DE MISDAAD VAN CHOLERA IN HAÏTI

Illustré par :

Tien jaar geleden, op 12 januari 2010, werd Haïti getroffen door een verwoestende en dodelijke aardbeving. Een tragedie die het leven kostte aan bijna 300.000 mensen. Na deze natuurramp stroomde de internationale hulp binnen en werd de militaire bezetting geïntensiveerd, onder het mom van stabilisering van het land.

Dit Caribische land wordt vaak voorgesteld als het armste land van Amerika, terwijl het in feite een verarmd land is. Verwijzingen in de hoofden van westerlingen komen vaak neer op NGO’s en humanitaire hulp aan een zogenaamd chaotisch land. Een chaos die vakkundig is georkestreerd door de westerse landen: de kolonisatoren in Europa en vervolgens hun vrienden in Noord-Amerika. Zoals filmmaker Raoul Peck Le Monde in 2016 in herinnering bracht naar aanleiding van de orkaan Matthew, een andere ramp die het land trof: « We betalen ook voor buitenlandse inmenging die nooit is opgehouden sinds de stichting van deze republiek van rebellen . Verarmd door koloniale schulden, buitenlandse bezetting, bevelen van het IMF en andere roofdieren, is Haïti uiterst kwetsbaar voor de Covid-19 pandemie.

VERARMD LAND EN INMENGING VAN BUITENAF

De geschiedenis van Haïti, de eerste zwarte republiek, een rebellenland omdat het zich durfde te verzetten tegen het Franse keizerrijk, wordt gekenmerkt door inmenging en politieke crisissen. De infrastructuur van de gezondheidszorg is in die mate ontoereikend dat er momenteel slechts ongeveer 100 bedden beschikbaar zijn voor intensieve verzorging op een bevolking van 11 miljoen. Deze pandemie brengt opnieuw een groot deel van de bevolking in gevaar en doet denken aan de cholera-epidemie die in 2010 door VN-troepen werd binnengebracht.

Ter gelegenheid van de herdenking van de tiende verjaardag van de aardbeving schreef REHMONCO, Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’Occupation d’Haïti, in januari 2020:  » Deze ramp is niet alleen het gevolg van een natuurverschijnsel, maar vooral het product van een archaïsch, onderontwikkeld sociaal systeem, waarvan alle elementen bijdragen tot de reproductie van ellende, verarming, uitsluiting, marginalisatie en onderdrukking. « De aardbeving van 2010 was een kans voor de economische en politieke elites om de neoliberale therapie te verdiepen, zoals Naomi Klein heel goed beschrijft in haar boek De schok strategie. De term natuurramp moet echter worden genuanceerd, want zoals we de afgelopen weken helaas hebben kunnen constateren met de Covid-19 pandemie, zijn de staten en vooral hun bevolking zeer berooid na decennia van verzwakking van de openbare diensten in het Zuiden en meer recentelijk in de landen van het Noorden.  » Het was niet de aardbeving die de ramp in Haïti veroorzaakte, maar de sloppenwijken en de armoede, het gebrek aan infrastructuur en sociale voorzieningen. De ramp was al gebeurd. Het had een naam: neoliberalisme « zei Frédéric Thomas in L’Humanité van 13 januari 2020.

CHOLERA, GEBRACHT DOOR EEN VREDESMISSIE…

Als de meest gangbare beelden van Haïti de pracht van dit Caraïbische eiland zijn en de armoede die een groot deel van de inwoners verstikt, hebben maar weinig westerlingen gehoord van cholera. Maar VN-soldaten zijn verantwoordelijk voor de introductie van Vibrio cholerae in Haïti. VN-missies hebben niets gedaan om cholera te bestrijden, terwijl met het geld dat voor de ziekte beschikbaar is slechts ongeveer 10% van de besmette bevolking zou kunnen worden geholpen. Sinds de uitbraak in oktober 2010 heeft de cholera-ziekte meer dan 10.000 mensen gedood en 800.000 mensen besmet. Uiteindelijk werd in mei 2014 door de VN bij monde van haar secretaris-generaal een comité op hoog niveau voor de uitbanning van cholera opgericht. En pas in 2016 erkende het bureau van de secretaris-generaal eindelijk zijn rol in de cholera-epidemie. Deze verklaring volgde op een rapport van Phillip Alstom, hoogleraar in de rechten aan de Universiteit van New York, speciaal rapporteur samen met een dozijn andere deskundigen op het gebied van mensenrechtenkwesties, waarin werd verklaard dat de weigering van de VN om haar verantwoordelijkheid te erkennen en de slachtoffers schadeloos te stellen een illustratie is van het meten met twee maten door de organisatie.

ZEI JE « HELPEN « ?

Naar het boek van Ricardo Seitenfus, auteur van verschillende werken over deze periode in Haïti en over cholera, en in het bijzonder Het falen van de internationale hulp aan Haïti. Dilemma’s en dwaalsporenRicardson Dorce, een Haïtiaanse schrijver, antwoordde:  » Al met al, is de internationale hulp aan Haïti echt een mislukking? Wat zijn de werkelijke doelstellingen van internationale hulp? Wordt hulp niet eens opgevat als een belemmering voor de ontwikkeling van verarmde landen? Kan internationale hulp werkelijk worden gericht op productieve investeringen? Is het niet altijd het plan van de zogenaamde internationale gemeenschap geweest — in medeplichtigheid met de transnationale niet-gouvernementele organisaties en de verschillende elites van het land — om het land door middel van hulp in zijn situatie van extreme armoede en afhankelijkheid te houden? Wie profiteert van de chronische en aanhoudende crisis waarin het land verkeert? « . Van het geld dat in 2010 naar Haïti ging, ging bijvoorbeeld slechts 0,6% naar Haïtiaanse instellingen of bedrijven en de Haïtiaanse staat beheerde minder dan 1% van de middelen rechtstreeks. Bijna alle hulp ging naar internationale organisaties in donorlanden, en werd gebruikt om beheerskosten, tussenpersonen en buitenlands personeel te betalen.

Bij tal van gelegenheden hebben volksorganisaties en sociale bewegingen de VN verzocht om de volledige terugtrekking van de bezettingstroepen uit MINUSTAH, de sluiting van de missie en genoegdoening voor de aangerichte schade en misdaden. De aanwezigheid van MINUSTAH, in tegenstelling tot wat een VN-vredesmissie lijkt te zijn, is een verschrikkelijke aantasting geweest van de waardigheid en de capaciteit van het Haïtiaanse volk, van de uitoefening van zijn soevereiniteit en de eerbiediging van zijn rechten. Om nog maar te zwijgen van de vrouwen, jongeren, meisjes en jongens die zijn misbruikt, verkracht en seksueel uitgebuit door troepen die nog steeds ongestraft zijn en die zogenaamd zijn gestuurd om het land te ondersteunen en te stabiliseren. Het verkiezingsproces dat leidde tot de installatie van de zeer impopulaire Jovenel Moise als president vond begin 2017 nog plaats met minder dan 21% van de kiesgerechtigden die deelnamen. Ondanks omstreden resultaten en aanklachten tegen een groot aantal kandidaten wegens hun banden met diverse criminele activiteiten. Een zogenaamde vredesmissie toen er nog geen oorlog was. De VN, de Veiligheidsraad en de landen die bijdragen aan de begroting en de troepen van de VN hebben de plicht om de gepleegde misdaden en schendingen van de mensenrechten te herstellen, met inbegrip van het opzetten van een systeem om iedereen toegang tot drinkwater te verschaffen.

Als men de geschiedenis van het land bekijkt, de geopolitieke, economische en sociale context, merkt men al snel de externe oorzaken van de verarming van een land, dat als arm wordt voorgesteld, met een overbodig beeld in de meeste media als pechvogel of zelfs schuldige door inactiviteit of wanbeheer. Raoul Peck, antwoordend op de vraag over de vloek die het eiland zou treffen, « zoals verkondigd door een Amerikaanse pastoor in 2010 « , formuleerde zijn repliek als volgt:  » Dit cliché van een « vervloekt land » is een teken van intellectuele luiheid, het is een snelle en gemakkelijke manier om de werkelijke geschiedenis van dit land, de zeer werkelijke oorzaken van zijn huidige situatie, alsmede de verantwoordelijkheid van sommigen en anderen in deze geschiedenis, te verbergen. Er is niets vervloekt aan dit. Er is gewoon geschiedenis, met al zijn tegenstrijdigheden. De hulp die al tientallen jaren aan Haïti wordt gegeven is tegenstrijdig, willekeurig en paternalistisch.  »

Robin Delobel

Espace membre

Leden