Een ‘samenzwerings’ artikel over de nieuwe regering *

Sinds enkele dagen heeft België een volwaardige regering, die het vertrouwen heeft gekregen van een grote meerderheid van de parlementsleden. Het is samengesteld uit mannen en vrouwen van de zeven partijen die besloten hebben zich te verenigen om het land te leiden. Afgezien van de mooie familiefoto, wie zit er achter deze politieke acteurs?

Als België zich door zijn openheid onderscheidt door een transseksuele minister te hebben, Petra De Sutter, een gynaecologe, wereldwijd erkend in deze specialiteit, zonder bekend strafblad, die haar politieke functies bij Groen zonder enig probleem heeft uitgeoefend (zij heeft Christophe Calvo verslagen voor het ambt van minister, maar dit is een interne kwestie voor de ecologen), dan biedt tegelijkertijd de aandacht van de media voor haar privé-leven een milde afleiding die het mogelijk maakt om niet over haar collega’s te spreken. Er is echter veel materiaal…

Onder de politici in deze ministersploeg verdient een aanzienlijk aantal de aandacht, waarbij hun verleden wordt opgegraven en hun stamboom in herinnering wordt gebracht.

Nepotisme…

De term nepotisme wordt gedefinieerd als het misbruiken van invloed door een persoon met macht ten gunste van zijn of haar familie of vrienden. In dit opzicht hebben De Croo en zijn vrienden de top bereikt: 

  • Alexander De Croo, de nieuwe minister-president, is de zoon van Herman De Croo, een voormalig minister;
  • Mathieu Michel is de broer van oud-premier Charles Michel, beiden zonen van Louis Michel, oud-minister van Buitenlandse Zaken;
  • Ludivine Dedonder, minister van Defensie, is de vriendin van de burgemeester van Doornik, Paul-Olivier Delannois;
  • Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Kansen en Diversiteit, is de kleindochter van een oud-burgemeester van Luik, Henri Schlitz.

Bovendien zaten veel van onze ministers al in de vorige regering. Alexander De Croo was, bijvoorbeeld, minister van Financiën. Hij had dus het gezag over de Bijzondere Belastinginspectie (Isi). Alleen al het noemen van haar naam doet je ineenkrimpen. Het heeft de reputatie formidabel te zijn. Heeft minister De Croo hem de vrije hand gegeven bij het opsporen van belastingfraude?

In feite heeft hij de inspanningen van de Isi ondermijnd door een zekere Yannic Hulot tot hoofd ervan te benoemen(1). De man is van Waalse afkomst, maar zijn vrouw behoort tot de familie Moorkens. Deze laatste wordt beschouwd als lid van de Vlaamse economische aristocratie. « De rijkste belgen » rangschikt deze familie en haar Alcopa groep op de 376e plaats van de rijkste in België met een vermogen van 50.419.000 euro. De baas van de Isi brengt zijn weekends door tussen Knokke en Verbier… De jachtopziener deelt zijn tijd dus ook met stropers. Onnodig te zeggen dat Hulot alle pogingen om de waarheid over de belastingontduiking van de grote Vlaamse families aan het licht te brengen, teniet deed. Zitten we niet precies in het midden van de definitie van nepotisme?

Alexander De Croo heeft de inspanningen van de BBI tot nul herleid door Yannic Hulot tot hoofd ervan te benoemen, wiens echtgenote behoort tot de familie Moorkens, de 376e rijkste familie van België met een kapitaal van 50.419.000 euro.

Onder De Croo waren klokkenluiders die informatie konden verschaffen over massale belastingontduiking in Vlaanderen niet welkom.

en andere schandalen

We hebben ook een nieuwe staatssecretaris, Thomas Dermine. Een echt wonderkind. Hij is afgestudeerd aan Harvard University en was directeur van het Emile Vandervelde Instituut (het studiecentrum van de Socialistische Partij). Hij werd zelfs verkozen tot « Waal van het jaar ». Dankzij hem hebben we een manier gevonden om de Caterpillar site in Gosselies te verplaatsen. In ruil voor de betaling van 50 miljoen euro op een rekening in een belastingparadijs (Brits Maagdeneiland) zou een Chinees bedrijf, Thunder Power genaamd, dat elektrische auto’s produceert, zich vestigen in de grootste stad van Wallonië. Geen enkele Chinees te bekennen — als u hetzelfde probeert te doen, moet u problemen krijgen met de Isi, die we zojuist noemden. Ondanks het feit dat het dossier is bestudeerd door Sogepa en een groot adviesbureau, Deloitte… De rekening voor dit laatste is een schandaal op zich. Niemand weet of de 50 miljoen geheel of gedeeltelijk is uitbetaald. Wanneer is de volgende blunder van Mr Dermine? Voor zover het een blunder is…

Mathieu Michel, de eerder genoemde « zoon van » en « broer van », werd staatssecretaris. Maar wat gaat hij doen in de nieuwe regering? Officieel wordt hij staatssecretaris voor de Digitale Agenda en Digitale Zaken. Dit is een droom die uitkomt als je de middelmatigheid van zijn eigen website ziet. Zij heeft echter nog een andere verantwoordelijkheid: het beheer van het gebouw. Deze laatste is verantwoordelijk voor het onroerend goed van de Belgische Staat. Didier Reynders en zijn medeplichtige, Jean-Claude Fontinoy, hadden een deel van dit onroerend goed tegen een lage prijs verkocht aan corrupte projectontwikkelaars in ruil voor geheime commissies. De Michel clan zal besloten hebben dat het hun beurt was, waarschijnlijk.

De nieuwe minister van Volksgezondheid is Frank Vandenbroucke. Hij is een hoogvliegende intellectueel, maar sommigen zijn niet vergeten dat hij ontslag nam uit de regering-Dehaene naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij de Agusta-affaire. Deze grootschalige corruptiezaak hield verband met de aankoop van Agusta-helikopters door het Belgische leger. Vandenbroucke zou vijf miljoen Belgische frank hebben verbrand, het equivalent van het aandeel van de Vlaamse socialisten in het smeergeldpakket. Wij geloven dat het…

Het is werkelijk verbazingwekkend dat de heer Vandenbroucke terug is als minister van Volksgezondheid op een ogenblik dat er in de Belgische politiek veel verdenkingen van corruptie bestaan in verband met de houding van de regering ten aanzien van de strijd tegen Covid-19. Het probleem van de noodaankoop door België van een vaccin tegen deze ziekte komt nog bovenop de problemen in verband met de sterk bekritiseerde PCR-tests. Laten we het niet hebben over de schandalen in verband met de aankoop van maskers door België…

Ook David Clarinval, burgemeester van Bièvres, wordt verdacht van belangenverstrengeling: hij zou het bedrijf van zijn vader, Clarvinval Construction, hebben bevoordeeld bij de bouw van een gemeenschapshuis (60.000 euro) en de verfrissing- en kleedkamers van de voetbalclub (140.000 euro)(2). Maar nee, dat moet een vergissing zijn, eh, David, de politicus werkt voor het algemeen belang, toch?

Zo krijgt Gilkinet, die minister van Mobiliteit wordt, zeggenschap over de NMBS, die onder leiding staat van Fontinoy. Deze laatste had zijn electorale motor gefinancierd: een gastronomische wandeling in het dorp Mozet. Of hoe je niet meer lastig gevallen wordt door degene die als parlementslid de hele kliek die bij Kazachgate(3) betrokken was in de problemen heeft gebracht.

De tongen klapperen ook in de MR na de verschillende vertrouwenscrisissen met betrekking tot haar voorzitter Georges-Louis Bouchez en de benoemingen van MR-functionarissen in de nieuwe regering. « Walgelijk beeld « , « maffia clan operatie « , enz.

« Complotist » of « Vlaams nationalist

Kortom, iedereen die kritiek heeft op deze nieuwe regering zal snel als een samenzweringstheoreticus worden bestempeld. Of als bondgenoot van het Vlaams nationalisme. Inderdaad, de NVA en het Vlaams Belang vormen 80% van de oppositie. Er is echter veel kritiek, met een angstaanjagende cast: ministers die in verband worden gebracht met ernstige corruptiezaken, andere « zonen van » en/of notoire onbekwamen op de gebieden die aan hen zijn toevertrouwd, enz.

De Vlaamse kiezer zal over een paar jaar waarschijnlijk meedogenloos stemmen. Hoe kun je ook vuur en water combineren met de communistisch leunende PTB? Onze nieuwe ministers weten dit en kunnen zich laten verleiden door de sirenenzang van de corruptie, om zo snel mogelijk rijk te worden, wetende dat dit niet zal blijven duren.

* Niet weggooien, het kan teruggehaald worden).

Espace membre

Leden