Geweigerd op persconferenties. Tot wanneer?

Mr Detry,

Sinds 24 april ontzegt u ons de toegang tot de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Sindsdien rechtvaardigt u de verminderde toegankelijkheid met « sociale distantie »; zouden deze regels niet moeten veranderen in het midden van de deconfinement? 

Bovendien hebt u ons verzekerd dat wij de vragen die wij onszelf niet kunnen stellen op persconferenties, kunnen doorgeven aan andere journalisten. Wij hebben bewezen, door hun systematische weigering, dat dit niet mogelijk is. 

U zei ons ook dat wij onze vragen naar de minister konden sturen, en dat u niets had ontvangen, hoewel er al vragen naar u waren gestuurd. Ondertussen hebben wij dat gedaan en u meer gestuurd. We wachten nog steeds op antwoorden van de minister. 

Ter herinnering, dit waren: 

- Hoe rechtvaardigt de regering de plotselinge beschikbaarheid van maskers, terwijl gezondheidswerkers het al zo lang zonder moeten stellen?

- Waarom reguleert de regering de prijs van deze maskers niet, zoals dat in andere landen gebeurt?

- Wat zal de Belgische staat doen met het geld dat wordt geïnd bij inbreuken op de insluitingsregels? Zal het aan verenigingen worden geschonken, zal het worden gebruikt voor de aankoop van sanitair? Zal het worden gebruikt om het tekort aan apparatuur in ziekenhuizen aan te vullen? Of zal het worden gebruikt voor andere doeleinden die niets te maken hebben met de huidige gezondheidscrisis?

- Is het gepast om de aankoop van de F35 te handhaven?

Ik kreeg ook geen echt antwoord op mijn vraag van 15 april, namelijk: « Welke democratische legitimiteit is er om bepaalde besluiten te nemen wanneer de meeste leden die beslissen en denken deel uitmaken van de multinationals en de financiële wereld ?

Welke banden heeft de regering met Vesalius Biocapital, gezien het feit dat Philippe De Backer daar werkte?

De vraag die ik niet heb gesteld, moet ook worden beantwoord, gezien de economische crisis en de aaneenschakeling van faillissementen die in het verschiet liggen en een ongekend sociaal drama aankondigen: Hoe zit het met belastingparadijzen en belastingontduiking, waar elk jaar miljarden België verlaten zonder de staatskas te spekken? Zullen degenen die ons geacht worden te vertegenwoordigen hier iets aan doen, zodat het niet altijd dezelfde mensen zijn die betalen? 

Ik kijk uit naar uw antwoorden. 

Hoogachtend,

Alexandre Penasse

Espace membre

Leden