Alles is nog niet verloren

Illustré par :

In wat voor wereld leven we? In een wereld in crisis, zeker. Zesde extinctie, klimaatverandering, ongekende veranderingen in landgebruik, verstoring van fosfor- en stikstofcycli, verzuring van de oceanen: 4 van de 10 wereldwijde limieten overschreden, bijna 5. Overschrijding van deze grenzen, die de stabiliteit van de biosfeer regelen, brengt ons in een onbekende toestand van het aardsysteem, waarvan wij vrezen dat zij niet bevorderlijk zal zijn voor de landbouw, de mensheid of zelfs het leven. Maar de term « crisis » wekt angst op: hij wordt verkozen boven de term « overgang », die een illusie van planning en beheer wekt. Transitie gaat over verandering zonder geweld of revolutie. Dit is een mythe, natuurlijk. Maar ‘positief’. Leven wij in een wereld in overgang? Dat hangt ervan af. Bij de overgang op energie of landbouw: op wereldschaal niet echt, ook al bestaan er enkele initiatieven. In de digitale overgang: ja, en dus ver verwijderd van de doelstellingen van energiebesparing en ecolog …

Espace membre

Leden