PLECHTIGE BRIEF AAN DE AANSTICHTERS VAN POLITIEK COVIDISME GERICHT TEGEN ONZE KINDEREN — PAS OP!

Beste ijverige politici die onderdanig zijn aan andere belangen dan het algemeen belang, propagandajournalisten in dienst van het regeringsverhaal, vrijbuitende expertocraten met belangenconflicten, ijverige artsen die het vaccinatiedogma aanhangen en hun eed van Hippocrates hebben afgezworen, en andere ideologen van het covidisme…

Wij hebben heel wat vernederingen, ontberingen, beschimpingen, schuldgevoelens en domme en ongegronde beslissingen moeten doorstaan. Sommigen zijn in de kou blijven staan, anderen hebben jaren van investering in tijd of geld verloren, en weer anderen hebben hun geestelijke toestand of die van een geliefde ernstig zien verslechteren. Vaak, uiteindelijk, met tegenzin een medische handeling ondergaan die verre van ongevaarlijk is: de injectie van een experimentele stof en dit, onder de druk van uw lafhartig totalitarisme dat even abject als pervers en verraderlijk is!

Voor welk resultaat?

Hier zijn we dan, bijna terug waar we volgens uw eigen criteria begonnen zijn, opnieuw gedwongen ons te onderwerpen aan een pseudo-sanitair beleid dat bestaat uit onbenulligheden die meer schade aanrichten dan het kwaad dat men wil uitroeien, en dat alles onderbroken door maatregelen waarvan de doeltreffendheid even dubieus is als uw gezond verstand of uw eerlijkheid!

Maar vandaag neem je een stap, DE stap te ver! U gaat aanvallen wat de ‘kleine mensen’ — die u al zo blasfemisch hebt gepest — het meest waarderen… De reden waarom de meerderheid van de nederige, eerlijke burgers — die u lijkt te verachten — elke ochtend opstaat… De appel van onze ogen, ONZE KINDEREN!

En om welke reden?

Voor hun eigen bestwil? Voor het collectief belang? Nee ! Het is nu algemeen bekend dat vaccinatie tegen covid de circulatie van het virus niet voorkomt. Dat deze haastig ontwikkelde vaccins slechts een relatief vermogen hebben om het risico van ernstige vormen… Krijgen kinderen ernstige vormen van covid? Nee ! Het is een ziekte die hen in de overgrote meerderheid van de gevallen niet aangaat! Om nog maar te zwijgen van het ernstigste: een duidelijk negatieve baten/risicoverhouding gezien de opeenstapeling van talrijke opgesomde bijwerkingen, waarvan sommige zeer ernstig zijn en schandalig onderschat worden!

Dus wat is het doel van deze toekomstige campagne?

De aandeelhouders verrijken van een multinationale farmaceutische onderneming die al tot miljarden dollars is veroordeeld wegens fraude en corruptie? Een gunst bewijzen aan wetteloze genootschappen die zich de beginselen van de wetenschap toe-eigenen en de geneeskunde afkraken, maar aan wie men de Goede God zonder belijdenis moet geven?

Of is de doelstelling ideologisch? Tegen alle verwachtingen in geloven dat een oplossing die niet werkte kan werken door steeds verder te gaan? Blijf je weglopen om je falen en incompetentie te verdoezelen? Als het geen kwaad opzet is…

Dit alles is onaanvaardbaar!

Dus nu zul je vastberaden, zelfopofferende mensen ontmoeten met de energie van hoop en zelfbehoud die de mensheid millennia lang op de been heeft gehouden, ondanks perioden overweldigd door de daden van mensen van jullie aard, iets wat jullie opportunistische, cynische kleine mensen met diep bedorven zielen niet kunnen begrijpen.…

Ik zeg u plechtig dat velen van ons nergens meer bang voor zullen zijn! Niet van censuur, niet van sociale of professionele druk, niet van uw waakhonden, niet van disciplinaire bevelen! Zelfs niet van justitie of politie als die snel dwang steunen om van ons martelaren te maken… Want de liefde die wij voor onze kinderen hebben, zal elke vorm van angst die u in onze harten zou willen inboezemen, verpletteren!

Vandaag zullen de vastberaden mensen al hun kracht in deze oorlog steken om de kinderen te beschermen met een wreedheid die u niet eens begrijpt! Vandaag begint een keerpunt in de oorlog! Vandaag, beste covido-nazi’s, zal jullie plan om kinderen aan te vallen jullie Stalingrad zijn ! En we zullen je terugduwen, met de hulp van God, Karma, of een of andere voorzienigheid, het maakt niet uit… Maar we zullen je terugduwen en duwen… Totdat je in het nauw gedreven, gevallen, veroordeeld en gestraft wordt! Op die dag, zal je niet kunnen zeggen dat je het niet wist… Op die dag, zal je niemand kunnen bedriegen met je McKinsey cabinet com formules…

In de naam van alle gezonde en transcendente waarden, zult u niet alleen onze kinderen niet aanraken, maar u zult ook duur betalen voor uw schaamteloosheid!

Laat maar horen.

Een vader, oom en peetvader die zal vechten tot het einde!

Espace membre

Leden