Ziekenhuizen in Gaza steunen?

Veldhospitalen lijken zich te vermenigvuldigen in de Gazastrook. Eerst die verzonden door
Jordanië (~40 bedden) op 20 november, dan recent door de Verenigde Arabische Emiraten (~150 bedden), een land waar
COP 28 is net geopend en Marokko en Turkije kondigen hun eigen COP aan. En niet te vergeten
Egypte, aan de andere kant van de grens, dat vanaf het begin van de Israëlische operatie een bescheiden ziekenhuiscapaciteit beschikbaar stelde. Een Frans hospitaalschip met ongeveer 30+30 bedden werd erheen gestuurd,
officieel « om de ziekenhuizen in Gaza te ondersteunen », maar buiten de Gazastrook is het de afgelopen 5 dagen
verwelkomt nog niemand… Op zich zijn de noden zo immens dat deze welkom zijn, ook al lijkt het maar een traan in de oceaan van tranen. 

Wat bedoelen we met « ziekenhuizen in Gaza steunen »? Er zijn nog steeds 12 ziekenhuizen die
kan met brandstof‑, water‑, voedsel- en andere tekorten, dus nog steeds een theoretische capaciteit van 1.400 bedden (40%), in werkelijkheid ? om te zorgen voor de 41.000 gewonden (cumulatieve gegevens), de ongeveer 1.120 bevallingen per week, de mensen die lijden aan verschillende epidemieën die momenteel op grote schaal woeden (diarree, infecties aan de luchtwegen in het bijzonder), enz. enz. De lijst met dringende behoeften is echt lang. Hoe lang zullen ze nog functioneren, aangezien het voorbeeld van het Noorden weinig hoop biedt? 

De komst van deze veldhospitalen roept een aantal vragen op, terwijl een konvooi van Artsen zonder Grenzen (AZG) onderweg is.
sans Frontière komen onder dodelijk vuur te liggen en worden platgebulldozerd, ondanks het feit dat ze hun bewegingen naar behoren hebben gemeld aan de Israëlische autoriteiten (ja, de buitenwereld meldt haar bewegingen), en de solide ziekenhuizen, die over het algemeen zijn uitgerust, worden de een na de ander vernietigd, wat onnoemelijk veel leed veroorzaakt. 

We hadden de dagelijkse gang van zaken gedocumenteerd, enigszins naïef, zonder de conclusie te vermoeden, het einde van de
Al Shifa Hospital, het grootste ziekenhuiscomplex van Gaza. We kunnen het hebben over ontdekken,
tijdens het staakt-het-vuren, van deze premature baby’s in ontbinding, blijkbaar achtergelaten na
de gedwongen evacuatie van het Al-Nasr ziekenhuis op 11 november (er waren toen premature baby’s aanwezig)
gedocumenteerd door Artsen zonder Grenzen). Ondraaglijk. Met even verschrikkelijke gevolgen, de
De vernietiging van de meeste waterputten in het noorden van de Gazastrook is in volle gang, waardoor de toch al slechte gezondheidssituatie nog verder verslechtert. Waarom investeren deze ziekenhuisteams van het « platteland », die aan de rand van stedelijke gebieden liggen, niet in de ziekenhuizen die nog overeind staan, al was het maar in de ziekenhuizen die nog kunnen functioneren in het zuiden van de Gazastrook, om zo hun werkelijke capaciteit aanzienlijk te vergroten? Bovendien zou alleen al hun aanwezigheid hen beschermen en zou de zorg die ze krijgen in een betere omgeving plaatsvinden? 

Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is dit absurd.

Christophe de Brouwer
Ereprofessor en voormalig voorzitter van de School voor Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit Brussel.
Brussel. (4 december 2023)

Espace membre

Leden