Autonomie of afhankelijkheid? Het Maltese voorbeeld

Illustré par :

Chanic De economie wil mensen alleen maar zien als individuele consumenten, zo afhankelijk mogelijk, werknemers die aan het werk zijn gekluisterd, klaar om alles te doen om te profiteren van een jaarlijkse ‘ontsnapping’. Maar deze visie staat haaks op onze diepste, autonome, spirituele en collectieve natuur. Duurzame ontgroening biedt een uitweg uit deze afhankelijkheid, met name door massatoerisme af te schaffen. Malta is een voorbeeld van een toeristische bestemming die de dichotomie tussen economische almacht en ecologische onmacht illustreert. AFHANKELIJKHEID OF ACHTERUITGANG? Twintig jaar geleden, toen ik me aansloot bij de anti-reclamebeweging en de groeibezwaarden, had ik het gevoel dat ik mijn familie van denkers had gevonden, dat ik uit mijn isolement kwam en het collectieve verzet inging. Ik had ook de indruk dat ik deugdzaam was geworden (naleving van de 10 leefregels; ecologische voetafdruk gelijk aan 1,5; Nicolas Hulot-test, met een score van ‑11) en dat ik te maken …
  1. « Nous sommes dirigés par des pervers », in Kairos, mars 2021.
  2. Gilles Châtelet, Vivre et penser comme des porcs, Gallimard, 1998.
  3. « Ibiza : faste et démesure hors-sol », in Kairos, septembre 2019.
  4. « L’eau, un défi pour Malte (comme pour Madère) », anabf.org, juillet 2021..

Espace membre

Leden