Pandemisch decreet, staatstotalitarisme in opmars

Het Waalse « pandemiedecreet », tot wijziging van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid met betrekking tot gezondheidsbevordering en preventie, zal op 3 februari 2022 in de grootste stilte in stemming zijn gebracht. Toch wijzen de rechten die erin worden toegekend, in combinatie met de vaagheid van veel van deze artikelen, op de totalitaire mogelijkheid van machtsuitoefening. Enkele uittreksels: « De in lid 1 bedoelde regionale gezondheidsinspecteurs, artsen of verpleegkundigenDe in lid 1 bedoelde regionale gezondheidsinspecteurs, artsen of verpleegkundigen hebben het recht elke plaats te betreden die is bezocht door de persoon of personen die aan een besmettelijke ziekte lijden of door dieren die besmet zijn of waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn » (…)De in lid 1 bedoelde regionale gezondheidsinspecteurs, artsen of verpleegkundigen gelasten zo nodig de isolatie, de behandeling en, zo nodig, het doden en verbranden van besmette dieren of dieren waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn » (…)Zo nodig moeten zij opdracht geven tot isolatie van personen die besmet zijn of kunnen zijn geweest, voor een periode die niet langer duurt dan de besmettelijkheid. Deze isolatie wordt uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden:

(a) binnen een ziekenhuisafdeling die relevant is voor de gegeven gezondheidssituatie en die is vastgesteld bij de isolatiebeslissing die na overleg met het betrokken ziekenhuis is genomen door de arts die toezicht houdt op besmettelijke ziekten van het Agentschap;

b) thuis;

© op een andere daartoe geschikte plaats.

Gezien het dramatische beheer door de overheid van Covid-19, de censuur en de leugens over de afwezigheid van behandeling, het sterftecijfer, de verzadiging van ziekenhuizen, de doeltreffendheid van vaccins, zou dit decreet de fabriek van leugenachtigheid alleen maar bevestigen en de criminele regeringen nog meer macht geven.

Espace membre

Leden