Improvisatie, onzekerheid, onzekerheid en creativiteit

Sinds maart 2020 zijn de gebruikelijke activiteiten buiten mijn lessen aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel praktisch verdwenen, als gevolg van de opsluiting. De positieve kant van deze situatie is de terugkeer naar de dagelijkse piano-oefeningen, waar ik veel plezier aan beleef. Ik heb al jaren niet meer zoveel tijd achter het klavier doorgebracht, waarbij improvisatie en compositie de kern van mijn praktijk vormen. Sinds ik muziek speel, heb ik er altijd van gehouden om te improviseren, om op zoek te zijn naar nieuwe gebieden en nieuwe sensaties, om me onder te dompelen in een creatief proces waar het gaat om de verwondering, het ongehoorde, het ongehoorde. Improviseren komt van het Italiaanse improvisare, wat niet gepland is, maar « Improviseren kan niet geïmproviseerd worden ». Mooie formule van Bernard Lubat(1). Inderdaad, om te improviseren moet je je onderwerp kennen, je moet werken aan je « toonladders » en hoe meer je vertrouwd bent met de muziek, hoe meer je je ku …
Notes et références
  1. Multi-instrumentiste français, créateur du Festival d’Uzeste, imaginé comme un espace de réflexion avec un fort ancrage anticapitaliste.
  2. Depuis janvier 2021, il y a eu environ 1.200 évènements culturels en Fédération Wallonie Bruxelles sous l’impulsion de Still Standing for culture.

Espace membre

Leden