Het 4G-netwerk, vooruitgang en de dood van bijen

Illustré par :

De algemene pers heeft tijdens deze enkele weken van vakantie op grote schaal gemeld dat de mobiele telefonie van de vierde generatie in België opgang maakt

Deze beslissende stap in onze wedloop naar vooruitgang wordt gezet dankzij de reeds stevig gevestigde operatoren Mobistar, Proximus en Base, waaraan een vierde operator is toegevoegd.

Dankzij Mobistar zal Antwerpen nu al kunnen profiteren van een proefnetwerk, terwijl tegen 2013 nog eens 600 extra sites zullen worden uitgerust. Proximus test zijn netwerk in 9 steden van het land (waaronder Luik, Namen, Bergen en Waver) en in de basis in 2 Vlaamse steden.

Als we de paar duizend achterlijken en chagrijnen vergeten die een petitie hebben ondertekend waarin het risico van een sterke toename van de elektromagnetische vervuiling ((1) ), met name als gevolg van de komst van een vierde exploitant, aan de kaak wordt gesteld, zou er alle reden zijn om tevreden te zijn. Tenminste, dat is de toon die de meeste journalisten duidelijk aanslaan. Sommigen zijn zelfs verheugd over de vrijwilligheid van de operatoren en betreuren de belemmeringen voor de vooruitgang die in Brussel worden opgeworpen door het bestaan van een blootstellingsnorm die zij zo streng achten dat zij hun projecten niet kunnen uitvoeren.

Maar over wat voor vooruitgang hebben we het?

Dankzij het 3G-netwerk en smartphones (sorry, beter om Smartphones te zeggen), kunnen we TV kijken, surfen op het internet, video’s versturen .… Kortom, om permanent opgenomen te worden in dit uitgestrekte netwerk van beeldconsumptie waarin de moderniteit ons uitnodigt.

Maar, want er is een essentiële maar, 3G, voor het geval sommige mensen het gemist hebben, is traag, veel te traag! Met 4G zal de gegevensoverdrachtsnelheid tien keer hoger liggen:

- Online spelen, een essentiële activiteit, kan overal en met alle comfort worden gedaan;

- een etappe van de Tour de France op uw smartphone bekijken, idem ;

- ernstiger nog: de beelden van de in de steden geïnstalleerde bewakingscamera’s zullen veel efficiënter door de politiediensten kunnen worden geëxploiteerd! Het 4G-netwerk zal « tal van nieuwe diensten  » bieden, zo verklaarde Evelyne Huytebroeck(2), minister van Leefmilieu in het Brussels Gewest. Voor haar gaat het er niet om een zo veelbelovende technologische ontwikkeling ter discussie te stellen, maar om « ervoor te zorgen dat het evenwicht tussen de gezondheid van de bevolking en de economische ontwikkeling wordt gerespecteerd ». Daarom roept zij de exploitanten op te bewijzen dat het 4G-netwerk niet volgens de huidige norm kan worden geïmplementeerd.

Eén ding is in dit stadium zeker: de druk van de operatoren om de huidige norm in Brussel te versoepelen zal steeds explicieter worden, vooral omdat in Vlaanderen en Wallonië diezelfde norm (3V/m) voor elke operator afzonderlijk wordt toegepast en niet globaal, wat niet te rechtvaardigen is.

Tegenstanders van de ontwikkeling van 4G (de chagrijnigen en achterblijvers) zijn terecht bang voor een toename van elektromagnetische smog. Deze toename is onvermijdelijk. Het is inderdaad moeilijk in te zien hoe de toename van het aantal vervuilers de vervuiling niet zou kunnen doen toenemen!

Is het een stap vooruit in het leven van ons allen dat beelden sneller per mobiele telefoon worden doorgegeven?

Hoewel mevrouw Huytebroeck de geldigheid van de aanpak van de exploitanten aanvaardt en zelfs toejuicht, zal zij uiteindelijk toch moeten afhaken.

Er zijn echter enkele punten die vooraf moeten worden besproken. Is het een stap vooruit in het leven van ons allen dat beelden sneller per mobiele telefoon worden doorgegeven?

Is het vooruitgang om permanent in de rol van beeldconsument te worden ingedeeld?

Allemaal verbonden, de hele tijd, en veroordeeld tot afluisteren en bekijken, gevangenen van een enorm netwerk, is dit onze toekomst?

Vinden degenen die deze vragen van de hand wijzen, in de overtuiging dat de vooruitgang niet kan worden gestopt, het legitiem om de schadelijke gevolgen van de steeds toenemende elektromagnetische vervuiling aan iedereen op te leggen?

In tegenstelling tot wat de marktdeelnemers beweren, die de overdreven strengheid van de Brusselse norm aanklagen, gaat het hier wel degelijk om een compromis tussen gezondheid en economische ontwikkeling, zoals mevrouw Huytebroeck toegeeft. Het is niet te streng, … het is niet streng genoeg.

Sinds enkele jaren stapelen de wetenschappelijke en epidemiologische gegevens zich op, waaruit blijkt dat blootstelling aan gepulseerde elektromagnetische straling van mobiele telefoons (zelfs als deze intelligent zijn) en relaisantennes verontrustende biologische gevolgen heeft voor levende wezens.

Sinds 2004, met de publicatie van de Reflex-studie in opdracht van de Europese Commissie, is het bekend dat gepulseerde golfstraling in het microgolfbereik schade toebrengt aan DNA en chromosomen. Deze genotoxische effecten doen zich reeds voor bij blootstellingsniveaus (0,6 V/m) die 25 maal lager liggen dan de in Brussel vastgestelde grenswaarde.

Sinds het jaar 2000 bevelen veel wetenschappers 0,6 V/m aan als grenswaarde voor blootstelling. Dit voorstel, dat in 2007 door de Bioinitiative Working Group is overgenomen, is goedgekeurd door het Europees Milieuagentschap … maar genegeerd door de Europese Commissie, die er altijd op gebrand is om de belangen van de industrie te beschermen.

Onlangs hebben studies aan de Universiteit van Brussel ernstige gedragsstoornissen aangetoond in mierenkolonies die werden blootgesteld aan … 1V/m.

Volgens Dr. Ulrich Warnke, een internationaal gerenommeerd bioloog van de Saarland-universiteit, die al meer dan 30 jaar de effecten van elektromagnetische velden op mensen en in het wild levende dieren bestudeert, veroorzaakt de elektrosmog, die de laatste jaren ongekende dimensies heeft aangenomen, een aanzienlijke hoeveelheid misinformatie in de natuurlijke functionele systemen van soorten, waardoor zij het spoor bijster raken. Volgens hem zou de verdwijning van bijen in Europa en de Verenigde Staten (colony collapse disorder) heel goed door dit soort mechanismen kunnen worden verklaard.

Mieren noch bijen kunnen a priori als chagrijnig of achterlijk worden bestempeld; net als overgevoelige mensen zijn zij de eerste slachtoffers van een vooruitgang die door de onvoorwaardelijke aanhangers van de technowetenschap zo licht wordt gevierd.

Paul Lannoye

Notes et références
  1. http://www.teslabel.be/PDF/Ministre_Onkelinx.pdf
  2. Voir « La norme 4G se déploiera également à Bruxelles », sur http://evelyne.huytebroeck.be
  3. Le Soir, 23 & 24 juin 2012

Espace membre

Leden