LES MYSTÈRES DE LA GAUCHE, JEAN-CLAUDE MICHÉA, ÉDITIONS CLIMATS/ FLAMMARION, 2013

Op verzoek van Paul Ariès, hoofdredacteur van het tijdschrift Les z’indignés, antwoordt de auteur op een brief van Florian Gulli, filosoof en communistisch activist, die Michéaëlle Jean om uitleg vraagt over zijn weigering om de kritiek op de 

liberalisme. Het antwoord dat Michéa in de recensie geeft, vormt de basis van dit nieuwe boek, dat wordt aangevuld met honderd bladzijden « scolies », kenmerkend voor de methode en het denken van deze professor uit Montpellier. J.C. Michéa ontwikkelt wat hij in zijn vorige boek (Le complexe d’Orphée: La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, éditions Climats/Flammarion, 2013) met kracht had gemarkeerd, stelt aanvullende sporen voor over wat een fatsoenlijke samenleving zou kunnen vormen, en over politieke wegen om uit het kapitalisme te stappen dat hij als totaal beschouwt. De kern van de kritiek is het onvermogen van links om de historische en politieke reconstructie van « links » als politieke categorie waar te nemen (Marx heeft zichzelf nooit links genoemd), en dus om het huidige liberale karakter ervan te vatten, en bijgevolg het onvermogen van deze tendens om concrete filosofische en politieke uitwegen uit het kapitalisme voor te stellen die het economisch, politiek en cultureel liberalisme met gewelddadige samenhang articuleren. Links, de hoogste trap van het kapitalisme? Een soms moeilijke lectuur, die vraagt om ontwikkelingen over hoe men zich filosofisch een fatsoenlijke maatschappij kan voorstellen, maar een zeer stimulerende en essentiële lectuur voor wie wil nadenken over de uitweg uit het productivisme, en wil handelen. 

De mysteries van links. Van het ideaal van verlichting
naar de triomf van het absolute kapitalisme
,
Jean-Claude Michéa, Climats/Flammarion, 2013 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.