Er zijn geen plaagdieren!

Illustré par :

Een pleidooi voor een andere kijk op de bescherming van de biodiversiteit Met de komst van de techno-industriële samenleving hebben de meesten van ons stadsbewoners het directe contact verloren met de miljoenen soorten planten en dieren waarmee we de planeet delen. Als slachtoffers van onwetendheid en cognitieve vooroordelen hebben we vaak een beperkte, vervormde en uiteindelijk gevaarlijke kijk op het voortbestaan van onze eigen soort. Onze utilitaire samenleving is eraan gewend geraakt planten en dieren in te delen in twee grote categorieën: de « nuttige » en de « nutteloze », of zelfs « schadelijke ». We moeten ons dringend bewust worden van de dodelijke aard van deze binaire logica, die helaas veel wijder verbreid is dan we denken, zelfs wanneer we denken dat we goed doen voor het milieu. De studie van bestuivers is een goed uitgangspunt voor een beter begrip van de veelvuldige interacties tussen soorten en de noodzaak om de biodiversiteit systematisch in stand te houden. APIS M …
  1. Notons que les failles et carences du cadre législatif européen à relater en la matière sont telles que cela mériterait d’en faire un article dédié.
  2. Connue sous son acronyme anglais de FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture mène les efforts internationaux pour l’élimination de la faim dans le monde
  3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_13_631

Espace membre

Leden