5G — VERZOEK OM EEN ONDERHOUD MET MINISTER CELINE FREMAULT

Open brief aan minister Fremault, van wie wij uiteraard niets verwachten, instrument in dienst van de multinationals die zij is. Maar dit « niets » is belangrijk, want het onderstreept de opperste desinteresse van degenen die geacht worden ons te vertegenwoordigen (1), dus het moet worden benadrukt. We volgen de « procedure » van het aanvragen van een interview. De eerste brief werd op 26 oktober zonder antwoord verzonden; vandaag zenden wij een tweede brief. Indien geen reactie: een nieuwe zal worden verzonden na een week, vervolgens om de andere dag, en ten slotte na 8 dagen, elke dag. Aangezien we zeker geen afspraak voor een gesprek hebben gekregen, zullen we andere dingen proberen.

Hallo,

Als onafhankelijke krant die al meer dan 6 jaar analyses en studies van algemeen belang in België publiceert, zouden wij minister Fremault graag ontmoeten om de kwestie van de 5G-technologie en haar bereidheid om deze in de stad Brussel in te voeren, te bespreken. 

Aangezien wij ons al jaren met het onderwerp elektromagnetische golven en communicatietechnologieën bezighouden en vele deskundigen op dit gebied hebben ondervraagd, hebben wij enkele vragen die ons essentieel lijken om hem te stellen. Wij vinden dat de mensen moeten weten wat het standpunt van de minister is ten aanzien van de gevaren van deze technologie die wij onder de aandacht hebben gebracht en welke antwoorden zij te bieden heeft. 

Wij vertrouwen erop dat u ons verzoek in overweging zult nemen en bereid bent zo spoedig mogelijk een ontmoeting met de minister te hebben. 

Hoogachtend, Alexandre Penasse
Hoofdredacteur van KAIROS

Notes et références
  1. Voir « 2 sur 80!« http://www.kairospresse.be/article/2‑sur-80

Espace membre

Leden