De Antecrisis

« Nietzsche noemde een van zijn werken de Antichrist, waarin hij de christelijke hypocrisie en de idealistische leugen aan de kaak stelde, en alle filosofie van wrok, onderwerping en de verheerlijking van datgene wat ons verplettert en verzwakt, aan gruzelementen sloeg. Hij roept op tot de transwaardering van alle waarden, tot het omkeren en vermenigvuldigen van perspectieven. In zijn volgende boek, ecce homo, roept hij niet alleen op tot vernietiging en veroordeling, maar ook tot de bevestiging van het ware leven, tot de groei van vitale energieën, tot het innemen van de plaats van de schepper. Het Festival van de Vrijheden, dat elk jaar in het najaar door de laïque van Brussel wordt georganiseerd, was een geweldig programma. En de uitdaging werd feestelijk aangenomen, want we zagen een enorm verlangen om zich te ontdoen van miserabilisme en passiviteit, het verlangen om vreugdevolle hartstochten te kiezen en droevige hartstochten achter zich te laten, om beproevingen te cultiveren en te streven naar een leven ver voorbij de crisis. Een gezonde en welkome kritiek op de heersende depressie in de context van de ineenstorting van alle « kant-en-klare » systemen. En dat roept weer andere vragen op, zoals die naar de manieren om het conflict met vreugde op zich te nemen, of naar de pogingen van verspreide organisaties om een machtsevenwicht te creëren, om te kunnen bestaan tegenover datgene wat hen vernietigt en dus te kunnen blijven glimlachen. 

Het tijdschrift Bruxelles Laïque Echo, gewijd aan de anticrisis, is online beschikbaar: 
http://www.bxllaique.be/docs/ble/Bruxelles_laique_ echos_2012_03.pdf

Espace membre

Leden