De Verklaring van Great Barrington

Naarmate de immuniteit in de bevolking toeneemt, neemt het risico van infectie voor iedereen af, ook voor de meest kwetsbaren. We weten dat alle populaties uiteindelijk kudde immuniteit zullen bereiken

Een barmhartige en op risico’s en voordelen gebaseerde aanpak bestaat erin degenen die de minste kans hebben om aan het virus te sterven, toe te staan hun leven normaal te leiden, zodat zij immuniteit opbouwen door natuurlijke infecties, terwijl degenen die de meeste kans hebben om te sterven, worden beschermd. Wij noemen dit gerichte bescherming.

Nog een verklaring tegen anti-Covid-19 beleidsmaatregelen. 

Espace membre

Leden