Luik — Ontwikkelaars in dienst van de eco-vernietiging

Op de Chartreuse-werf in Luik gebeurt wat er altijd gebeurt in onze vervalste democratieën dat individuen, onder het voorwendsel verkozen te zijn, de ijverige dienaars worden van de privé-sector die, via deze politieke tussenpersoon, het algemeen welzijn naar zich toetrekt. Deze keer gaat het om de « long » van Luik, een natuurgebied van meer dan 30 hectare dat « La Chartreuse » wordt genoemd, een echt ecosysteem in het hart van de Cité ardente. Matexi wil op de site een woonproject met 74 woningen ontwikkelen… en op lange termijn zal het daar zeker niet bij blijven. Kairos ging erheen op de eerste dag dat degenen die bezwaar maakten tegen wat hun werd opgedrongen, het risico liepen te worden uitgewezen.

Espace membre

Leden