Twijfels over de zelfmoord van de RTBF-journalist

Op 14 februari keerde Alain Dremière, die al weken met ziekteverlof was, terug naar zijn werkplek om zich enkele minuten voor het avondnieuws van de 10e verdieping van het RTBF-gebouw, het directiegebouw, te storten. Volgens onze informatie was Alain Dremière, in tegenstelling tot wat in de media wordt gemeld, geen redacteur meer, maar was hij gedegradeerd en moest hij een opleiding volgen voor een andere functie. Twee dagen voor de tragedie stuurde de journalist een e‑mail naar zijn collega’s met de mededeling dat hij ernaar uitkeek om terug te keren. Maar de man had kort daarvoor een ontmoeting met Jean-Pierre Jacqmin (de man met de Ford Mustang), die niet goed verliep. Al deze informatie werd ons meegedeeld door RTBF-werknemers, die niet in het openbaar wensten te spreken. Vereist dit geen onderzoek?

Erratum: Arnaud Ruyssen heeft contact opgenomen met Claude Archer en vraagt om een correctie:

1. Feitelijk wijst Arnaud erop dat hij nog geen voorzitter van de SDJ was toen deze haar kritische rapport over A. Dremière. Arnaud was pas vanaf 2019 voorzitter van de SDJ
2. Hoewel hij lid was van de SDJ toen het kritische rapport over Dremière werd geschreven, preciseert Arnaud dat hij geen zitting had in het bestuur van de SDJ dat het rapport in 2018 schreef, omdat hij niet genoeg wist over Dremière of het dossier.
3. Bij de promoties van de nieuwe laag managers in 2018, waarvan Alain Dremière deel uitmaakte, wees Arnaud erop dat de SDJ een wettelijke verplichting had om over elk van de toekomstige managers een verslag in te dienen. Hoewel Alain Dremière degene was wiens SDJ-verslag de meeste kritiek op hem (en zijn project) bevatte, diende de SDJ ook een verslag in voor elk van de managers die werden bevorderd.
4. In het verleden heeft bij de RTBF iemand (die Arnaud niet wil noemen, noch het jaartal noemen) zijn verzoek om bevordering ingetrokken na kritische opmerkingen in een rapport van de SDJ.

Espace membre

Leden