Een voorstelling van morgen

« De wereld is gek, de wereld is mooi », placht de populaire zanger Julio Iglesias veertig jaar geleden keer op keer te zeggen. Terwijl mannen aan het begin van hun leven bijna altijd eerder de indruk lijken te hebben dat « de wereld is veranderd… ». In wat voor wereld leven we dan? Een onveranderlijke of veranderende wereld? In demografische explosie of ecologische regressie? Ritmisch zowel door onze leeftijden als door de tijdperken, zou de wereld niet meer zijn als een spiegel van onze stemmingen en onze projecties, naar gelang de seizoenen? Maar pas op, want het zou verkeerd zijn te denken dat we allemaal in dezelfde wereld leven. Sommigen leven nog in een gewortelde maatschappij waar de tijd nog lijkt stil te staan. De relatie tot de mensheid is niet veranderd. De circuits zijn kort, kippen leven op de binnenplaatsen, jam wordt zelf gemaakt, granen worden gemalen. Mannen zijn grotendeels verbonden met een transcendentie die zij raadplegen. Anderen leven in een ontwortelde maatsch …

Espace membre

Leden