DE KRITISCHE PRESENTATIE DOOR VROUWEN VAN TWEE MEDISCHE TECHNIEKEN OP HUN LICHAAM

1. TEGENOVER DE HPV-VACCINATIE, EEN FEMINISTISCH STANDPUNT VERDEDIGD DOOR DE VZW « VIE FÉMININE ».

Aan het begin van het schooljaar 2011 heeft de Franse Gemeenschap een vaccinatiecampagne tegen het humaan papillomavirus (HPV) gelanceerd voor alle jonge meisjes die in het tweede jaar van de middelbare school zitten, ongeacht hun leeftijd. Overdracht van HPV vindt plaats tijdens seksueel contact, door huid-op-huid contact. De twee vaccins die in België (zeer snel!) op de markt zijn gebracht, dekken echter niet de talloze virussen die na vele jaren de bron van baarmoederhalskanker zouden kunnen zijn. Er is ook een doeltreffende screening op kankercellen door middel van een uitstrijkje als dat om de twee à drie jaar wordt gedaan. Waarom dan zo’n haast om dit vaccin gratis aan te bieden aan jonge meisjes? Omdat de farmaceutische bedrijven er klaar voor zijn, ook al worden deze vaccins nog bestudeerd, omdat het moeders en jonge meisjes geruststelt, ook al is het een andere manier om met het emotionele en seksuele leven om te gaan, en omdat het politici actief maakt, die het gevoel hebben dat zij handelen in het belang van de samenleving en de vrouwen. Daarbij wordt vergeten dat vrouwen wier immuniteit behouden blijft, beter in staat zijn om potentieel gevaarlijke virussen zelf uit te roeien, en wordt de gezondheid benaderd door middel van ziekte in plaats van ervoor te zorgen dat alle voorwaarden worden geschapen die gunstig zijn voor het behoud ervan: de levensomstandigheden van vrouwen, hun welzijn, voeding, positieve acties en gewoonten, en de toegang tot zorg zijn andere die even belangrijk zijn.

2. REFLECTIE OP DE BORSTKANKERSCREENINGCAMPAGNE MAMMOTEST.

Mammotest, een systematisch borstkankerscreeningprotocol, beoogt de follow-up van vrouwen tussen 50 en 69 jaar die vrij zijn van symptomen, met een regelmatig gestandaardiseerd radiologisch onderzoek om de twee jaar.

Mammotest is ook een Europees onderzoek dat wil aantonen dat gerichte routinescreening een positief effect heeft op de genezingskansen en het sterftecijfer bij borstkanker. Andere studies weerleggen de doeltreffendheid van vroegtijdige opsporing, die onvermijdelijk leidt tot overdiagnose van kanker en overbehandeling, met invasieve procedures die voor vrouwen pijnlijk zijn. Aangezien het momenteel onmogelijk is te weten hoe gevaarlijk een anomalie op lange termijn is, worden ze allemaal behandeld alsof ze potentieel gevaarlijk zijn.

De Mammotest maakt deel uit van een technologische en mechanistische geneeskunde, preventief en geruststellend, die alle kracht en herstellend zou willen zijn. De presentatie en organisatie ervan zijn dwingend, schuldgevoelens opwekkend voor vrouwen en illusoir wat bescherming betreft.

De Mammotest ontneemt vrouwen het recht op geïnformeerde informatie, op specifieke, alomvattende en relationele zorg, reduceert artsen tot geleerde en efficiënte technici en ontneemt de samenleving een bredere bezinning op het behoud van de gezondheid.

Abstracts geschreven door Martine Van Belleghem, Technologe Medische Beeldvorming (borstkanker).

De analysebestanden zijn beschikbaar op: http://www.plateformefemmes.be/ our-files/documents/

Espace membre

Leden