Een keerpunt

Illustré par :

Ik keer daarom nog eens terug naar de oude Heraclitus die, zoals u weet, een deel van de filosofische weg aangaf door ons te vertellen dat niets in het universum verzekerd is van stabiliteit, dat alles voorbijgaat zoals het water in de rivier stroomt; en evenzo gaan de mensen voorbij en hun lot met hen. Zo is het ook met onze werken, onze ondernemingen, de woorden die wij zeggen of schrijven; zij gaan op hun weg, gaan van het ene bewustzijn naar het andere en gaan dan verloren in de grote wanorde van de dingen van de wereld. Natuurlijk hebben degenen die zich mengen in het publieke debat, hier of daar, op deze of gene wijze, het recht te denken en te geloven dat wat geschreven of gezegd wordt van dien aard kan zijn dat het een bepaalde discussie aanwakkert, dat oude opvattingen in twijfel worden getrokken, dat de nieuwigheid van nieuwe ideeën de overhand krijgt op de tegenspoed van de tijd. Maar het is zeker een lange weg van ideeën naar de materialiteit van wat zij zouden moeten kun …
  1. cfr. Frédéric Lordon « Fury room » in Le « Monde diplomatique » 22 mai 2021.
  2. Spectaculaire au sens situationniste du terme.

Espace membre

Leden