Externe bijdrage

20 goede wetenschappelijke en ethische redenen om verplichte vaccinaties af te wijzen

Verplichte vaccinatie tegen covid-19, of die nu pervers wordt nagestreefd via een covid-veilig ticket, schaamteloos schuldgevoel opwekkende propaganda of, misschien binnenkort, via een wetsvoorstel, is juridisch, wetenschappelijk en filosofisch onwettig om een reeks redenen, waaronder de volgende:

 1. Deze injecties zijn experimenteel(1).
 2. De inhoud van deze producten is van twijfelachtige kwaliteit(2).
 3. Welk recht heb je om onder dwang een experimenteel product ingespoten te krijgen?
 4. De gezondheidsrisico’s van covid bij gezonde jonge mensen zijn uiterst gering. Jonge mensen hebben een bewezen natuurlijke immuniteit voor covid-19. De gezondheidswinst-risicoverhouding voor gezonde jongeren is bijna nul of zelfs negatief(3).
 5. De gezondheidsrisico’s van covid zijn voor de meeste gezonde mensen zeer gering(4).
 6. Deze risico’s worden verder beperkt door passende preventie en vroegtijdige behandeling(5).
 7. Deze injecties zijn niet zonder risico(6).
 8. De voorstanders van verplichte vaccinatie lijken de slachtoffers van ongelukken na de vaccinatie (sterfgevallen, handicaps, zelfs zeldzame) als noodzakelijke offers te beschouwen. Persoonlijke opoffering is een individuele keuze; opgelegd door de maatschappij, wordt het misdadig.
 9. De daadwerkelijke doeltreffendheid van deze vaccins wordt nog steeds onderzocht(7).
 10. Wat de veiligheid van deze producten op korte en middellange termijn betreft, is er om verschillende redenen sprake van onderrapportage van ongevallen na vaccinatie (patiënten en artsen melden geen effecten na vaccinatie)(8). Ondanks deze onderrapportage zijn de gerapporteerde postvaccinatie-effecten al veel groter dan die na enig eerder vaccin(9).
 11. De veiligheid van deze producten op middellange en lange termijn is per definitie nog onbekend(10).
 12. Het centrale argument om jonge en minder jonge mensen over te halen zich te laten vaccineren is « altruïsme »: het gaat erom besmetting van de mensen in hun omgeving te voorkomen; sommige studies tonen echter aan dat degenen die gevaccineerd zijn even besmet blijven (met ten minste dezelfde virusbelasting): aangezien vaccinatie tegen runderen de overdracht van virussen niet voorkomt, valt dit altruïsme-argument in het niet: wat is de basis van een vaccinatieplicht?(11) ?
 13. De vaccinatieplicht is niet te rechtvaardigen in een context waarin, naast twijfelachtige statistieken, niet alles is gedaan om zorg te verlenen, met als gevolg dat vele sterfgevallen rechtstreeks verband houden met deze verwijtbare nalatigheid: er zijn belemmeringen geweest voor de toegang tot zorg tijdens de aanvankelijke opsluiting; een afwijzing van een preventieve aanpak; een rem op het gebruik van antibiotica(12) terwijl veel covid-gerelateerde sterfgevallen gebeuren door bacteriële superinfectie(13)Het overdreven gebruik van het voorzorgsbeginsel voor ivermectine en andere vroegtijdige behandelingen met bemoedigende resultaten, terwijl hetzelfde voorzorgsbeginsel is losgelaten in het geval van injecties; het uitblijven van een positieve herfinanciering van de ziekenhuissector, enz.
 14. De dubieuze praktijken van de farmaceutische sector zijn welbekend (talrijke veroordelingen in het verleden). Hoe kunnen we hen blindelings vertrouwen met dit zware verleden(14)?
 15. Individuele geïnformeerde toestemming zonder dwang is een rechtsbeginsel dat voortvloeit uit de fundamentele rechten en vrijheden(15). Mijn recht op mijn eigen lichaam is een onvervreemdbaar recht dat deel uitmaakt van de waardigheid van de mens, een beginsel waaruit alle mensenrechten voortvloeien: welk argument rechtvaardigt het terzijde schuiven van deze fundamentele beginselen, zonder zelfs maar te kijken naar de bredere implicaties van dit opgeven van het recht van het individu op zijn of haar eigen lichaam en van de individuele toestemming?
 16. Voor degenen die deze experimentele injecties weigeren, is het ethisch niet te rechtvaardigen dat hun, in geval van een universele vaccinatieplicht, de mogelijkheid wordt ontnomen om te werken of te studeren, waardoor andere grondrechten worden geschonden: recht op arbeid (art. 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en daarmee de onmogelijkheid om in levensbehoeften te voorzien (recht op leven), het recht op onderwijs (art. 26), het recht om zonder inmenging een mening te koesteren (art. 19), het recht op vrijheid (art. 3), …
 17. Het politieke en morele project lijkt duidelijk te bestaan uit het onderdrukken van fundamentele rechten en vrijheden in naam van het collectief welzijn… Wie zou verantwoordelijk zijn voor het definiëren van dit openbaar goed? Publieke goederen deskundigen »? Hoe zit het met de liberale democratie (niet te verwarren met meerderheidsregel)? De grondrechten en fundamentele vrijheden zijn het resultaat van een sociale strijd die het mogelijk heeft gemaakt deze rechten op te werpen als bolwerken tegen het recht van de sterkste.
 18. Het is duidelijk dat we zijn overgegaan tot een strategie van periodieke vaccinatie voor onbepaalde tijd, ten voordele van de Amerikaanse farmaceutische sector (juliprognoses van 33,5 miljard dollar voor Pfizer in 2021) en ten nadele van de overheidsbegrotingen: dit doet enerzijds vragen rijzen over de echte problemen die aan de basis liggen van deze crisis, over de toestand van onze democratie, maar ook — en vooral — over het voorzienbare toekomstige onvermogen van de staten om het fundamentele beleid en de toekomstige uitdagingen te beheren.
 19. De doeltreffendheid van de natuurlijke immuniteit is wetenschappelijk bewezen en de mortaliteitsgegevens, met inbegrip van de RFI-percentages, zijn een duidelijk bewijs van deze(16). Ook de rol van preventie bij de versterking van deze natuurlijke immuniteit is wetenschappelijk bewezen(17).
 20. Sommigen wijten het gebrek aan universele vaccinatiegraad aan het feit dat het virus openstaat voor mutatie, maar anderen waarschuwen dat een hoge vaccinatiegraad tijdens een pandemie waarschijnlijk een selectieve druk op het virus zal uitoefenen met het oog op het ontstaan van resistente varianten(18). Bovendien is het volstrekt onrealistisch te verwachten dat een zoönose kan worden bestreden door vaccinatie van mensen, aangezien huisdieren en vee bijdragen tot variaties en mutaties van het virus(19).

De in dit document aangehaalde bronnen zijn slechts een klein deel van de wetenschappelijke referenties die de gezondheids‑, juridische en morele irrelevantie van verplichte vaccinatie aantonen.

Deze tekst is geschreven door een groep burgers en wetenschappers die hun medeburgers uit alle lagen van de bevolking, verzorgers, advocaten, enz. oproepen actie te ondernemen. om uit de stilte te komen en zich bij hun collectief aan te sluiten om het met hun vaardigheden te verrijken.

Notes et références
 1. Voir par exemple: https://reinfocovid.fr/science/amm-conditionnelle/ Les contrats conclus avec Pfizer et Moderna reconnaissent ce statut expérimental.
 2. Voir à titre d’exemples : The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability | The BMJhttps://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/09/01/vaccins-moderna-au-japon-ce-que-l-on-sait-des-particules-etrangeres-trouvees-dans-les-serums-de-la-firme-americaine_6093040_4355770.htm
 3. Voir à titre d’exemples : https://covidrationnel.be/2021/06/26/considerations-sur-la-vaccination-anti-covid-des-enfants-et-des-adolescents/ https://covidrationnel.be/2021/09/09/rentree-scolaire-sous-haute-tension-obligation-vaccinale-pass-sanitaire-et-vaccination-systematique-des-enfants-et-des-adolescents-le-point-sur-les-derniers-developpements/ https://reinfocovid.fr/science/covid-19-vacciner-les-enfants-est-ce-bien-ethique/ • https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19 • Interview de C. Vélot « Il est urgent de ne pas vacciner les enfants » : https://www.youtube.com/watch?v=OkalS3vZAc https://grappebelgique.org/2021/05/18/cp-nos-enfants-ne-peuvent-pas-etre-les-cobayes-de-lindustrie-pharmaceutique https://collectifdesantepediatrique.fr/les-enfants-prochainement-vaccines-il-faut-etre-prudent-tout-est-une-histoire-de-rapport-benefices-risques/ https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-de-5-a-17-ans-face-a-la-covid-19/ • « Why are we vaccinating children against COVID-19? » : • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X?via%3Dihub • Perez-Saez J, Lauer SA, Kaiser L, Regard S, Delaporte E, Guessous I, et al. Serology-informed estimates of SARS-CoV‑2 infection fatality risk in Geneva, Switzerland. Lancet Infect Dis. (2020). • «  Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV‑2 »: https://www.nature.com/articles/s41586-020‑2918‑0
 4. Voir par exemple : • « Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations »: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/ https://reinfocovid.fr/science/risque-infime-de-mourir-de-la-covid-19-pour-les-personnes-sans-comorbidite/
 5. Voir par exemple : • https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/ https://reinfocovid.fr/science/peut-on-se-donner-plus-de-moyens-pour-resister-aux-virus/
 6. Voir par exemple : • https://reinfocovid.fr/science/episode-61-la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique/https://reinfocovid.fr/science/effets-indesirables-post-vaccination/https://reinfocovid.fr/science/benefice-risque-des-vaccins-covid-par-tranche-dage-donnees-du-1er-juillet-2021/https://reinfocovid.fr/science/les-phenomenes-daggravation-dependante-des-anticorps-ade-et-la-covid-19/https://reinfocovid.fr/science/des-nouvelles-du-vaccin-janssen/https://reinfocovid.fr/science/comparaison-mortalite-covid-19-et-letalite-vaccin/https://reinfocovid.fr/science/integration-de-larn-viral-sars-cov-2-dans-nos-chromosomes/https://reinfocovid.fr/science/effets-indesirables-en-europe-sur-les-vaccins-covid-19-pfizer-moderna-et-astrazeneca/https://reinfocovid.fr/science/les-arnm-vaccinaux-atteignent-les-organes-reproducteurs/https://criigen.org/wp-content/uploads/2021/07/2020–09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.Ve%CC%81lot-06.pdf
 7. Voir par exemple : • https://auxamescitoyennes.com/2021/08/03/covid-19-les-mythes-seffondrent/https://reinfocovid.fr/science/la-vaccination-nempeche-pas-les-regains-epidemiques/https://reinfocovid.fr/science/pourquoi-la-vaccination-contre-la-covid-19-est-a-double-tranchant/https://reinfocovid.fr/science/les-vaccines-infectes-seraient-aussi-contagieux-que-les-autres/https://reinfocovid.fr/science/infection-au-variant-gamma-chez-des-mineurs-entierement-vaccines/https://reinfocovid.fr/science/la-vaccination-est-une-excellente-solution-contre-certaines-maladies/https://reinfocovid.fr/science/comment-est-calculee-lefficacite-des-vaccins/
 8. Ce sous-reporting est reconnu : VAERS — Guide to Interpreting VAERS Data (hhs.gov)
 9. Exemple d’effets post-vaccinaux : • https://theexpose.uk/2021/09/13/german-chief-pathologist-sounds-alarm-on-fatal-covid-vaccine-injuries-jab-is-cause-of-death-in-30–40-of-autopsies-of-recently-vaccinated/?fbclid=IwAR1VDqlPzim4zC9wlNb8X_mYQuEsMmcTHao4nco0PMrleQji4XW5Vpd2UD0Sur les effets post-vaccinaux supérieurs à ceux qui ont suivi tout autre vaccin antérieur : voir les références sous les arguments 4 et 7.
 10. Voir les références sous l’argument 7.
 11. Voir certaines références sous l’argument 7 ainsi que, par exemple: • Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV‑2 delta variant | medRxiv (preprint) • https://www.breizh-info.com/2021/08/07/168653/israel-covid-19–85-a-90-des-hospitalisations-concernent-des-personnes-entierement-vaccinees-video/?fbclid=IwAR14FkvWlub0uSWFyklqlCINRzuDDFddelBJS7M1m6W7WjfKqNCDAPV_iEshttps://auxamescitoyennes.com/2021/08/03/covid-19-les-mythes-seffondrent/
 12. Voir : • https://www.cbip.be/fr/gows/3307;https://www.cbip.be/fr/gows/3308; • https://www.cbip.be/fr/gows/3337
 13. Voir par exemple: • « Bacterial and viral co-infections in patients with severe SARS-CoV‑2 pneumonia admitted to a French ICU » : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7475952/; • « Bacterial and fungal colonization of the respiratory tract in COVID-19 patients should not be neglected » : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7315146/
 14. Voir notamment: • Good Jobs First : pharmaceuticals Summary | Violation Tracker (goodjobsfirst.org) • Rodwin, M. A. (2013). Institutional Corruption and the Pharmaceutical Policy. Journal of Law. Medicine and Ethics. Vol. 41, p. 544–554. • Gøtzsche, P.C. (2015). Remèdes mortels et crime organisé: comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé. Québec: Presses de l’Université Laval. • Virapen, J. (2014). Médicaments effets secondaires : la mort. Paris: Le Cherche-Midi. • Borch-Jacobsen, M. (2013). Big Pharma. Une industrie toute puissante qui joue avec notre santé. Paris: Éd. Les Arènes. • Horel, S. (2010). Les médicamenteurs. Editions Du Moment. • Bazin, X. (2021). Big Pharma démasqué. Editions Trédaniel. • Girard, M. (2009). Alertes grippales : comprendre et choisir. Escalquens : Dangles. • Even P., Debré, B. (2016). Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Paris: le cherche midi. • « Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code »: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199711133372006
 15. 16. Voir la première référence de la note 4.
 16. 17. Voir, parmi d’autres : • Zabetakis I, et col. COVID-19: The Inflammation Link and the Role of Nutrition in Potential Mitigation. Nutrients. 2020 May19;12(5):1466. • Grant WB, et col. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):988. • Iddir M, et col. Strengthening the Immune System and Reducing Inflammation and Oxidative Stress through Diet and Nutrition: Considerations during the COVID-19 Crisis. Nutrients. 2020 May 27;12(6):1562. • Mercola J, Grant WB, Wagner CL. Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its Severity. Nutrients. 2020 Oct 31;12(11):3361 • Calder PC. Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutr Prev Health. 2020 May 20;3(1):74–92. • Im JH, et col. Nutritional status of patients with COVID-19. Int J Infect Dis. 2020 Nov;100:390–393. • Alexander J, et col. Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients. 2020 Aug 7;12(8):2358. • Fernández-Quintela A, et col. Key Aspects in Nutritional Management of COVID-19 Patients. J Clin Med. 2020 Aug 10;9(8):2589. • Gasmi A, et col. Micronutrients as immunomodulatory tools for COVID-19 management. Clin Immunol. 2020 Nov;220:108545. • Keflie TS, Biesalski HK. Micronutrients and bioactive substances: Their potential roles in combating COVID-19. Nutrition. 2021 Apr;84:111103. • Niles MT, et col. The Early Food Insecurity Impacts of COVID-19. Nutrients. 2020 Jul 15;12(7):2096. • Bour F, et col. Nutrients in prevention,treatment, and management of viral infections; special focus on Coronavirus. Arch Physiol Biochem. 2020 Jul 9:1–10. • Moghaddam A, et col. Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients. • Butters D, Whitehouse M. COVID-19 and nutriceutical therapies, especially using zinc to supplement antimicrobials. Inflammopharmacology. 2021 Feb;29(1):101–105. • Richardson DP, Lovegrove JA. Nutritional status of micronutrients as a possible and modifiable risk factor for COVID-19: a UK perspective. Br J Nutr. 2021 Mar 28;125(6):678–684. • de Almeida Brasiel PG. The key role of zinc in elderly immunity: A possible approach in the COVID-19 crisis. Clin Nutr ESPEN. 2020 Aug;38:65–66. • Yeoh YK, et col. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut. 2021 Apr;70(4):698–706. • Din AU, et col. SARS-CoV‑2 microbiome dysbiosis linked disorders and possible probiotics role. Biomed Pharmacother. 2021 Jan;133:110947. • Mulak A. The impact of probiotics on interactions within the microbiota-gut-lung triad in COVID-19. Int J Food Sci Nutr. 2021 Jun;72(4):577–578. • Gasmi A, et col. The microbiota-mediated dietary and nutritional interventions for COVID-19. Clin Immunol. 2021 May;226:108725.
 17. https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-taux-vaccination-eleve-peut-paradoxalement-favoriser-emergence-variants-resistants-92812/; https://www.kairospresse.be/demystification-vacciner-lunique-solution-contre-lemergence-des-variants/
 18. « The SARS-CoV‑2 reproduction number R0 in cats » : https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.20.453027v1; « Predicting mammalian hosts in which novel coronaviruses can be generated »: https://www.nature.com/articles/s41467-021–21034‑5

Espace membre

Leden