21 redenen om de officiële versie van 9/11 in twijfel te trekken

Illustré par :

6_7_k9_aurore.jpg
De officiële versie van de aanslagen van 11 september 2001, zoals die onder meer is opgesteld door de bipartisan onderzoekscommissie, staat bol van feitelijke fouten, omissies en logische tegenstrijdigheden. David Ray Griffin geeft een niet-uitputtende en zeer korte lijst van punten waarover consensus bestaat bij degenen die het officiële verslag van de aanslagen betwisten.

1. Hoewel het officiële verhaal over 9/11 is dat Osama bin Laden het brein achter de aanslagen was, heeft de FBI 9/11 nooit aangemerkt als een terreurdaad waarvoor hij werd gezocht. Bovendien erkende een woordvoerder van de FBI dat de FBI niet over « de nodige middelen » beschikte om zijn werk uit te voeren. geen overtuigend bewijs dat Bin Laden in verband brengt met 9/11 .

2. Hoewel in de officiële versie wordt beweerd dat de vier vliegtuigen werden gekaapt door vrome moslims, die bereid waren als martelaar te sterven voor een hemelse beloning, dronken Mohammed Atta en de andere vermeende kapers regelmatig grote hoeveelheden alcohol, bezochten zij stripclubs en frequenteerden zij prostituees.

3. Verscheidene mensen meldden GSM-oproepen te hebben ontvangen van familieleden of bemanningsleden van de vliegtuigen, waarin hun werd verteld dat kapers uit het Midden-Oosten de vliegtuigen hadden overgenomen. Een van deze mensen, Deena Burnett, was er zeker van dat haar man, Tom Burnett, haar verschillende keren had gebeld op zijn mobiele telefoon, aangezien zij zijn nummer herkende op haar telefoonscherm. De telefoontjes die Deena Burnett kreeg waren echter gepleegd toen de vlucht van haar man — United Airlines 93 — meer dan 9 Het bleek dat met de technologie van die tijd GSM-gesprekken vanuit hooggelegen vliegtuigen niet mogelijk waren. Toen de FBI in 2006 tijdens het proces tegen Zacarias Moussaoui verslag uitbracht over de telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen, veranderde hij zijn verhaal en zei nu dat er slechts twee GSM-gesprekken vanuit de vliegtuigen waren, beide van United Flight 93, nadat het was gedaald tot ongeveer 1 500 meter. De FBI heeft echter niet verklaard hoe Tom Burnett zijn vrouw kon bellen toen hij meer dan 9 000 meter weg was.

4. Ted Olson, plaatsvervangend procureur-generaal, zei dat zijn vrouw, Barbara Olson, hem tweemaal had gebeld vanaf American Airlines Vlucht 77, met de mededeling dat kapers de controle hadden overgenomen. Deze bewering werd later echter tegengesproken door hetzelfde FBI-rapport, waarin stond dat het enige telefoontje van Barbara Olson was geëindigd in« mislukking  « , en dat het daarom had geduurd  » 0 seconden . De FBI heeft echter nooit verklaard waarom de voormalige plaatsvervangend procureur-generaal beweerde dat hij twee gesprekken met zijn vrouw had, die elk meer dan een minuut duurden, terwijl zij aan boord van vlucht AA77 was.

5. Er is aangevoerd dat in de bagage van Mohammed Atta, die vlucht AA11 zou hebben bestuurd na deze samen met andere Al Qaida-leden te hebben gekaapt, cruciaal bewijs is gevonden voor de schuld van Al Qaida aan de aanslagen. De bagage werd naar verluidt gevonden op Logan Airport in Boston. Zijn bagage zou daar zijn geweest omdat hij op 10 september in een huurauto naar Portland, Maine, was gereden, alvorens op de ochtend van de 11e zeer vroeg een regionale vlucht te nemen om van Portland naar Boston terug te keren om vlucht AA11 te halen. Aan het publiek werd uitgelegd dat hij op tijd was aangekomen om aan boord van vlucht AA11 te gaan, maar dat zijn bagage niet in het ruim van het vliegtuig was geladen.

Deze versie kwam echter pas aan het licht na de ineenstorting van de oorspronkelijke versie van de FBI, waarin werd beweerd dat (a) het bewijs van Al Qaeda’s schuld werd gevonden in een Mitsubishi die Atta op de parkeerplaats van Logan Airport had achtergelaten, terwijl (b) De reis naar Portland werd gemaakt door Adnan en Amir Bukhari. Maar de FBI kwam er later achter dat geen van beide Bukhari’s op vlucht AA11 overleden kon zijn, aangezien de ene een jaar eerder was overleden, en de andere nog in leven was. Toen de FBI dit vernam, veranderde ze gewoon haar verhaal en verklaarde dat de reis naar Portland niet door de Bukharis was gemaakt, maar door Atta en een ander lid van Al Qaeda.

6. Andere soorten vermeend bewijs over de moslimkapers — waaronder video’s van Al-Qaeda-leden op luchthavens, paspoorten die op de crashplaatsen zijn gevonden, en een bandana die is gevonden op de crashplaats van United Flight 93 — vertonen ook duidelijke tekenen van manipulatie.

7. Naast het gebrek aan bewijs van kapers op vliegtuigen, is er ook bewijs van hun afwezigheid Als de kapers zich een weg naar de cockpit hadden gebaand, zouden de piloten de universele kapingscode hebben geactiveerd, die slechts enkele seconden duurt. Maar geen van de acht piloten van de vier vliegtuigen deed dat.

8. Gezien de standaardprocedures tussen de FAA en het leger, waarbij vliegtuigen die tekenen van een noodsituatie aan boord vertonen normaliter binnen 10 minuten worden onderschept, wijst het feit dat het leger geen van deze vluchten heeft onderschept — zelfs niet na 15 of zelfs 30 minuten — erop dat iets, zoals een no-action order, verhinderde dat de standaardprocedures werden uitgevoerd.

9. Norman Mineta, de minister van Vervoer, was met vice-president Dick Cheney in het onder het Witte Huis gelegen Presidential EmergencyOperations Center (PEOC) . Mineta rapporteerde een gesprek tussen Cheney en een  » jongeman  » die herhaaldelijk het PEOC binnenkwam om verslag uit te brengen over een vliegtuig dat blijkbaar op weg was naar Washington. Uiteindelijk, om ongeveer 9.25 uur, vroeg de jongeman of de orders  » nog steeds stonden « . Dit gesprek zou ongeveer 15 minuten voor de crash van het Pentagon hebben plaatsgevonden, zodat Cheney’s orders blijkbaar waren om een vliegtuig dat het Pentagon naderde niet te onderscheppen.

Bovendien verklaarde een getuige die op de luchthaven van Los Angeles was, waar hij voordien beveiligingsapparatuur had geïnstalleerd, dat hij het beveiligingspersoneel van de luchthaven had horen vernemen dat een stand-down-bevel was uitgevaardigd door  » de hoogste niveaus van het Witte Huis « , namelijk Cheney, sinds Bush in Florida was.

10. De 9/11 Commissie heeft de getuigenis van Mineta niet vermeld, deze uit de videocatalogus van haar hoorzittingen verwijderd, en beweerd dat Cheney pas kort voor 10 uur het PEOC is binnengegaan. Dit is minstens 40 minuten later dan de tijd dat hij aanwezig was volgens Mineta en verschillende andere getuigen, waaronder de fotograaf van Cheney.

11. Cheney’s schema voor de ochtend van 9/11, zoals gereconstrueerd door de Commissie, is verder in tegenspraak met Cheney’s eigen verklaringen tegenover Tim Russert op  » Meet the Press  » op 16 september, slechts vijf dagen na 9/11. In dit interview, verklaarde Cheney dat hij in het PEOC was voordat het Pentagon werd geraakt.

12. Hani Hanjour, die bekend stond als een waardeloze piloot, niet eens in staat om met één motor behoorlijk te vliegen, kan niet de verbazingwekkende baan hebben uitgevoerd die AA77 zou hebben genomen om vleugel 1 van het Pentagon te raken tussen de begane grond en de begane grond.

13. Wing 1 was het deel van het Pentagon waar buitenlandse terroristen de minste kans op een doelwit hadden. Ten eerste was het het tegenovergestelde van de kantoren van Rumsfeld en de hoge pieten, die moslimterroristen ongetwijfeld zouden willen doden. Ten tweede was dit het enige deel van het Pentagon dat was versterkt  en was de wederopbouw nog niet voltooid, zodat er relatief weinig mensen ter plaatse waren. Ten derde was het het enige deel van het Pentagon dat obstakels vormde voor de nadering van een vliegtuig. Daarom is elk element van de officiële versie van de aanslag op het Pentagon, volgens welke leden van Al-Qaeda met AA77 op het Pentagon zouden zijn ingesprongen, ongeloofwaardig.

14. Volgens Pentagon-functionarissen was het Pentagon niet geëvacueerd omdat men onmogelijk kon weten dat er een vliegtuig naderde. Toch vloog op dat ogenblik een militair E‑4B vliegtuig (het meest gesofisticeerde communicatie‑, commando- en controlevliegtuig van de luchtmacht) boven het Witte Huis, van waaruit de bemanning gemakkelijk elk vliegtuig kon zien dat het Pentagon naderde. Hoewel er geen twijfel kan bestaan over de identiteit van het vliegtuig, dat door CNN en andere zenders werd gefilmd, ontkende het leger dat het aan het leger toebehoorde.

15. Nadat bekend was geworden dat een tweede gebouw in het World Trade Center was aangevallen (wat zou hebben betekend dat de terroristen het gemunt hadden op hoogwaardige doelwitten) en dat meer vliegtuigen waren gekaapt, stond de geheime dienst president Bush toe nog een half uur te blijven op de school die hij in Florida bezocht. Daarmee onthulde de geheime dienst zijn voorkennis dat Bush geen doelwit zou zijn. Als de aanslagen op het World Trade Center echt een verrassing waren geweest, zouden de agenten — uit angst dat een gekaapt vliegtuig op de school zou neerstorten — Bush hebben weggejaagd.

Bovendien heeft het Witte Huis op de eerste verjaardag van 9/11 een nieuwe versie vrijgegeven, volgens welke Bush, in plaats van enkele minuten in de klas te blijven nadat zijn stafchef Andrew Card in zijn oor had gefluisterd dat een tweede WTC-gebouw was geraakt, onmiddellijk is opgestaan en de kamer heeft verlaten. Deze leugen werd gemeld in grote kranten en op MSNBC en ABC televisie.

16. Aangezien de Twin Towers en WTC7 vanaf de kelder met stalen kolommen waren gestructureerd, konden deze gebouwen eenvoudigweg niet zijn ingestort op de manier waarop dat gebeurde — in één keer en bijna met de snelheid van een vrije val — tenzij deze kolommen met explosieven waren doorgesneden. De officiële theorie, dat de gebouwen zijn ingestort door branden, gecombineerd (in het geval van de Twin Towers) met de inslag van vliegtuigen, is wetenschappelijk onmogelijk.

17.  De vernietiging van de Twin Towers had vele andere kenmerken — zoals het horizontaal uitwerpen van stalen balken, het smelten van staal en het sulfideren en dunner worden van staal — die alleen kunnen worden verklaard door het gebruik van hoogexplosieven. Staal smelt pas bij ongeveer 1 500 graden Celsius, een temperatuur die bij de torenbranden niet eens werd benaderd.

18. Kort na 9/11 hebben leden van de brandweer van New York mondeling verslag gedaan van hun ervaringen op die dag. Ongeveer 25% van hen zei dat ze getuige waren geweest van explosies in de Twin Towers. Ook stadsambtenaren, WTC-medewerkers en journalisten meldden explosies in de Twin Towers en in WTC7. Deze getuigenissen leveren verder bewijs dat de WTC-gebouwen niet door de branden konden zijn ingestort zonder de hulp van explosieven.

19. Op de dag van 9/11, vertelde burgemeester Rudy Giuliani aan ABC News’ Peter Jennings :  » We vestigden ons hoofdkwartier op 75 Barclay Street (…) en we werkten van daaruit toen we te horen kregen dat het World Trade Center zou instorten. En het (de South Tower) stortte in voordat we zelfs uit het gebouw konden komen. « Toch was er geen objectieve basis om te verwachten dat de torens zouden instorten ; zelfs de 9/11 Commissie erkende dat geen van de brandweercommandanten verwachtte dat de torens zouden instorten. Uit mondelinge getuigenissen van New Yorkse brandweerlieden blijkt dat de informatie dat de torens zouden instorten, afkomstig was van het Office of Emergency Management, dat Giuliani’s eigen kantoor was. Hoe kon Giuliani’s team weten dat de torens zouden instorten, tenzij ze wisten dat de gebouwen waren opgetuigd met explosieven ?

20. Een voormalig werknemer van het National Institute of Standards and Technology (NIST), dat de officiële rapporten over de Twin Towers en WTC7 heeft opgesteld, zei dat NIST  » volledig afgeleid van wetenschap naar politiek « Dit betekende dat haar wetenschappers werden gereduceerd tot de rol van « de huurlingen « . Bovendien was de 9/11 Commissie, die de bewering aanvaardde dat de gebouwen instortten als gevolg van de branden, nooit onafhankelijk, aangezien zij onder leiding stond van Philip Zelikow, die in feite lid was van het Witte Huis van Bush.

21. De officiële versie van 9/11 wordt nu verworpen door een gestaag groeiend aantal natuurkundigen, scheikundigen, architecten, ingenieurs, piloten, voormalige militaire officieren en inlichtingenpersoneel.

David Ray Griffin

Emeritus hoogleraar aan de Claremont School of Theology en de Claremont Graduate University (Los Angeles, Californië). Hij heeft 41 boeken gepubliceerd, waaronder tien over 9/11 (vier in het Frans vertaald door Demi Lune). Zijn laatste boek is getiteld: Een andere kijk op 9/11 — 10 jaar later. Le Nouveau Pearl Harbor 2 (Éditions Demi Lune, coll. Résistances, 2011). Alle in dit artikel genoemde punten, en nog veel meer, worden in meer detail uitgewerkt.

Espace membre

Leden