Zou de wetenschap het Nieuwe Normaal hebben gedood, hoe lang nog voor de maskers afvallen?

De meeste niet-farmacologische dwangmaatregelen die worden genomen om Covid-19 te bestrijden, hebben geen basis of solide wetenschappelijk bewijs van bewezen doeltreffendheid. Op lange termijn zouden zij echter voor veel burgers een factor van psychisch misbruik vormen en in strijd zijn met de grondwet. Wij komen hier terug op het geval van de maskers, dat wij zullen uitwerken en verduidelijken, en tonen aan, met wetenschappelijke studies ter ondersteuning, dat een vermindering van de maatregelen zou kunnen worden genomen die meer rekening houdt met de psychologische gezondheid en de grondrechten van de mensen. Deze verlichting lijkt niet van invloed te zijn op ieders veiligheid. Tot slot stellen wij aan het eind van het artikel een samenvattingsformulier voor, dat hier ook in PDF-formaat beschikbaar is.

Eerst volgen hier enkele kernpunten die de wetenschap in een jaar tijd heeft bewezen en die het spel veranderen, maar die nog steeds te veel genegeerd of verkeerd begrepen lijken te worden:

Asymptomatische mensen hebben een te lage viral load om besmettelijk te zijn(1) (Anderzijds zijn dragers die symptomen zullen vertonen, en die dus identificeerbaar zullen zijn, besmettelijk gedurende een korte periode die bekend staat als presymptomatisch. Presymptomatische dragers hoesten niet, aangezien hoesten het besmettingsmechanisme is waartegen het masker voornamelijk bescherming biedt) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). De besmettelijke asymptomatische hypothese komt erop neer dat men zegt dat elke gezonde persoon een onwetende zieke is of verondersteld wordt schuldig te zijn. Er zij aan herinnerd dat deze veronderstelling aan de basis ligt van het veralgemeend dragen van maskers. Het is waarschijnlijk ook een argument om de opsluiting van de hele bevolking te rechtvaardigen. De ontkrachting van deze hypothese van besmettelijke asymptomatici verklaart wellicht ten dele het gebrek aan positieve correlatie, waargenomen in de praktijk van inperking op de vermindering van het aantal hospitalisaties en sterfgevallen door meer en meer wetenschappelijke studies, en nu in Amerika waar staten die volledig open en onbeperkt zijn, zoals Texas sinds vele weken, zien in dezelfde periode een dramatische daling van het aantal gevallen en sterfgevallen.

Het virus wordt verspreid door fijne aërosoldruppeltjes die door de poriën van het masker gaan die tot 1000 keer groter zijn dan het virus (Fig. 1, de efficiëntere FFP2 maskers filteren een deel van de aërosolen groter dan 600 nm, het virus is 60 tot 140 nm) en zouden zich zelfs buiten de sociale afstanden verspreiden (10). Deze aërosolachtige overdracht, die ook het verschijnsel supercontaminator kan verklaren, lijkt steeds meer de belangrijkste wijze van overdracht te zijn(11) (12) (13) (14) . Gelukkig is er het begrip drempel(15): 1 virus is niet genoeg, er zijn er veel meer nodig om besmet te zijn(16) (17) (18) (19) .

Fig. 1 Ademhalingsdruppels verzameld gedurende 30min zonder dragen (donkergroen) of dragend
(lichtgroen) een chirurgisch gezichtsmasker, en aërosolen verzameld gedurende 30min zonder het dragen van
(bruin) of het dragen (oranje) van een gezichtsmasker, verzameld bij personen met acute respiratoire
symptomen die positief waren voor het griepvirus. Gegevens van [11] Respiratory virusshedding in exhaled breath and efficacy of face masks, Nature Medicine volume 26, pages 676–680 (2020).

Wat zijn de implicaties?

Alle wetenschappelijke studies en waarnemingen bevestigen dit(20) (21) (22) (23) , het risico van Covid-19 besmetting buitenshuis is uiterst gering. Er zijn ongeveer 1 miljoen virussen per ml in onze bronchiën nodig om de drempel voor SARS-Cov‑2 (24) (25) (26) (27) te bereiken. Deze drempel kan niet worden bereikt door aërosolen buiten, het is een kwestie van volume(28).

Een ander geval is dat van kinderen die zelden symptomatisch en dus niet erg besmettelijkzijn(29) (30). Het dragen van maskers buitenshuis of voor kinderen lijkt dan ook te gebeuren in weerwil van elke baten-risicoverhouding en gezond verstand. Want als het wetenschappelijk bewijs voor het nut van het masker gegeneraliseerd naar de hele bevolking ontbreekt (31) (32) (33) (34) (35)De risico’s van de negatieve gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn aangetoond, bijvoorbeeld (36) (37) (38) (39) (40) en tabel 1. Maskeren, opsluiting, sociale distantiëring en de daarmee gepaard gaande stress en isolatie kunnen ons immuunsysteem verder verzwakken (41) (42) (43)Deze maatregelen zouden dus paradoxaal genoeg het risico van ernstige (en dus veel besmettelijker) vormen van de ziekte, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en besmettingen kunnen verhogen, vooral bij bevolkingsgroepen die geen risico lopen en voor wie het nut van deze maatregelen niet is aangetoond (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)(51). Het kan ook nuttig zijn te denken aan versterking van uw immuunsysteem met onder andere vitamine D, C en Zink en waarom niet een beetje essentiële olie van Edele Laurier of Ravintsara (52), bijvoorbeeld in geval van een meer riskant contact.

Binnen is aërosolbesmetting mogelijk als er onvoldoende ventilatie is. Normaal gesproken moet u lang genoeg in contact zijn met een persoon met een hoge virale belasting (meestal > 10 minuten). Masker en sociale distantie zouden weinig nut hebben, behalve voor symptomatische hoesters (53) (54) (55) (56) (57) (58) die moeten worden geïsoleerd, en gemaskerd, bij voorkeur met een FFP2-masker, in geval van noodzakelijke verplaatsingen. Een standaardmasker biedt geen echte bescherming tegen aërosolen kleiner dan 3 um (59) (60) (61) en zelfs een FFP2-masker, dat minder goed ademt, biedt slechts een onvolmaakte bescherming, en de bescherming in de praktijk hangt sterk af van de gebruiksomstandigheden (62)Een betere oplossing is ventilatie of luchtzuivering (HEPA‑, ozon- en UVC-filters zijn zeer doeltreffend), zodat de drempel binnenshuis nooit wordt bereikt.

https://youtu.be/mrXBinu3Swo : Het dragen van een masker buiten is nutteloos! « Dr. Blachier, studies om het te staven! 26 april 2021.

Concluderend kan worden gesteld dat volgens de WHO zelf (63) (64) het dragen van een medisch masker van het type FFP2 (niet-medische maskers zouden een beperkte doeltreffendheid hebben en bij slecht gebruik zelfs het infectierisico kunnen verhogen(65)) is nuttig voor personeel in de gezondheidszorg dat in direct contact staat met patiënten, symptomatische patiënten en waarschijnlijk ook voor risicopersonen als extra bescherming, het algemeen dragen ervan voor mensen zonder duidelijke ziektesymptomen heeft weinig of geen wetenschappelijke rechtvaardiging (66) (67) (68) (69) (70) (71). De WHO, na zich te hebben uitgesproken tegen (72)lijkt het te accepteren (73)Dit is het gevolg van de sterke vraag van staten om de bevolking gerust te stellen, als een eerder psychologische maatregel (74)of zelfs een talisman die geruststelt(75)en ondanks de lage besmettelijkheid van asymptomatische (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83). In een recent artikel van het MIT wordt sociale afstand in twijfel getrokken, aangezien overdracht door aërosolen deze afstanden dus gemakkelijk zou overschrijden(84). Als de wetenschap het nieuwe normaal lijkt te hebben gedood, hoe lang zal het dan duren voordat de maskers afgaan?

Aryan Afzalian

Burgerlijk ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen. Onderzoeker op het gebied van atomistische kwantumfysica toegepast op de modellering van nano- en bio-elektronica en auteur van de website https://auxamescitoyennes.com/

Nour de San

Onafhankelijk adviseur. Dokter in de geneeskunde, gespecialiseerd in klinische biologie (immunologie en microbiologie), voorheen hoofd risicobeheer bij onderzoek en ontwikkeling bij de eenheid vaccins van GSK. Projectmanager ter ondersteuning van het COVID-crisismanagement in het Erasmusziekenhuis van april 2020 tot mei 2021.

Florence Ouder

MD — PhD, Public Health and Medical Education, auteur van boeken over medisch onderwijs.

Martin Zizi

MD-PhD, biofysicus, hoogleraar fysiologie (KULeuven en VUB), voormalig directeur epidemiologie van het ministerie van Defensie, voormalig wetenschappelijk directeur en voorzitter van de ethische commissie, voormalig VN-adviseur biologische ontwapening en Unscom Bio-inspecteur.

Samenvattend blad over maskers :

Covid-19: Het dragen van een masker — wat zeggen de wetenschappelijke studies?

Deze nota dient uitsluitend ter informatie. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en een interpretatie van de baten-risicoverhouding. Het is de bedoeling dat iedereen een beter inzicht krijgt in de overdrachtsmechanismen en de voordelen en risico’s van het dragen van een masker, in de hoop dat iedereen deze kennis kan gebruiken om zich zo goed mogelijk te beschermen. Zij houdt geen rekening met de specifieke juridische bevoegdheid van elk land en is ook niet bedoeld ter vervanging daarvan, maar is bedoeld als een boodschap aan de autoriteiten om te overwegen maatregelen te nemen die meer rekening houden met de geestelijke gezondheid en de grondrechten van mensen. Deze verlichting zou waarschijnlijk niet van invloed zijn op ieders veiligheid.

Ik draag het masker, ik ben:

 • Un Malade avec Symptôme: Nécessaire 👍 (Je protège les autres de mes exhalations directes: gouttelettes de salive quand je tousse par exemple).
 • Le Personnel soignant directement au chevet des malades: Nécessaire 👍 (Je me protège des exhalations directes des malades).
 • Une Personne ne présentant aucun symptôme : 👎 Inutile (Pas d’efficacité prouvée, asymptomatiques pas contagieux 1 , risques prouvés sur la santé physique et mentale et affaiblissement du système immunitaire, risque si mauvaise utilisation).
 • Une personne à risque et qui a peur: 👍 utile avec modération ( Porter le masque, de préférence FFP2, comme précaution ultime et pour se rassurer peut faire sens surtout dans les lieux clos quand les distanciations sociales ne sont pas possibles. Dès que possible, je l’enlève pour ne pas risquer d’affaiblir inutilement mon système immunitaire. Je pense d’ailleurs à renforcer ce dernier par de la vitamine D, C et du Zinc et pourquoi pas un peu d’huile essentielle de Laurier Noble ou de Ravintsara, par exemple si j’ai eu un contact plus à risque (Je demande bien conseil à un professionnel de santé, par ex. mon pharmacien ou mon médecin de famille pour les dosages et utilisations).

Waartegen beschermt het masker, en waartegen niet?

 • Het beschermt mij als een symptomatische zieke met een hoge virale lading rechtstreeks op mij hoest, wat een zeer klein deel van de besmettingen vertegenwoordigt.
 • Het masker beschermt mij niet tegen indirecte besmetting via de handen, noch tegen besmetting door fijne aërosoldruppeltjes die door de poriën van het masker dringen (tot 1000 × groter dan het virus; binnenshuis filtert het masker van het FFP2-type een deel van de aërosolen weg). Dit zijn de belangrijkste manieren van besmetting. Gelukkig is er de notie van een drempel (85).
Notes et références
 1. La fenêtre de contagion du Covid est d’environ 2 jours avant à 5 jours après l’apparition des premiers symptômes de la maladie, on parle respectivement de malades présymptomatiques et symptomatiques. Il n’y a que durant cette période qu’une personne présente une charge virale suffisante pour être contagieuse. Les asymptomatiques ont eux une charge virale trop faible (environ 20 × moindre), et plusieurs études ont montré l’absence de transmission des asymptomatiques, même à leur proches au sein du foyer familial, et cela avec ou sans masque. C’est bien entendu lié à la notion de seuil développé ci-dessous. Les présymptomatiques, eux, typiquement ne toussent pas, ils peuvent contaminer notamment par aérosols pour lesquels le masque est inefficace.
 2. World Health Organization. Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Geneva, Switzerland; 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330987
 3. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance 5 June 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293 : Many countries have recommended the use of fabric masks/face coverings for the general public. At the present time, the widespread use of masks by healthy people in the community setting is not yet supported by high quality or direct scientific evidence and there are potential benefits and harms to consider (see below).
 4. A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV‑2 carriers, Respir Med. 2020 Aug; 169: 106026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/: 455 contacts who were exposed to the asymptomatic COVID-19 virus carrier became the subjects of our research. The median contact time for patients was four days and that for family members was five days. All CT images showed no sign of COVID-19 infection. No severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV‑2) infections was detected in 455 contacts by nucleic acid test. In summary, all the 455 contacts were excluded from SARS-CoV‑2 infection and we conclude that the infectivity of some asymptomatic SARS-CoV‑2 carriers might be weak.
 5. Contact Settings and Risk for Transmission in 3410 Close Contacts of Patients With COVID-19 in Guangzhou, China. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-2671: Infection max dans foyer (10x plus que à l’hôpital et 100x plus que dans transport en commun) et augmente fortement avec la force des symptomes (asymptomatiques 10 à 20 fois moins contagieux) et la toux.: Among 3410 close contacts, 127 (3.7% [95% CI, 3.1% to 4.4%]) were secondarily infected. Of these 127 persons, 8 (6.3% [CI, 2.1% to 10.5%]) were asymptomatic. Of the 119 symptomatic cases, 20 (16.8%) were defined as mild, 87 (73.1%) as moderate, and 12 (10.1%) as severe or critical. Compared with the household setting (10.3%), the secondary attack rate was lower for exposures in health care settings (1.0%; odds ratio [OR], 0.09 [CI, 0.04 to 0.20]) and on public transportation (0.1%; OR, 0.01 [CI, 0.00 to 0.08]). The secondary attack rate increased with the severity of index cases, from 0.3% (CI, 0.0% to 1.0%) for asymptomatic to 3.3% (CI, 1.8% to 4.8%) for mild, 5.6% (CI, 4.4% to 6.8%) for moderate, and 6.2% (CI, 3.2% to 9.1%) for severe or critical cases. Index cases with expectoration were associated with higher risk for secondary infection (13.6% vs. 3.0% for index cases without expectoration; OR, 4.81 [CI, 3.35 to 6.93]).
 6. Analysis of Asymptomatic and Presymptomatic Transmission in SARS-CoV‑2 Outbreak, Germany, 2020, EID Journal, 27 (4), April 2021, https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/4/20–4576_article: We determined secondary attack rates (SAR) among close contacts of 59 asymptomatic and symptomatic coronavirus disease case-patients by presymptomatic and symptomatic exposure. We observed no transmission from asymptomatic case-patients and highest SAR through presymptomatic exposure. Rapid quarantine of close contacts with or without symptoms is needed to prevent presymptomatic transmission.
 7. Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea, EID Journal,Volume 26, Number 8—August 2020: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20–1274_article#r6: We describe the epidemiology of a coronavirus disease (COVID-19) outbreak ina call center in South Korea. We obtained information on demographic characteristics by using standardized epidemiologic investigation forms. We performed descriptive analyses and reported the results as frequencies and proportions for categoric variables. Of 1,143 persons who were tested for COVID-19, a total of 97 (8.5%, 95% CI 7.0%–10.3%) had confirmed cases. Of these, 94 were working in an 11th-floor call center with 216 employees, translating to an attack rate of 43.5% (95% CI 36.9%–50.4%). The household secondary attack rate among symptomatic case-patients was 16.2% (95% CI 11.6%– 22.0%). Of the 97 persons with confirmed COVID-19, only 4 (1.9%) remained asymptomatic within 14 days of quarantine, and none of their household contacts acquired secondary infections. Extensive contact tracing, testing all contacts, and early quarantine blocked further transmission and might be effective for containing rapid outbreaks in crowded work settings.
 8. Cheng H, Jian S, Liu D, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Intern Med. 2020;180(9):1156–1163. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2020: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2765641 : In this case-ascertained study of 100 cases of confirmed COVID-19 and 2761 close contacts, the overall secondary clinical attack rate was 0.7%. The attack rate was higher among contacts whose exposure to the index case started within 5 days of symptom onset than those who were exposed later. Among the 91 close contacts of the 9 asymptoma tic cases, no secondary transmission was observed.
 9. Post-lockdown SARS-CoV‑2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China Étude sur les asymptomatiques PCR-positifs à Wuhan. Cao et al, dans la revue Nature https://www.nature.com/articles/s41467- 020–19802‑w
 10. A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19, M. Z. Bazant and J. W. M. Bush: PNAS April 27, 2021 118 (17) e2018995118; https://doi.org/10.1073/pnas.2018995118 MIT study on airborne transmission.
 11. idem
 12. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data. : Pas vraiment d’évidence pour le masque pour tous, surtout que risque de transmission par aérosol.
 13. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks https://www.nature.com/articles/s41591-020‑0843‑2: Intérêt du masque pour gouttelette chez symptomatiques, chez asymptomatiques faibles différences surtout pour transmission aérosol qui est observée pour les coronavirus.
 14. COVID-19 transmission—up in the air The Lancet Respiratory Medicine Crossref DOI link: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30514–2 Published: 2020-12 : Respiratory viruses are transmitted in three main ways. First, contact transmission, where someone comes into direct contact with an infected person or touches a surface that has been contaminated. Second, through droplet transmission of both large and small respiratory droplets that contain the virus, which would occur when near an infected person. Third, through airborne transmission of smaller droplets and particles that are suspended in the air over longer distances and time than droplet transmission. Initially it was thought that airborne transmission of SARS-CoV‑2 was unlikely, but growing evidence has highlighted that infective microdroplets are small enough to remain suspended in the air and expose individuals at distances beyond 2 m from an infected person. This knowledge is also corroborated by investiga tion of spread of cases between people who were not in direct or indirect contact, suggesting that airborne transmission was the most likely route. In July, over 200 scientists published a statement calling for international bodies to recognise the potential for airborne spread of COVID-19 as they were concerned that people would not be fully protected by adhering to the current recommendations.
 15. La notion de seuil : 1 virus ne suffit pas, il en faut beaucoup plus pour être contaminé. Il faut 1 million de virus par ml pour le seuil de contamination au SARS-Cov‑2. Ce seuil ne peut pas être atteint à l’extérieur par aérosol, même dans une foule, c’est une question de volume d’air. A l’intérieur, il faudrait être en contact avec une personne à haute charge virale pendant suffisamment longtemps (typiquement >10 minutes). Le masque et la distanciation sociale n’y changeraient pas grand-chose (sauf pour les symptomatiques qui toussent), le plus important serait l’aération et la purification de l’air pour que le seuil ne soit jamais atteint à l’intérieur.
 16. Wölfel R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020 May;581(7809):465–469. doi : 10.1038/s41586-020‑2196‑x. Epub 2020 Apr 1. Erratum in : Nature. 2020 Dec;588(7839):E35. PMID : 32235945
 17. Qiu X, et al. Defining the role of asymptomatic and pre-symptomatic SARS-CoV‑2 transmission, a living systematic review. 2021 Jan 20. Clin Microbiol Infect. 2021; S1198-743X(21)00038–0. doi:10.1016/j.cmi.2021.01.011
 18. La Scola B et al. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV‑2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Jun;39(6):1059–1061. doi : 10.1007/s10096-020- 03913–9.
 19. RAG interpretation and reporting of SARS COV‑2 PCR results (Sciensano) 20201208_Advice RAG Interpretation and reporting of COVID PCR results.pdf (sciensano.be)
 20. Outdoor Transmission of SARS-CoV‑2 and Other Respiratory Viruses: A Systematic Review J Infect Dis. 2021 Feb 24;223(4):550–561. doi: 10.1093/infdis/jiaa742:Five identified studies found a low proportion of reported global SARS-CoV‑2 infections occurred outdoors (<10%) and the odds of indoor transmission was very high compared to outdoors (18.7 times; 95% confidence interval, 6.0–57.9). Existing evidence supports the wide-held belief that risk of SARS-CoV‑2 transmission is lower outdoors but there are significant gaps in our understanding of specific pathways.
 21. https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-le-port-du-masque-a-l-exterieur-est-il-utile-2162627.html: Risque de contagion très faible en extérieurs.
 22. https://www.youtube.com/watch?v=mrXBinu3Swo : Le port du masque en extérieur ne sert à rien! » Dr Blachier, études à l’appui! 26 Avril 2021. Il dit encore: Très peu de contaminations se font en extérieur, d’après plusieurs études.On devrait dire aux gens de se retrouver dehors plutôt qu’à l’intérieur. Le port du masque en extérieur ne sert à rien! Dr Blachier – Épidémiologiste. Émission : Les Grandes Gueules Chaîne : RMC STORY / RMC (Radio).
 23. https://www.tdg.ch/les-effusions-de-joie-a-moutier-ne-font-pas-exploser-les-cas-830669237575?fbclid=IwAR11X7WwnJB7b2jF1aMOSvzbt2NkccPd9livLPi5RJDVH4BnHjjx7BzzRFM « Jacques Gerber, ministre jurassien de la Santé, le confirme: «Ce dimanche, nous avons enregistré six cas, contre une vingtaine en fin de semaine. Nous sommes clairement en descente. Il n’y a donc pas d’explosion. C’est un cas d’école.» Aucune flambée non plus à Moutier et dans le Jura bernois, avec même une diminution des cas. » (Vincent V.)
 24. Wölfel R. et al., op. cit.
 25. Qiu X, et al., op. cit.
 26. La Scola B et al., op. cit.
 27. RAG interpretation and reporting of SARS COV‑2 PCR results, op. cit.
 28. https://www.youtube.com/watch?v=mrXBinu3Swo , op. cit.
 29. Association between living with children and outcomes from covid-19: OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England, BMJ 2021; 372. (Published 18 March 2021), https://doi.org/10.1136/bmj.n628 : Among 9 334 392adults aged 65 years and under, during wave 1, living with children was not associated with materially increased risks of recorded SARS-CoV‑2 infection, covid-19 related hospital or intensive care admission, or death from covid-19. In wave 2, among adults aged 65 years and under living with children was associated with a very small increased risk, e.g., inthe number of hospital admissions of 1–5 per 10 000 people from 160 to between 161 and 165 (children aged 0–11) and with an increase of an increase of 2–6 per 10 000 (children aged 12–18 years).
 30. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/il-faut-urgemment-mettre-fin-au-port-du-masque-pour-les-enfants-20210525?fbclid=IwAR2x3N2f4kZHTRiOV97HosF1AGb2WlJcdZQeQmsFR3aA9F5VZN4cTkAZjDk : Masquer les enfants pour une maladie qui ne les concerne pas signifie notre défaite de la pensée et notre perte de dignité. Psychologues, pédiatres et pédopsychiatres, nous sommes nombreux à être très inquiets de la hausse des hospitalisations et des troubles que développent les jeunes enfant s depuis le premier confinement. Jusqu’à six fois plus d’admissions en pédopsychiatrie.
 31. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 32. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 33. Respiratory virus shedding in exhaled breath, op. cit.
 34. MacIntyre C.R., Seale H., Dung T.C., Hien N.T., Nga P.T., Chughtai A.A. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ open. 2015;5. This study is the first RCT of cloth masks, and the results caution against the use of cloth masks. This is an important finding to inform occupational health and safety. Moisture retention, reuse of cloth masks and poor filtration may result in increased risk of infection.
 35. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era, N Engl J Med 2020; 382:e63 DOI: 10.1056/NEJMp2006372. Article sur l’usage généralisés du masque en milieux hospitalier. We know that wearing a mask outside health care facilities offers little, if any, protection from infection. Public health authorities define a significant exposure to Covid-19 as face-to-face contact within 6 feet with a patient with symptomatic Covid-19 that is sustained for at least a few minutes (and some say more than 10 minutes or even 30 minutes). The chance of catching Covid ‑19 from a passing interaction in a public space is therefore minimal. In many cases, the desire for widespread masking is a reflexive reaction to anxiety over the pandemic. There may be additional benefits to broad masking policies that extend beyond their technical contribution to reducing pathogen transmission. Masks are visible reminders of an otherwise invisible yet widely prevalent pathogen and may remind people of the importance of social distancing and other infection-control measures.
 36. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252.
 37. Kao T.W., Huang K.C., Huang Y.L., Tsai T.J., Hsieh B.S., Wu M.S. The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease. J Formos Med Assoc. 2004;103:624–628. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/ : Thirty nine patients (23 men; mean age, 57.2 years) were recruited for participation in the study. Seventy percent of the patients showed a reduction in partial pressure of oxygen (PaO2), and 19% developed various degrees of hypoxemia. Wearing an N95 mask significantly reduced the PaO2 level (101.7 +/- 12.6 to 92.7 +/- 15.8 mm Hg, p = 0.006), increased the respiratory rate (16.8 +/- 2.8 to 18.8 +/- 2.7/min, p < 0.001), and increased the occurrence of chest discomfort (3 to 11 patients, p = 0.014) and respiratory distress (1 to 17 patients, p < 0.001). Baseline PaO2 level was the only significant predictor of the magnitude of PaO2 reduction (p < 0.001). Conclusion: Wearing an N95 mask for 4 hours during HD significantly reduced PaO2 and increased respiratory adverse effects in ESRD patients.
 38. Beder A., Buyukkocak U., Sabuncuoglu H., Keskil Z.A., Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia (Astur) 2008;19:121–126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/ : This study was undertaken to evaluate whether the surgeons’ oxygen saturation of hemoglobin was affected by the surgical mask or not during major operations. Repea ted measures, longitudinal and prospective observational study was performed on 53 surgeons using a pulse oximeter pre and postoperatively. Our study revealed a decrease in the oxygen saturation of arterial pulsations (SpO2) and a slight increase in pulse rates compared to preoperative values in all surgeon groups. The decrease was more prominent in the surgeons aged over 35.
 39. Ong J.J.Y., Bharatendu C., Goh Y., Tang J.Z.Y., Sooi K.W.X., Tan Y.L. Headaches Associated With Personal Protective Equipment – A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19. Headache. 2020;60:864–877. [PubMed] [Google Scholar] : Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an emerging infectious disease of pandemic proportions. Healthcare workers in Singapore working in high-risk areas were mandated to wear personal protective equipment (PPE) such as N95 face mask and protective eyewear while atten ding to patients. Most healthcare workers develop de novo PPE-associated headaches or exacerbation of their pre-existing headache disorders.
 40. https://www.levif.be/actualite/belgique/nous-denoncons-l-impact-negatif-du-port-du-masque-obligatoire-a-l-ecole-carte-blanche/article-opinion-1406989.html
 41. Notes et présentation de l’intervention du Dr Vanden Bossche au Sommet sur la vaccination qui a eu lieu dans l’Ohio entre le 1 et le 3 mars 2021, organisé par le Biogate Scientific Center Pvt Ltd.
 42. Kieran Dee, Daniel M Goldfarb, Joanne Haney, Julien A R Amat, Vanessa Herder, Meredith Stewart, Agnieszka M Szemiel, Marc Baguelin, Pablo R Murcia, Human rhinovirus infection blocks SARS-CoV‑2 replication within the respiratory epithelium: implications for COVID-19 epidemiology, The Journal of Infectious Diseases, 2021;, jiab147, https://doi.org/10.1093/infdis/jiab147: Virus-virus interactions influence the epidemiology of respiratory infections. However, the impact of viruses causing upper respiratory infections on SARS-CoV‑2 replication and transmission is currently unknown. Human rhinoviruses cause the common cold and are the most prevalent respiratory viruses of humans. Interactions between rhinoviruses and co-circulating respiratory viruses have been shown to shape virus epidemiology at the individual host and population level. Here, we examined the replication kinetics of SARS-CoV‑2 in the human respiratory epithelium in the presence or absence of rhinovirus. We show that human rhinovirus triggers an interferon response that blocks SARS-CoV‑2 replication. Mathematical simulations show that this virus-virus interaction is likely to have a population-wide effect as an increasing prevalence of rhinovirus will reduce the number of new COVID-19 cases.
 43. Masks Are Neither Effective Nor Safe: https://pdmj.org/papers/masks_are_neither_effective_nor_safe/index.html : A Summary Of The Science A review of the peer-reviewed medical literature examines impacts on human health, both immunological, as well as physiological. The purpose of this paper is to examine data regarding the effectiveness of facemasks, as well as safety data. The reason that both are examined in one paper is that for the general public as a whole, as well as for every individual, a risk-benefit analysis is necessary to guide decisions on if and when to wear a mask.
 44. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 45. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 46. A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV‑2 carriers, op. cit.
 47. Contact Settings and Risk for Transmission in 3410 Close Contacts of Patients With COVID-19 in Guangzhou, op. cit.
 48. A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19, op. cit.
 49. COVID-19 transmission—up in the air The Lancet Respiratory Medicine Crossref DOI, op. cit.
 50. Wölfel R. et al., op. cit.
 51. La Scola B et al., op. cit.
 52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7334662/
 53. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 54. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 55. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data. op. cit.
 56. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. op. cit.
 57. MacIntyre C.R., Seale H., Dung T.C., Hien N.T., Nga P.T., Chughtai A.A., op. cit
 58. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era, op. cit.
 59. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks, op. cit.
 60. MacIntyre C.R., Seale H., Dung T.C., Hien N.T., Nga P.T., Chughtai A.A., op. cit
 61. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era, op. cit.
 62. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252.
 63. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 64. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 65. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252.
 66. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 67. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 68. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data. op. cit.
 69. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks, op. cit.
 70. MacIntyre C.R., Seale H., Dung T.C., Hien N.T., Nga P.T., Chughtai A.A., op. cit
 71. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era, op. cit.
 72. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 73. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 74. idem
 75. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era, op. cit.
 76. World Health Organization. Advice on the use of masks, op. cit.
 77. World Health Organization. Advice on the use of masks in the context, op. cit.
 78. A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV‑2 carriers, , op. cit.
 79. Contact Settings and Risk for Transmission in 3410 Close Contacts of Patients With COVID-19 in Guangzhou, op. cit.
 80. Analysis of Asymptomatic and Presymptomatic Transmission in SARS-CoV‑2 Outbreak, , op. cit.
 81. Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea, op. cit.
 82. Cheng H, Jian S, Liu D, et al., op. cit.
 83. Post-lockdown SARS-CoV‑2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, , op. cit.
 84. A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19, , op. cit.
 85. La notion de seuil : 1 virus ne suffit pas, il en faut beaucoup plus pour être contaminé. Il faut 1 million de virus par ml pour le seuil de contamination au SARS-Cov‑2. Ce seuil ne peut pas être atteint à l’extérieur par aérosol, même dans une foule, c’est une question de volume d’air. A l’intérieur, il faudrait être en contact avec une personne à haute charge virale pendant suffisamment longtemps (typiquement >10 minutes). Le masque et la distanciation sociale n’y changeraient pas grand-chose (sauf pour les symptomatiques qui toussent), le plus important serait l’aération et la purification de l’air pour que le seuil ne soit jamais atteint à l’intérieur.

Espace membre

Leden