WIJDVERBREID VERVAL: PERS, MEDIA, UNIVERSITEITEN

De CDJ vond dat Kairos de journalistieke ethiek heeft geschonden door een niet-geverifieerde en niet-gecontroleerde privé e‑mail te verspreiden ter ondersteuning van een beschuldiging die de e‑mail niet onderbouwde.


Op 19 april 2023 heeft de Raad voor de Journalistieke Ethiek vastgesteld dat het Facebook Live interview van een arts met commentaar op de aanpak van de gezondheidscrisis door Kairos niet in overeenstemming was met de artikelen 1 (respect voor de waarheid / verificatie), 4 (waarschuwing) en 22 (recht op weerwoord) van de Ethische Code. Het CDJ heeft vastgesteld dat de media, die het interview hadden voorbereid en voorafgaand aan het interview over documenten van zijn gast beschikten, de inhoud van een privé-brief waarvan te voorzien was, zelfs verwacht, dat deze tijdens de rechtstreekse uitzending zou worden vermeld, niet hadden geverifieerd of bij zijn ondertekenaar hadden gecontroleerd, dat hij de opmerkingen van de gast, die hij zichtbaar had overdreven en ingekort, op geen enkel moment had ingekaderd en bovendien een fragment had uitgezonden ter ondersteuning van een beschuldiging van laster waarvan hij geen bewijs had en waarvoor hij evenmin de toepasselijke wettelijke bepalingen had toegepast
van antwoord.
De volledige beslissing van het JSC is hier te vinden.Espace membre

Leden