Wanneer de Europese Commissie … de duivel vertrouwt

Black Rock. Wat is het? Heeft niets met muziek te maken. Het is een bedrijf. Hoe nutteloos deze naam is! Gezelschap is samen brood eten, het is bij elkaar zijn, het is de groep, de ontmoeting, de kring. Maar het woord duidt ook een economische actor aan, een bijeenkomst van kapitaal, en zelfs een militaire troep, een bataljon, een aanvalseenheid.

Ik heb in dit tijdschrift(1) reeds gewezen op het bestaan van machtige financiële groepen. Tenslotte moet er een de grootste zijn. Het moet Black Rock zijn. In het recente nieuws is hij opgemerkt als inspirator van het pensioenhervormingsplan van Macron (dat de deur naar kapitalisatie verder openzet door de « begunstigden » van de uitkering uit te knijpen). Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging, door vermogensgroei te combineren met inkomsten uit de activa van het Fonds. Normaal. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in schuldbewijzen. Zij omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten. Schuldbewijzen kunnen worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen van opkomende markten, alsmede ondernemingen en supranationale entiteiten (zoals de Aziatische Ontwikkelingsbank) die gevestigd zijn in of het merendeel van hun activiteiten ontplooien op opkomende markten. Normaal.

Maar, maar, ik moest mezelf toch even knijpen toen ik hoorde dat de Amerikaanse financiële multinational een contract met de Europese Commissie in de wacht heeft gesleept om te bestuderen hoe de EU het best milieu‑, sociale en governance-factoren in haar bankentoezicht kan integreren. « Dit voorstel was het beste aanbod, technisch en financieel, met betrekking tot de aanbesteding, » legt de EU-woordvoerder uit.

Voor om het beleid inzake duurzame financiering te onderbouwen, heeft de Commissie derhalve s werelds grootste investeerder in energie fossielen! BlackRock is een van de grootste investeerders in olie. De multinational heeft grote aandelen in van fossiele brandstof bedrijven. Hij was tegen of onthield zich 82% van de resoluties over het klimaat in de ondernemingen waarin zij aandelen bezit.

Positionering in Frankrijk

Zij zijn geduchte strategen en ontpoppen zich als aanbieders voor institutionele beleggers. De financiële crisis van 2008 was voor Black Rock een gelegenheid om noodlijdende portefeuilles bijeen te harken en vervolgens de giftige activa te scheiden van de potentiële. Black Rock heeft een beslissingsinstrument dat zonder vertraging kan « bewegen » ten opzichte van elke actie. Dus ze weten van een crisis exit. Maar dat de Europese Commissie hen uitkiest om een nieuw perspectief te vinden onder de Europese financiële operatoren… dat is een mondvol. Het is alsof de Standard-coach aan de Anderlecht-coach vroeg om hem de strategie te geven die hij tijdens de derby moest volgen.

De Europese Commissie, dat maakt je een Green Deal in een kantoor en het maakt je een Kill Dream in het volgende kantoor. Het duwt de glyfosaat en organisch, nucleair en zonne-energie, schone auto’s en ligmotoren, samenwerking met Afrika en verdragen en uiteindelijk, zijn het de operatoren die degenen zijn die van zeer grote omvang die winnen.

Voor toerisme enthousiastelingen van lobbyisten sites (er zijn dergelijke sites), Black Rock heeft een kantoor in Brussel, Square de Meeus, 35, tussen Luxemburg en Troon.

Maar Waarom raak ik in paniek? Charles Michel is hier, hij heeft grote handen, vrij hoofd en het vertrouwen van de grote. Niet beperkt tot twee centen, hier is hij veelbelovend: « Samen met , de voorzitter van de Commissie, werk ik aan een routekaart en een actieplan om het welzijn van alle Europeanen te garanderen en de terugkeer van een Unie met een sterke, duurzame en inclusieve groei op basis van een groene en digitale strategie. Gek!

Addendum

Om de wereldwijde invloed van Black Rock in perspectief te plaatsen, zij erop gewezen dat dit « bedrijf » onlangs van de FED (US Federal Monetary Reserve) een opdracht heeft gekregen om de schulden van verschillende exploitanten te onderzoeken, die door de Reserve moeten worden opgekocht als onderdeel van het herstel van de VS van de coronaviruscrisis. Het fonds zal dus in de frontlinie staan om advies te geven en te opereren. Dit is een betrekkelijk ongekend geval van (wereldwijde) privatisering van het monetair beleid en de definitie van het algemeen belang.

Notes et références
  1. Dans le Journal dérisoire,rédigé quotidiennement par Gérard Lambert durant la période de confinement. Le titre de l’article est de la rédaction.

Espace membre

Leden