Vaccins voor dummies

Op 11 maart ontving ik een e‑mail waarin ik werd uitgenodigd een « afspraak te maken voor uw COVID-19 vaccinatie « *, van een arts van het « Quality Life Agency » die tevens « regionaal inspecteur voor de volksgezondheid » is. Volgens deze arts « is het vaccin effectief, veilig en betrouwbaar. Mijn antwoord was als volgt:

Sir,

U geeft de propaganda van Big Pharma door, waarvoor alle instellingen hebben gebogen voor hun grootste voordeel: nee, het vaccin is niet effectief, veilig of betrouwbaar. De klinische proeven met de covidae-vaccins zijn nog lang niet voorbij. We zijn dus getuige van een grootschalig experiment op een bevolking die opzettelijk verkeerd is voorgelicht en geconditioneerd door een beleid van leugens en angst: in vergelijking met de griepjaren vormde de covid van het jaar 2020 een geringere bedreiging voor het overgrote deel van de bevolking, met uitzondering van de 80-plussers, een leeftijd waarop het normaal is om te sterven, maar die ook slecht op het virus waren voorbereid en slecht werden behandeld.

Met vriendelijke groet,

Francis Leboutte, 71 jaar oud

*Subject: Uitnodiging: Maak een afspraak voor uw COVID-19 vaccinatie

Agentschap voor de kwaliteit van het bestaan Rivelaïnestraat 21 6061 Charleroi

Beste Francis Leboutte, Wij nodigen u uit om u te laten vaccineren tegen COVID-19. Hieronder vindt u alle nodige informatie over uw vaccinatie. Ook als u al per e‑mail of SMS bent benaderd, is het de bedoeling dat alle burgers de onderstaande brief ontvangen. Dus, als u al een afspraak hebt of als u al gevaccineerd bent, negeer deze e‑mail dan alstublieft. Het vaccin wordt in twee doses toegediend op twee verschillende tijdstippen in het vaccinatiecentrum: Hall Omnisports de Tilff Rue du Chera 9 4130 Esneux Hoe maakt u een afspraak? Gebruik de knop hieronder en geef de datum en het tijdstip op voor uw eerste en tweede vaccinatie:

Uw persoonlijke vaccinatiecode: XXXXXXXXXXXXX Bevestig uw afspraken vóór 04-04-2021. Uitnodiging: maak een afspraak voor uw COVID-19 vaccinatie

Maak uw twee afspraken

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende link: https://vaccincovid.doclr.be/vaccin?code=XXXXXXXXXXXX

  • En Big Pharma’s propaganda: 

Waarom is het belangrijk om gevaccineerd te worden? Het vaccin biedt u de beste bescherming tegen COVID-19. Als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, zal het virus zich moeilijker kunnen verspreiden en zal het gemakkelijker zijn om terug te keren naar het normale leven. 

Is het riskant om je te laten vaccineren? Het vaccin is doeltreffend, veilig en betrouwbaar. Elk vaccin wordt zorgvuldig gecontroleerd. De vaccins zijn ook getest bij mensen met langdurige ziekten. 

Hoeveel gaat de vaccinatie mij kosten? Vaccinatie is volledig gratis. 

Zijn er contra-indicaties voor vaccinatie? Er zijn zeer weinig contra-indicaties voor vaccinatie tegen COVID-19. Als u een allergische reactie heeft gehad na een eerdere vaccinatie of in andere omstandigheden Als u eenernstige ziekte hebt gehad of om dezelfde redenen dringende medische verzorging nodig hebt gehad, moet u contact opnemen met uw arts om na te gaan of uw vaccinatie geschikt is en of u een bepaald vaccin aangeboden moet krijgen. Als u momenteel ziektesymptomen heeft die wijzen op een infectie (zoals een verhoogde temperatuur), stel uw vaccinatieafspraak dan uit tot u volledig hersteld bent. Als u in de afgelopen 14 dagen een positieve Coronatest hebt gehad, ongeacht of u symptomen hebt of niet, neem dan contact op met uw arts en maak een nieuwe afspraak voor uw vaccinatie 14 dagen nadat u hersteld bent. Als u zwanger bent, moet u contact opnemen met uw arts om na te gaan of uw vaccinatie geschikt is. Borstvoeding geven betekent niet dat de vaccinatie moet worden uitgesteld. 

Wat als u om medische redenen niet naar het vaccinatiecentrum kunt komen? Bel uw arts of het telefoonnummer 0800/45.019 om een oplossing te bespreken. 

Wat als u niet gevaccineerd wilt worden of al gevaccineerd bent? Geef aan dat u niet meer gecontacteerd wenst te worden Via bovenstaande knop Of per telefoon op +32 71 33 78 19 

Wat moet u doen op de dag van uw vaccinatie? Breng uw eTickets mee die u ontvangt nadat u uw afspraak hebt gemaakt Breng uw identiteitskaart mee Draag een chirurgisch of stoffen masker, GEEN bandana of sjaal Draag kleding die u gemakkelijk toegang geeft tot uw bovenarm Kom alleen, tenzij u hulp nodig hebt om u te verplaatsen Als u ziek bent, kom dan niet en maak een nieuwe afspraak (zie hierboven) 

Heeft u nog andere vragen of twijfelt u of u zich laat vaccineren? Neem contact op met uw arts of apotheker Surf naar www.jemevaccine.be Bel het informatienummer +32 71 33 78 19 Met vriendelijke groet, Drs. Christian Huvelle Regionaal Hygiëne-inspecteur 

Dit bericht is beschikbaar in bijna 40 andere talen op  https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/ Dit bericht is beschikbaar in bijna 40 andere talen op  https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/

Deze e‑mail werd automatisch gegenereerd. Gelieve niet te antwoorden op dit bericht.

Espace membre

Leden