In deze vraag worden geen woorden als vanzelfsprekend beschouwd

Illustré par :

Bijvoorbeeld, de « Wereld ». Dit is de term die de Latijnen kozen om het Griekse idee van kosmos uit te drukken. Er is een kosmos wanneer er harmonie is, wanneer een pluraliteit van elementen een eenheid vormt. Zich afvragen in welke « wereld » wij leven, is dus heel wat verduidelijken over onze sociale en politieke situatie. Waar is de eenheid wanneer in de verhouding van de mens tot de natuur en tot de andere mensen de scheiding geconsumeerd lijkt te zijn? Door zijn antibacteriële eigenschappen en zijn krampachtig gebruik zegt de hydro-alcoholische gel iets over onze ijdele hoop om een rijk binnen een rijk op te bouwen, een zone van profylaxe in de weidse schoot van de natuur. Het maandverband staat daarentegen symbool voor datgene wat ons nog samenbrengt: de « goede reflexen » van de « sociale distantie ». « Allen verenigd tegen het virus » — en allen kwamen overeen om het spraakorgaan te reduceren tot een opening waaruit het kon komen. In welke wereld… ? Het voorzetsel « in » is daarom z …
  1. L’auteur avait reçu une question identique, si ce n’est la fin: «Dans quel monde vivons-nous, en 2021?»

Espace membre

Leden