5G EN ECOLOGIE

Illustré par :

In een tijd waarin klimaatprotesten plaatsvinden en alle partijen het in hun toespraken eens lijken te zijn over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, wijzen de besluiten van politici in plaats daarvan op een waanzinnige stormloop naar steeds meer groei, vooral technologische groei. Terwijl sommigen durven te geloven in het ecologische potentieel van 5G, blijkt het in feite een anti-ecologische afgrond te zijn door de technologische explosie die het met zich meebrengt.

WAT IS HET ONTASTBARE?

Er is niets virtueels of immaterieels aan digitaal. Er is een hele infrastructuur voor nodig met onder meer koperen land- en onderzeese kabels, gigantische datacentra, wifi-terminals (3G verbruikt 15 keer meer energie dan wifi, 23 keer meer voor 4G)… Elke technologie heeft haar deel van milieurampen. De winning van enkele tientallen zeldzame metalen vereist het gebruik van fossiele brandstoffen, de verspilling van enorme hoeveelheden water, de vernietiging van natuurgebieden en het dumpen van chemicaliën, om nog maar te zwijgen van de gezondheids- en sociologische schade voor de plaatselijke bevolking. Digitale technologie wordt het hart van de ecologische ramp.  » Achter het digitale zit het extractivisme en de heropleving van de wereldwijde mijnindustrie. Naast de traditionele metalen, waarvan de exploitatie wordt verdubbeld, moeten op massale en exponentiële schaal nieuwe materialen en zeldzame aardmetalen, lithium, wolfraam, germanium, enz. worden gewonnen. Deze winningskoorts veroorzaakt een keten van milieurampen, die zich vooral ver van de consumenten in het Noorden voltrekken(1) « .

Hoewel de milieu-impact van de ICT’s(2) in ecologische en activistische kringen welbekend lijkt, blijft de propaganda van Green by IT, het « verantwoorde » gebruik van digitale technologie voor « ecologische » doeleinden, voortduren: optimalisering door digitale hulpmiddelen en diensten zou een factor van efficiëntie en soberheid zijn. De ecologische transitie, zoals gezien door de machthebbers (staat en industrie), blijkt een « greenwashing » operatie te zijn, waarbij hier en daar wat aanpassingen worden gedaan en de ecologische kosten van de technologie steeds meer worden geëxternaliseerd, onzichtbaar gemaakt door de verplaatsing van de industriële productie (winning, vervuiling, afval). Deze technologische aanval wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met de mens, zijn gezondheid of het gemeengoed.

In Peru doet de regering er alles aan om de multinationale kopermijnbouwbedrijven te bevoordelen, terwijl de bevolking te kampen heeft met watertekorten en het land, samen met Mexico en Chili, een van de meest conflictrijke ter wereld is. De opkomst van ICT verklaart, volgens Apoli Bertrand Kameni(3), « het uitbreken, de frequentie en het voortduren van politieke en gewapende conflicten in Afrika  » in de afgelopen 30 jaar. De winning van tantaal, germanium en kobalt in de Democratische Republiek Congo heeft veel te maken met de conflicten in de voormalige Belgische kolonie.

MEER DAN ENTHOUSIASTE MEDIA

In 2020 zullen digitale technologieën verantwoordelijk zijn voor meer dan 4% van de broeikasgasemissies die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Dat is twee keer zoveel als in 2007. Deze vervuiling is het gevolg van de werking van het internet (transport en opslag van gegevens, fabricage en onderhoud van de netwerkinfrastructuur) en van de fabricage van onze computerapparatuur. De winning van mineralen voor digitale apparaten en geconnecteerde objecten vernietigt hele ecosystemen en de levensomstandigheden van gemeenschappen die in de buurt van mijnbouwlocaties wonen. Het internet, dat door sommige politici als een openbaar goed wordt beschouwd, is booming voor toepassingen die verre van essentieel zijn. Terwijl videostreaming goed is voor 60% van de gegevensstromen, leiden de beloften van 5G, verre van immaterieel en dus zonder impact, ons naar een tijdperk van alles wat verbonden is, met voertuigen, horloges, straatmeubilair, bewakingscamera’s, maar ook vee (wanneer komt daar menselijk vee bij?). Dit is reeds het geval in sommige bedrijven en ook hier maakt Covid-19 bepaalde toepassingen mogelijk die de ergste repressieve regimes niet eens hebben overwogen.

Naast het kapitalisme dat ons tot consumptie drijft, wordt de ideologie van innovatie omwille van de innovatie van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gepromoot door industriëlen, de media en de politieke klasse. We moeten overstappen op het 5G-netwerk « omdat het kan « . We weten niet waarvoor, maar we hebben het zeker nodig. Voor welk gebruik en voor welke doeleinden, de vraag lijkt onmogelijk te beantwoorden. Als u meer wilt weten over wereldzaken, is het lezen van de zakenmedia zeer informatief. De vaag-linkse media lopen vaak een oorlog achter, en als het op technologie aankomt, loopt de industrie vaak enkele stappen voor. Lees, bijvoorbeeld, dit artikel van deUsine digitale :  » Covid-19: 5G-uitrol worstelt in Europa, China en VS eerder dan gepland Telecomdeskundigen luiden de noodklok over de aanzienlijke vertraging bij de uitrol van 5G in Europese landen. Terwijl sommigen besloten de toewijzing van frequenties uit te stellen tot betere tijden, gingen China en de VS door met het installeren van infrastructuur tijdens de Covid-19 pandemie. Dit moet het herstel van hun respectieve economieën na de gezondheidscrisis ondersteunen(4) « .

Aan de kant van de alternatieve media(5) heerst verwarring:  » 5G kristalliseert veel van de angsten die met digitaal worden geassocieerd. Technologie belooft hyper-connectiviteit. Het wordt ook verkocht als een manier om de zeer sterke groei van data‑, e‑mail‑, video- en ander verkeer op te vangen. Er gaan echter steeds meer stemmen op tegen deze toename van het verkeer en in plaats daarvan wordt gepleit voor digitale soberheid, die beter past bij de ecologische overgang(6). « Dit is de conclusie van een trendy media-artikel in de stijl van de jonge en groene. Deze conclusie zou ook kunnen worden getrokken in een generalistische media, want de fameuze ecologische overgang, waarnaar iedereen — industriëlen, politici en wijze burgers — hand in hand zou bewegen, blijkt de ultieme horizon te zijn, van extreem links tot extreem rechts. Deze overgang, waarbij klimaat, digitaal en ecologie worden gecombineerd, is echter door de voorstanders ervan volledig complementair bevonden met de opdringerige technologieën en de overlast die zij veroorzaken. « Het baart zorgen, maar is er een reden om 5G te haten? De titel van het artikel alleen al vat de inhoud van de tekst samen. Maak de argumenten voor 5G serieus, breng vervolgens die van de tegenstanders in diskrediet en eindig met een conclusie die op kritiek wijst.

Afgezien van de veelvuldige milieu-overlast — de « alternatieve » bewegingen vergeten dit vaak — bestaat de ecologie ook in het streven naar autonomie. De verschuiving in de shockstrategie die we zien als gevolg van de Covid-19 gezondheidscrisis leidt echter tot meer repressie, bevolkingscontrole en beheersing met behulp van technologische instrumenten. Waar de kapitalisten van droomden, maakte de Covid-19 mogelijk. Het collectief Écran total en Ecologistas en Accion(7) hebben in een gezamenlijke tekst opgemerkt dat deze mondiale crisis de vraag doet rijzen  » de afhankelijkheid van mensen van een industrieel bevoorradingssysteem dat de wereld verwoest en ons vermogen verzwakt om ons concreet te verzetten tegen sociale onrechtvaardigheden. Men moet begrijpen dat de informatisering in strijd is met deze noodzakelijke mondigheid: het digitale systeem is de hoeksteen geworden van de grote industrie, van de staatsbureaucratieën, van alle processen van administratie van ons leven die gehoorzamen aan de wetten van winst en macht.  »

Robin Delobel

Espace membre

Leden