De terugkeer van de wet?

INTERVIEW MET JURIST THIERRY VANDERLINDEN* (FRANS) Kairos: Het lijkt erop dat de wet zijn prerogatieven nu een tijdje heeft teruggekregen, nadat ze tijdens de twee jaar van de pandemie door de uitvoerende macht op een zijspoor werd gezet, nietwaar? Thierry Vanderlinden: Ik zou niet zo optimistisch zijn! Er zij immers op gewezen dat het Grondwettelijk Hof het beroep van de verzoekers tegen de « pandemiewet » in zijn geheel heeft verworpen: de wet wordt beschouwd als grondwettelijk en in zijn geheel van toepassing. Alle maatregelen waarin deze wet voorziet, zijn goedgekeurd door het Grondwettelijk Hof, dat een juridische pirouette heeft gemaakt door de verantwoordelijkheid voor de praktische toepassing ervan over te dragen aan de burgemeesters en provinciegouverneurs. Met andere woorden, wanneer deze laatste daadwerkelijk concrete maatregelen neemt (opsluiting, het dragen van maskers, samenscholingsverbod, enz.) in het geval van een nieuwe pandemie, zullen de burgers zich tot de gewone …
  1. Il est erroné d’affirmer que les enfants ont une sexualité dès la naissance, sous prétexte qu’ils sont sexués, alors que la sexualité ne se développe qu’avec la montée des hormones à la puberté. Cela reviendrait à dire que parce que les enfants naissent avec des jambes, ils savent marcher !
  2. À ce sujet, il est vain de parler de « droits sexuels des enfants », notion inexistante en droit belge et international.
  3. Cette lettre-type est disponible sur la page d’accueil du site : https://sauvonsnosenfants.weebly.com/

Espace membre

Leden