ecolo is gewaarschuwd, maar de partij houdt haar onkuise wethouder. Wat is er gebeurd met de deugdzame kreten van de Ecolos verkozenen voor Yvan Mayeur (PS) om het geld terug te betalen een jaar geleden? Selectieve verontwaardiging? Het eerste artikel in « La Dernière heure  » van 2006 bracht reeds de cliëntelistische praktijken aan het licht van de subsidies die werden toegekend door de schepenen van Écolos in Schaarbeek(1).

Later ging Van Halewyn nog verder en kondigde aan dat hij een klacht tegen Transparencia zou indienen. Wedden dat de rekening van zijn advocaat minder zal zijn dan de 35.000 euro die hij moet terugbetalen? Na de valse verklaring van diploma, de intimidatie. In termen van ethiek, hebben we ook beter gezien…

NEPOTISME BIJ ECOLO SCHAERBEEK, OUDE VERHALEN?

Kan een ambtenaar zijn familieleden als medewerkers laten aanstellen? In Frankrijk is dat nu verboden sinds de affaire François Fillon in 2017. De voormalige premier heeft in 2007 zijn eigen vrouw voor oncontroleerbare voordelen in het parlement laten werken. Dit is het probleem bij gezinsarbeid, aangezien de uitkeringscontroleur verwant is met de gecontroleerde, en het moeilijk voorstelbaar is dat een politicus zijn familielid zou ontslaan wegens ontoereikende uitkeringen.

In Schaarbeek was de « clan » van Isabelle Durant in diezelfde tijd ook bekend om haar praktijk van het inhuren van familiemedewerkers, betaald door de gemeente. Toen Isabelle Durant aan het hoofd stond van de Ecolo-groep in Schaarbeek en verantwoordelijk was voor de benoeming van groene schepenen, was een van haar dochters, Marie Willame, tewerkgesteld in het kabinet van de Schaarbeekse schepen Christine Smeysters (Ecolo) tijdens de legislatuur 2006–2012. Volgens de krant La Capitale was Marie Willame, die geen beroepservaring had, kabinetsassistente geworden, zonder dat er een sollicitatieoproep was geweest. De 42% jonge werkzoekenden in Schaarbeek zullen de indruk dat je lid moet zijn van een politieke partij of een dochter van een gegoede familie moet zijn om een overheidsbaan in Schaarbeek te krijgen, op prijs stellen.

Ironisch genoeg schreeuwde haar vader, Jean-Claude Willame, de echtgenoot van Isabelle Durant, destijds in de pers over het « cliëntelisme van de socialistische partij  » dat Schaarbeek in 2006 bedreigde, terwijl zijn dochter op hetzelfde moment haar intrede deed in het beroepsleven in de Ecolos-kabinetten die door haar moeder waren opgericht(2). Het gevolg is dat de echtgenoot van Isabelle Durant zich twaalf jaar later nog steeds bedient van openbare beledigingen zodra iemand het waagt kritiek te uiten op Ecolo, zoals blijkt uit zijn opmerkingen op facebook in oktober 2018.

Bij Écolo Schaarbeek bestaan er ook politieke dynastieën, want Elise Willame, de andere dochter van Isabelle Durant en Jean-Claude Willame, is nu kandidaat voor de functie van schepen van Écolo in Oudergem.

NA DE DOCHTER, HET NICHTJE…

Bij het OCMW van Schaarbeek en tot 2016 werkte Noémie Durant, de nicht van de vroegere Ecolo-minister Isabelle Durant, als kabinetschef (Dominique Decoux, Ecolo). Mevrouw Decoux zelf was ooit kabinetschef van minister Isabelle Durant.

Mevrouw Decoux ontkent met klem dat er sprake is van favoritisme: « Van de 180 ontvangen sollicitaties was Noémie Durant gewoon de beste . Men kan zich afvragen waarom zij, gezien haar uitzonderlijke kwaliteiten, zo dicht bij haar tante Isabelle solliciteert en niet bij andere vacatures? Is de in het Koninklijk Besluit van 14 juni 2007 bedoelde verplichting tot het melden van belangenconflicten voor overheidsambtenaren nageleefd?

Als je eenmaal aan de macht bent, word je dan plotseling blind? In november 2018 bereidt Écolo Schaarbeek zich voor om, ondanks deze aansprakelijkheden, mandaten opnieuw toe te wijzen aan de oude garde van Isabelle Durant. De medevoorzitter van Écolo, gewaarschuwd voor deze feiten, zwijgt nog steeds. Een nieuwe generatie Ecolos aan de macht brengen lijkt geen prioriteit te zijn in de stad van de ezels (bijnaam van Schaarbeek(3)).

Claude Archer, moderator van het platform Transparencia.be

Notes et références
  1. « Deux épines chez Écolo Schaerbeek », 18 juillet 2006, www.dhnet.be
  2. « Monsieur Durant n’aime pas Onkelinx », 14 octobre 2006, www.dhnet.be
  3. « Écolo Schaerbeek et Écolo Bruxelles désignent leurs échevins ce samedi », 19 octobre 2018, www.rtbf.be

Espace membre

Leden