[INTERVIEW] De geïnjecteerden zijn GGO’s geworden — CSI#100

Als de injectie met boodschapper-RNA, die ten onrechte wordt verkocht als bescherming tegen Covid-19 en specifiek een « vaccin » wordt genoemd, de productie genereert van een eiwit door de proefpersoon, die in feite een ware fabriek wordt, kunnen we ervan uitgaan dat de geïnjecteerde mens letterlijk een genetisch gemodificeerd organisme (GMO) wordt. Hélène Banoun, apotheker en bioloog, heeft zich specifiek beziggehouden met de regulering van boodschapper-RNA-producten. Hoe moeten we het feit interpreteren dat deze producten, die werden beschouwd als gentherapieproducten en dus onderworpen waren aan een reeks strenge controles, dat nu niet meer zijn? Hoe kunnen we accepteren dat een experimenteel product dat onder honderden miljoenen mensen wordt verspreid zo weinig aandacht krijgt? In deze saga, die tot de huidige tragedie heeft geleid, vinden we Anthony Fauci, de Amerikaanse regering, Curevac, Sanofi, Moderna, Darpa…, die hebben toegestaan dat gentherapieën van het type boodschapper-RNA niet langer aan gereglementeerde controles werden onderworpen. De deur staat nu open om ze wereldwijd op de markt te brengen… Follow the money zeiden ze!

Espace membre

Leden