Artsen: essentieel voor nazisme

Na de « gedwongen » vaccinatie van honderden miljoenen mensen over de hele wereld, roept The Lancet, vertrouwend op het bewezen feit dat artsen in het algemeen (en niet alleen « extremisten ») een belangrijke rol speelden in de misdaden van de Nazi’s, de beroepsgroep op om « haar geweten te onderzoeken » met betrekking tot dit verleden. Het is makkelijker om over de geschiedenis te oordelen, terwijl de huidige misdaden van injectie doorgaan en de ‘idioot’ wijst op samenwerking in het verleden in plaats van naar de huidige te kijken*…

« Het wetenschappelijke tijdschrift « The Lancet » roept de beroepsgroep op om haar geweten te onderzoeken en beveelt aan om de historische feiten op te nemen in de opleidingscurricula van gezondheidswerkers.

« De misdaden werden niet alleen gepleegd door extremistische artsen » of « onder dwang ».

De medische beroepsgroep speelde een « centrale rol » in de misdaden van de nazi’s, volgens een rapport dat op donderdag 9 november werd gepresenteerd en waarin de artsen van vandaag worden opgeroepen om te leren van dit verleden en zich zo nodig te verzetten tegen richtlijnen. « De misdaden werden niet alleen gepleegd door extremistische artsen » of « onder dwang », volgens de resultaten van deze studie gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift « The Lancet », die « lang gekoesterde misvattingen » die de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep minimaliseren, wegveegt.

In 1945 had tussen de 50% en 65% van de niet-joodse Duitse artsen zich aangesloten bij de nazi-partij. Dit percentage is « veel hoger dan in enig ander academisch beroep », volgens het 80 pagina’s tellende document, dat gebaseerd is op academische bronnen en omschreven wordt als « het meest uitgebreide » tot nu toe « over de gepleegde wreedheden ». In totaal resulteerden de eugenetica, euthanasie en « wrede menselijke experimenten » uitgevoerd in een medische context in « tenminste 230.000 doden » onder de gehandicapten, Joodse patiënten en gedeporteerden, waaronder 7.000 tot 10.000 kinderen. Er zijn ongeveer 300.000 gedwongen sterilisaties uitgevoerd.

In 1945 had tussen de 50% en 65% van de niet-joodse Duitse artsen zich aangesloten bij de nazi-partij. Een percentage dat « veel hoger is dan in enig ander academisch beroep ».

Een blijvende reputatie

« In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht », « was de geneeskunde in Nazi-Duitsland geen pseudo-wetenschap » en « nazi-onderzoek » werd soms « een integraal onderdeel van de canon van medische kennis », merkt het rapport op. Bijvoorbeeld, « het huidige begrip van de effecten van tabak en alcohol op het lichaam werd gevoed door onderzoek dat werd uitgevoerd tijdens het Nazi-tijdperk ».

Sommige criminelen verwierven blijvende roem na de oorlog zonder ooit de context van hun onderzoek te onthullen, zoals de rector van de Universiteit van Wenen, Eduard Pernkopf. Zijn anatomische referentieatlas, die in veel landen werd gepubliceerd en tot in de jaren 1990 zonder controverse werd gebruikt, was gebaseerd op de lijken van vermoorde mensen. Elisabeth Hecker, een van de grondleggers van de kinderpsychiatrie, werd ook decennialang gevierd. Duitsland kende haar in 1979 de Orde van Verdienste toe, ondanks het feit dat ze veel minderjarigen onder haar hoede de dood in stuurde.

Herinneringsplicht

Bovendien werden « de methoden die ontwikkeld waren » tussen 1939 en 1941 om patiënten te doden met gas vervolgens op zeer grote schaal hergebruikt « in de vernietigingskampen in Polen », aldus de studie. De auteurs bevelen aan om deze historische feiten op te nemen in de trainingen voor professionals in de gezondheidszorg, omdat het « vaak verrassend is om te zien hoe weinig ze vandaag de dag weten » , « afgezien van misschien een vage notie van de experimenten van Josef Mengele in Auschwitz ».

Maar ze gaan ook verder door te stellen dat deze plicht om te onthouden artsen in staat zou moeten stellen om te leren zich te verzetten tegen richtlijnen die ethische dilemma’s met zich meebrengen. Het rapport noemt professionals in de gezondheidszorg die toezicht houden op de ondervraging van terroristen, triage in ziekenhuizen tijdens massale toestroom van patiënten of toezicht houden op het levenseinde. Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van een Lancet-commissie die zo’n twintig internationale experts voor het eerst samenbracht om naar de geschiedenis van de geneeskunde te kijken ».

* « Une étude décrit le « rôle central » des médecins dans les crimes nazis », artikel in Le Figaro: https://www.lefigaro.fr/sciences/une-etude-decrit-le-role-central-des-medecins-dans-les-crimes-nazis-20231109. De hoed is van de redactie van Kairos. 

Espace membre

Leden