Onder het mom van burgerschap wordt geweld op school onderwezen.

Er verschijnen schokkende beelden op onze schermen: kinderen, soms heel jong, verkleed als politieagent, die schieten op valse doelen en gevechtstechnieken oefenen, allemaal in het kader van een school. Nee, je droomt niet, het is de Prox’ Raid Aventure vereniging die achter deze propaganda zit.

De vereniging Prox’raid Aventure organiseert al 25 jaar burger- en sportdagen in tal van steden, met name in zogenaamde « gevoelige » wijken.

De oprichter, Bruno Pomart, is een ambitieus man: voormalig Raid-politieman, burgemeester van Belflou en gast op talrijke televisieplatforms zoals TPMP, RMC, BFMTV, waar hij als deskundige wordt uitgenodigd. Maar achter dit alles zit Prox’Raid Aventure?

Prox’Raid Aventure organiseert meer dan 70 preventiedagen in heel Frankrijk. Het programma omvat workshops handboeien, zelfverdediging, schieten en eerste hulp. Het doel is om « de bevolking, vooral jongeren, te verzoenen » met de politie om de stereotypen van de politie, die in Amerikaanse en Franse politieseries te zien zijn, te doorbreken. De vereniging stelt op haar website: « Het klimaat in bepaalde wijken in Frankrijk neigt naar spanning. De relatie tussen de politie en een deel van de bevolking, met name jongeren, wordt regelmatig geschaad door een gebrek aan wederzijds begrip. Een deel van de bevolking beschouwt de politie dus zelden als bescherming. Elk politieoptreden wordt beschouwd als een agressie en een inbraak in hun buurt. Dit misverstand versterkt alleen maar het groeiende onbegrip tussen beide partijen.

Het lijkt erop dat als sommige buurten de politie niet als bescherming zien, dit gewoon te wijten is aan een gebrek aan cultuur onder jongeren… Verrassend dan.

Deze propaganda sluipt in de schoolbanken

Maar het project stopt niet bij vrijwilligersactiviteiten in geïsoleerde wijken, het begint op te duiken in scholen onder de naam « sport- en burgerschapsdag » zonder de ouders vooraf uit te leggen waar het om gaat.

Sport- en burgerschapsdagen(1)

Bijvoorbeeld op 27 september in een basisschool in Saint-Denis. Toen de kinderen die avond thuiskwamen, legden ze aan hun ouders uit dat ze verkleed waren als mini CRS, uitgerust met nepwapens en getraind, soms zonder dat er een leraar aanwezig was, om « goede politiemannen » te worden. Je kunt de schok begrijpen van deze ouders die geconfronteerd worden met deze georganiseerde propaganda, deze indoctrinatie van kinderen tot staatsgeweld. Dat deze laatsten, en vooral de leraren, onder het mom van « nationaal onderwijs » niet alleen medeplichtig zijn aan dit soort dagen, maar ze zelfs aanmoedigen, is gewoonweg beschamend.

In een verklaring gericht aan de burgemeester van de stad, de onderwijsinspecteur en de prefect hebben de ouders van deze kinderen hun verontwaardiging geuit, met name over het feit dat « politieagenten de naam, de leeftijd en zelfs het adres van sommige kinderen op hun mobiele telefoon hebben gevraagd en genoteerd. Ouders trekken de legitimiteit en het doel van deze volstrekt illegale gegevensverzameling in twijfel.

Open brief van de ouders van de Langevin Basisschool(2)

Je hoeft maar naar de Facebook-pagina van de vereniging te gaan om te beseffen dat dit soort operaties in een schoolomgeving (wat het meest schrijnende deel van het verhaal is) heel gewoon is voor deze « gulle vrijwilligers »(3).

Laten we niet vergeten dat we in 2022 aan de ene kant een tekort hadden aan leraren (meer dan 4000 posten zijn nog vacant) en dat we het budget voor ziekenhuizen verlaagden, terwijl we aan de andere kant het aantal politie- en wetshandhavers ongerekend aanwierven en onze budgetten voor bewapening, defensie, enz. verhoogden. In het licht van deze gegevens kan men alleen maar vraagtekens zetten bij de legitimiteit van het bezoeken van scholen om jongeren aan te moedigen het beroep van militair of politieagent te overwegen. De ouders maken bezwaar:  » Als er middelen beschikbaar zijn, laat die dan gebruikt worden om afwezige leerkrachten te vervangen, om ons ondersteuningsnetwerk weer op poten te zetten (de 4 leerkrachten van onze Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté zijn dit jaar verdwenen), om vaste leerkrachten aan te werven en geen contractuelen bij de Pôle emploi. En voor de stad, om voldoende activiteitenbegeleiders voor onze kinderen aan te nemen, om geen brood te rantsoeneren in de kantine, om het onderhoudspersoneel van scholen niet uit te besteden aan de particuliere sector. Als de gemeentepolitie tijd heeft, zouden wij graag zien dat zij het verkeer en het parkeren voor de school verbetert voor de veiligheid van onze kinderen. « .

Counter Attack schrijft een zeer interessante analyse in zijn artikel(4):

 » Dit soort manoeuvres heeft een naam: counter-insurgency. Het is een militaire doctrine die erop gericht is de steun van de bevolking te verwerven in een gewapend conflict. Het gaat erom, parallel met repressieve acties propaganda-acties te voeren, om de steun van de inwoners te verwerven en aldus de tegenstanders te isoleren. Deze in Frankrijk ontwikkelde doctrine werd gebruikt tijdens de koloniale oorlogen en vervolgens geëxporteerd naar vele autoritaire regimes. Achter het « vrijetijds »-aspect is het geen sinecure om de bevolking van jongs af aan te laten wennen aan politie- en militaire praktijken. Het jeugdsecretariaat valt nu onder het ministerie van de strijdkrachten. Macron militariseert en indoctrineert de jeugd in een gedwongen mars. Jongeren moeten toekomstige agenten zijn, kanonnenvoer of bazenvoer. Geen andere perspectieven. Geen verschil met een extreem-rechtse regering. Geen. Maar als Marine Le Pen zulke cursussen organiseert, zijn veel meer mensen geschokt.  »

Anaïs C.

Notes et références
  1. https://vaulx-en-velin.net/actualites/2020–08-28-prox-aventure-journees-sportives-et-citoyennes/
  2. École : des policiers apprennent la répression à des enfants de 10 ans — Contre Attaque (contre-attaque.net)
  3. https://www.facebook.com/ProxRaidAventure/videos/643163893703357/
  4. École : des policiers apprennent la répression à des enfants de 10 ans — Contre Attaque (contre-attaque.net)

Espace membre

Leden