[SÉRIE] Bureaucratie aan de macht

Nicole Delépine, kinderarts en oncoloog, is samen met haar man auteur van « Les enfants sacrifiés du Covid » en « Soigner ou obéir ». Ze is al vele jaren helder en legt uit hoe artsen vanaf de jaren 80 onderdanig werden in Frankrijk (en elders…), wat hun woeste gehoorzaamheid tijdens het Covid-19 evenement verklaart. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de bureaucratische organisatie van de kankerzorg in Frankrijk: ze hebben zorg- en behandelingsprotocollen opgelegd, waarop wordt toegezien door een bureaucratische structuur die buiten haar boekje gaat en die onder andere gebaseerd is op het verminderen van kosten en het verhogen van aandeelhouderswinsten. Dat doet denken aan onderwijs, landbouw, stadsplanning, oorlogen, voedsel… en de essentiële vraag: wie beslist? Niet de mensen, dat is zeker.

Espace membre

Leden