Als een koe die pist

Illustré par :

Emilie Saitas Ik zal er geen doekjes om winden: het artikel dat ik u zal voorleggen, bevat geen greintje ernst. Noch een grote waarheid, noch een grote leugen, slechts een uitweiding die u misschien welkom zal vinden in deze tijden die even zwaar als somber zijn, even ergerlijk als kunstmatig gevuld met hoop. Laatst, tijdens een training die, tussen haakjes, heel leuk was — stelt u zich eens twee seconden voor: thuis, aan tafel, achter de computer, 4 uur lang bijna zonder pauze! — Een discussie, die zeer gelegen kwam, bracht een onverwachte en interessante vraag naar voren (u mag het zelf beoordelen): « En jij, heb jij je vaccin gekregen? » Vergeet de vluchtelingen, de oorlogen in Jemen en Congo, de terreuraanslagen in Pakistan en Burkina Faso. Verwaarloos het verlies van een reeks individuele vrijheden en het vergeten van de gebaren die het zout van het sociale leven uitmaken, en je krijgt deze formidabele vraag die dit woord doet lijken op de Graal van geluk, het toppunt van v …

Espace membre

Leden