Over Kairos

Kairos, een coöperatief en vrijwillig project, steunt op een geëngageerd team, put uit verschillende en gevarieerde bijdragen, en wil vooral een opiniekrant zijn, resistent, open en collectief. Zij is niet verbonden aan enige partij of vakbond. Als krant die de waarden van de groeiachterstand uitdraagt, verdedigt zij de vrijheid en het kritisch denken, en dus het gevoel voor grenzen en respect voor de levende natuur.

Kairos wil breken met de dominante ideologieën van de maatschappij: consumentisme, groei, ontwikkeling, vooruitgang, de commodificatie van de wereld en van het leven, arbeid en inzetbaarheid, concurrentievermogen, concurrentie en « vrijhandel »… die ons zoveel mechanismen lijken van uitbuiting door de mens van Mens en Natuur, en ontkenningen van wat mooi, goed en waar is in het leven. Ons dagboek is geschreven in het besef dat het leven sterk is maar het bestaan broos, dat alles vergankelijk is.

Kairos hekelt de geest van de machine: het productivisme, de logica van altijd maar meer, van oneindige en onbeperkte accumulatie om de groei van het BBP te bevredigen, zonder de zin en de noodzaak van de productie in vraag te stellen, zonder de natuur en de mens te respecteren.

Kairos probeert te begrijpen, en zoekt daarom naar de vroegere, huidige en toekomstige krachten en logica’s die de wereld maken tot wat zij is en wat zij wordt.

Kairos weet dat het individu niet alles kan doen, maar dat samen alles mogelijk is, het beste en het slechtste. Onze vraagstelling gaat dus niet alleen over de verre machtsstructuren, maar ook over de actiemogelijkheden van elk individu, alleen en met elkaar, hier en nu.

Kairos stelt andere mogelijkheden voor, die vaak al bestaan of bestaan hebben. Om het pessimisme en de aanklacht achter ons te laten en de weg te vinden naar fatsoenlijke samenlevingen, samenlevingen die niet vernederen, en naar eenvoudig geluk. Fatsoenlijke samenlevingen waarin rechtvaardigheid gretig wordt nagestreefd door allen, ook door leiders en instellingen. Samenlevingen waarin de sterksten de zwakkeren niet uitbuiten, waarin mensen niet worden gereduceerd tot hun productie- en consumptiefuncties; samenlevingen die de binaire categorieën (arbeider/werkloze, jong/oud, buitenlander/inheems, …) en de bijbehorende stereotypen overstijgen. Samenlevingen waarin de broederschap van de mens dus wordt erkend en gecultiveerd als voorwaarde voor hun individuele en collectieve autonomie en als basis voor solidariteit. Samenlevingen die zich weten te beperken, die het « eenrichtingsverkeer van de geschiedenis » afwijzen en de waardevolle kennis van het verleden koesteren, die onmisbaar is voor de toekomst.

Kairos hoort bij zijn tijd, die een « opportuun moment » is, dat van de samenloop van crises en de hoop op een omwenteling van het bewustzijn.

Kairos bestaat alleen vanwege zijn lezers. Die, zoals wij, denken dat het al laat is, en dat het nu tijd is om te handelen.

Espace membre

Leden