De mythe van verplichte vaccinatie voor het « grotere goed

Sinds bijna anderhalf jaar hebben de politieke maatregelen om, in de woorden van degenen die ze nemen, de coviditeit te bestrijden, geen tegenspraak meer gekend. 

De persconferentie van maandag 19 juli is in onze ogen dan ook niet authentieker dan de andere: « gevallen » berekend op basis van PCR-tests die de resultaten vervalsen; gevallen die niet in verband staan met het aantal uitgevoerde tests, waardoor het onmogelijk is de relatieve toename te meten; geen gegevens om onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden; « niet-verplichting » in een context van vaccinpropaganda, stigmatisering en ongekende druk om het vaccin verplicht te stellen; geen debat over de neveneffecten van sterfte na vaccinatie… 

Vanaf het begin is er de indruk dat alles wordt gedaan om ons naar één enkele oplossing te leiden. Trouwens, als ze het welzijn van iedereen wilden, dan hadden we dat al lang geweten, nietwaar?

Espace membre

Leden