Energiedieven aan de basis van de huidige crisis

Illustré par :

INTERVIEW MET AURÉLIEN BERNIER(1) Jullie Dall’Arche Kairos: Kunt u ons iets vertellen over de geschiedenis van deze energiesystemen sinds de industriële revolutie? Aurélien Bernier: Vanaf de 18e en vooral de 19e eeuw waren het de grote fabrikanten die energieproductieplaatsen ontwikkelden om in hun eigen behoeften te voorzien. Zo zullen glasfabrikanten, een energie-intensieve industrie, voor eigen gebruik steenkool delven. Staten verlenen hen concessies. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van elektriciteits- en gasnetwerken, wanneer financiers investeren in de industriële exploitatie van uitvindingen in deze sectoren. Thomas Edison creëerde bijvoorbeeld General Electric dankzij de steun van de New Yorkse financiële wereld en met name de Morgan bank. Als drijvende kracht achter de industriële revolutie maakten deze groepen snel enorme winsten. Zij zullen beursgenoteerd zijn en echte energietrusts vormen, die veel productielocaties controleren. Gedreven door winstbejag zu …
Notes et références
  1. Engagé dans le milieu associatif et syndical, ancien membre d’Attac, Aurélien Bernier se définit comme un militant, qui travaille sur la mondialisation et les politiques environnementales. Auteur de nombreux articles et ouvrages, il a publié Les voleurs d’énergie qui étudie l’évolution de la propriété des systèmes énergétiques et leur accaparement par le secteur privé sous couvert de libéralisme.

Espace membre

Leden