Tegen het dragen van maskers vanaf 6 jaar

Interpellatie in de gemeenteraad van Ukkel op 20 januari 2022 om 18.30 uur: 

In Ukkel, het dragen van maskers vanaf de leeftijd van 6 jaar en cultuur: dubbele normen
Sabine Moens de Fernig en Laurence Vandeputte, die na het verlaten van hun politieke mandaten en partijen opnieuw burgers zijn geworden, roepen de gemeente Ukkel, als inrichtende macht van de gemeentescholen in Ukkel, op om het dragen van maskers voor kinderen vanaf 6 jaar toe te passen. 

Het doel van deze interventie is deze maatregel aan de kaak te stellen, de misstanden ervan aan de kaak te stellen en de gemeente te vragen het voorzorgsbeginsel zo breed mogelijk toe te passen om kinderen te beschermen tegen dit onevenredige en schadelijke middel.


Deze vergadering van de gemeenteraad zal in een virtuele versie worden gehouden. Om voor de nodige publiciteit te zorgen, zal deze sessie live worden uitgezonden op de facebook-account van de gemeente Ukkel.


De vergadering begon om 18.30 uur precies en de presentatie van deze interpellatie was het eerste punt op de agenda van de vergadering. U kunt deze interventie volgen en steunen op de facebook account van de gemeente Ukkel vanaf 18:30. Wees op tijd!


Ontwerpagenda van de vergadering van 20 januari 2022, gepubliceerd op 16/01/2022: http://www.uccle.be/les-elus/conseil/odj-20–01-22Compte FB de la commune: https: //www.facebook.com/uccle1180ukkel/

Espace membre

Leden