De wereld die we creëren

Illustré par :

Deze kleine wereld verandert voortdurend en verandert van kleur, als een caleidoscoop. Het is als een muziek die rond en rond gaat met zijn refreinen en improvisaties. Maar er is een refrein dat al twee eeuwen aan de gang is: een deel van ons is bang. Ze kan niet tegen het onverwachte, dat zou het programma op zijn kop zetten. Sommigen van ons hebben de macht genomen, uit angst voor het lijden. Want door alles te doen om te controleren en te voorspellen, kunnen we de alternatieven het zwijgen opleggen, hen tot slaaf maken. 

Alles, tot in het kleinste detail, is nu het resultaat van een programmatisch proces, een automatische engineering van geoptimaliseerd beheer. Feedback loops, kwaliteit actieprogramma’s, kunstmatige intelligentie, deep learning, data driven factory, data driven health, nanoseconde handel, gedeelde agenda’s… De overmaat aan controle. Prometheïsche waanzin tot het punt van groteskheid. 

Alle actie op materie wordt nu bemiddeld door een technisch systeem, waarvoor u slechts een variabele bent, en de wereld slechts een reserve van middelen die geplunderd kan worden. Je rolgordijnen neerlaten, een restaurant zoeken, een route uitstippelen, het weer begrijpen, je reistijd optimaliseren, betalen aan de kassa, het wisselgeld tellen dat je krijgt… tot je de andere persoon ontmoet. Algoritmische digitale gouvernementaliteit. Kunstmatige intelligentie. Misleidend transhumanisme. 

De wereld die wij hebben laten ontstaan is een grimas, een lelijke karikatuur van de schepping. Een automatische wereld zonder glans, zonder bifurcatie, zonder mogelijkheden en zonder dromen, beheerd door een paar narcistische perverten. We zijn het tijdperk van digitaal artefactueel totalitarisme binnengetreden, waarin de mens achterhaald is. Nu hij niet meer kan overleven, nauwelijks nog in leven is, gaat hij niet meer om zonder zijn techno-industriële kruk en perverse meesters. Gunther Anders, Jacques Ellul, Ivan Illich, Eric Sadin hebben het meesterlijk uitgewerkt. 

Overmoed heeft geleid tot de creatie van een digitale kopie van de wereld. Onze meesters zijn de nummers, de datas en hun eigenaars. Alles is variabel om geoptimaliseerd te worden. De mens blijft als zombie alleen achter te midden van het puin, achter zijn digitale rookgordijn. Geen levende dingen meer, geen 

schoonheid. Een artefactenwereld, een en al plastic, glitter en beton, een neppe digitale wereld waarin alles nep is. Zoals in The Truman Show. Een illusie. Voor welke afleiding hebben we dit laten gebeuren? De plaats is onleefbaar geworden. We hebben alles kapot gemaakt. Het pact met de duivel is gesloten. « Je zult niet lijden! Als je voor me buigt. Maar we lijden meer dan ooit! 

Dus dit is het juiste moment. Kairos. Degene die we nu meemaken is er een voor het goede. Met al het lijden van de levenden die naar ons terugkomen door ricochet. Dit was de wake-up call die we nodig hadden. Het is hoog tijd om de angsthazen weg te jagen, de sofisten uit te schakelen. Weg met de corrupte en inquisitoriale media. Shoo. Big Pharma speelt met ons leven. Shoo. Big data die onze data opeet. Shoo. Big tech die van ons realiteits kreupelen wil maken. Verjaag de wormstekige politici. Verjaag de stoffige transhumanistische ideologen van de tv-toestellen. Ga weg uit Silicon Valley. 

Dit lelijke en stervende systeem moet ineenstorten. Het is tijd om onze energie af te stoten. Het staat er alleen nog omdat wij er ons bloed aan geven. Het technische systeem is het principe geworden 

van massa servoing zelf. Verlaat het technische systeem. Een gezelligheidstechniek herontdekken en herontdekken die ons in staat stelt beter samen te leven. Maak opnieuw contact met de echte achter de schermen. Het is tijd om de essentiële dingen te kiezen. 

Probeer niet hen te overtuigen die nog in deze vallende wereld geloven. Zij zullen hun brutale en misdadige totalitarisme nog meer verstarren. Verwelkom hen als zij op hun beurt het kwaad begrijpen waarin zij leefden. 

Het lijden dat we ervaren is een inwijding. Het is een kans. Eindelijk kunnen we het ergste vermijden. Laten we weggaan uit deze olie, plastic en beton bak. Dit is een historisch moment. Vergis je er niet over. En de historische momenten zijn er om de dagelijkse sleur op te schudden. We zijn in een moment van kwelling van de wereld die we hebben gekend. De oproep gaat uit. Omdat het altijd aan staat. Draag leven voorbij lijden en voorbij angst. Buycott, boycott, bankrun. Verlaat de steden. Zet de televisie uit. Zet jullie telefoons uit. Stop met je stomme banen. Vind degene van wie je houdt. Vind weer vreugde. Bomen planten. Kweek je eigen groenten. Creëer je eigen valuta. Geef jezelf over aan de vreugde van het creëren, van het overpeinzen. Neem je gezondheid terug. Low tech, langzaam leven. Zoek avontuur en zorgeloos leven. Zorg voor de zwakkeren. Zij zullen u honderdvoudig terugbetalen. Neem weer contact op. Laten we bewakers van de levenden zijn. 

In wat voor wereld leven we? Degene die we maken! 

Drs. Louis Fouché, gespecialiseerd in Anesthesie en Intensive Care 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden